Календар

Актуално

Последно качено

Писмо до Министерски съвет относно мВЕЦ на Каменишка река

Изтегли, OCX, 22.23 Kb

Към настоящия момент Министерството на околната среда и водите е издало Решение № 51-ОС/2011 г., с което е съгласувало проект за изграждане на МВЕЦ на р. Камешница над най-високия и красив водопад в българската част на Беласица - Камешнишки водопад. Той е част от голяма каскада от водопади по цялата река и е най-популярната забележителност и атрактивна дестинация за туристите в Природния парк.

За местните хора реализирането на този инвестиционен проект означава дефицит на водни ресурси, намаляване на възможностите за развиване на туризъм в красивата планина, а за природата - изчезването на животински и растителни видове, обитаващи реките, както и трайно разрушаване на речните местообитания.

Прочети пълния текст >

6 посещения
ВЕЦ без разрешително може да пресуши каменишките водопади в Беласица

ВЕЦ без разрешително може да пресуши каменишките водопади в Беласица

Коалиция „За да остане природа в България”, Българска туристическа камара, инициативата „Зелени закони“, инициативата „Прозрачни планини“, Бургаска регионална туристическа камара и граждани се обърнаха с искане до Министерски съвет за незабавно спиране реализирането на инвестиционно намерение „Изграждане на МВЕЦ на р. Камешница“, което е без разрешително за водовземане.

Прочети пълния текст >

25 посещения

Наръчник за граждански действия по зелено застъпничество

Изтегли, PDF, 2759.41 Kb

Настоящият документ има за цел да даде основни насоки и да акцентира върху законовите инструменти за ефективна борба срещу проекти, увреждащи околната среда. В него е събран и синтезиран опитът на природозащитните НПО в борбата за опазване на околната среда в последните 10 години, който може да бъде от полза на всеки един български гражданин или НПО, сблъскващи се с опити за увреждания на околната среда.

Съдържа също представяне на основните закони, касаещи опазването на околната среда, както и бланки за жалба, сигнал, становище и може да бъда използвано от граждани и НПО като ръковоство сами да разрешават казуси, които ги вълнуват.

Наръчникът е разработен от Асоциацията на парковете в България по проект „За по-ефективна гражданска защита на природата: Обучения за зелено застъпничество“, който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
www.ngogrants.bg

Прочети пълния текст >

6 посещения
Възможностите за фототуризъм в България бяха представени на световното изложение British Birdfair

Възможностите за фототуризъм в България бяха представени на световното изложение British Birdfair

Възможностите за фотографиране на глухари и трипръсти кълвачи в България бяха рекламирани по време на проведения наскоро британски Птичи панаир (http://www.birdfair.org.uk/). British Birdfair е едно от най-големите световни изложения за туризъм, свързан с наблюдения и фотографиране на птици и дива природа. През 2015 година над 350 изложители участваха от цял свят. Няколко български тур оператора също представиха програмите и продуктите си за България. Сред тях бе и фотографиране и наблюдения на глухари и трипръсти кълвачи в България. И двата вида са изключително интересни за наблюдаване и фотографиране.

Прочети пълния текст >

75 посещения
Колко олигархии се събират на върха на една игла?

Колко олигархии се събират на върха на една игла?

http://www.segabg.com/article.php?id=767236

Материал във в. Сега за историята на дългата борбата на Инициативен комитет срещу изграждане на регионално депо в гр. Самоков. Гражданската група спечели подкрепа по конкурса ни "Участие за природа" и ние ще продължим активно да следим случващото се там и кампанията им за провеждане на референдум.

Прочети пълния текст >

35 посещения
РДНСК Пловдив - феодално стопанство или работещо подразделение на МРРБ

РДНСК Пловдив - феодално стопанство или работещо подразделение на МРРБ

След месеци граждански протести, сигнали до държавни и общински власти, незаконни сечи и строителство на територията на парк „Отдих и Култура“ в Пловдив, днес 27.08.2015г. Коалиция „За Да Остане природа“ изпраща официално запитване – сигнал до Министерство на регионалното развитие и благоустройството, за да разбере – защо отговорните институции си затварят очите пред не съвсем „изрядните“ действия на община Пловдив? И още….

Прочети пълния текст >

83 посещения
В Пловдив продължават да се борят срещу незаконно строителство на гребен канал и зоопарк в парк „Отдих и култура“

В Пловдив продължават да се борят срещу незаконно строителство на гребен канал и зоопарк в парк „Отдих и култура“

Коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България" изпрати сигнал до Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) заради незаконните сечи и строителство в парк „Отдих и култура“ в Пловдив и съмнителните действия на Регионалната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) - Пловдив. В сигнала се иска издаване на мотивирана заповед за спиране изпълнението на строежа на втори гребен канал и зоопарк, забрана на достъпа до него и откриване на дисциплинарни производства срещу длъжностните лица, за които се установи, че не са изпълнили служебните си задължения.

Прочети пълния текст >

231 посещения

Случаи

Река Искър в Самоков - изземване на баластра

Еко Рила - Самоков алармират, че продължава вандалско изземване на инертни материали от коритото на река Искър, извършвано под формата на почистване, с оглед недопускане на наводнения. Снимки

Прочети още >

Странджа - Златната перла на Краш 2000

Незаконното строителство на "Златната перла" в Природен парк "Странджа" започна и завърши пред очите на всички институции. През 2006 г. кметът на Община Царево разрешава строителството на вилното селище в нарушение на закона. РДНСК Бургас спира незаконния строеж, а фирмата Краш 2000 прави неуспешен опит да узакони стр ...

Прочети още >

Проучване и добив на шистов газ чрез хидравлично разбиване

В последните няколко месеца стана известно решението на българското правителство да разреши на американската фирма „Шеврон” проучване чрез технологията „хидравлично разбиване” (англ. – hydraulic fracturing, още превеждано като „хидравлично разпукване”, „хидравличен удар”, „фракинг”) на предполагаеми находища на природе ...

Прочети още >

Кара дере

Кара дере е най-южната местност по Варненското черноморие. Намира се между град Бяла и село Горица в близост до северните склонове на Стара планина и недалеч от защитената зона Иракли. Местността е дива, няма инфраструктура и точно затова се харесва от много туристи.

Прочети още >

Иракли

Районът на Емине - Иракли е една от последните 9 природни територии по Българското Черноморие, което е запазило своята природа от застрояването, обхванало почти всяко кътче по брега. През 1994 г. е обявена малка защитена местност, включваща южната част на плаж Иракли и още по на юг към нос Емине, общо 42.3 ха. Цялата ...

Прочети още >

Източни Родопи - Незаконни инвестиционни намерения срещу Биоразнообразието

Източни Родопи е едно от най-красивите и девствени кътчета на България. Поради специфичния ландшафт и огромните скални масиви това място се е превърнало през вековете в райско кътче с изключително богато биоразнообразие. Тук се срещат и гнездят много световно застрашени видове птици като това е единственото място в Б ...

Прочети още >

Странджа - Община Царево

На 13 Август 2008 г. министърът на регионалното развитие и благоустройството, Асен Гагаузов, одобрява със заповед изменението на Общия устройствен план (ОУП) на община Царево, с което се разрешава "бетонирането" и на Странджанското ни Черноморие. Одобрението на ОУП е обжалвано пред ВАС и ЕК поради сериозни противоречи ...

Прочети още >

Прикрит дoбив на инертни материали в Защитена зона „Адата-Тунджа', с. Мечкарево, община Сл ...

Фирма, която е получила разрешение за „Изграждане на рибарник” всъщност извършва на незаконна дейност – добив на инертни материали в Защитена зона „Адата-Тунджа” BG 0002094, с. Мечкарево, община Сливен Защитена зона „Адата Тунджа” BG 0002094 е обявена със заповед на МОСВ № РД-556/05.09.2008 г., с цел запазване на мест ...

Прочети още >

Проект за обходен път на Габрово с тунел под Шипка

Проектът за обходен път на Габрово с тунел под Шипка изпълнява две основни задачи: да изведе трафика, който сега минава през центъра на Габрово, извън града и да направи алтернативна, по-бърза връзка между северна и южна България (между Габрово и Шипка). Възложител на проекта е Агенция пътна инфраструктура (АПИ), а фин ...

Прочети още >

Пирин и ски курортите (Банско)

Национален парк Пирин притежава уникални природни богатства като над 120-годишни иглолистни гори, включително най-старото дърво на Балканския полуостров – Байкушевата мура. През 2009 г. анализ на сателитна снимка от ски зона Банско показва, че ски зоната надхвърля около два пъти разрешената площ от концесията. Коалици ...

Прочети още >

Рила и ски курортите (Паничище)

Проектът „Паничище-Езерата-Кабул” е един от осемте проекта за ски курорти, планирани на територията на Национален парк „Рила” и проектозащитена зона „Рила-буфер”. „Паничище-Езерата-Кабул” предвижда 27 ски писти и съоръжения, 80 % от които на територията на НП „Рила” (в близост до силно чувствителната зона на Седемте ри ...

Прочети още >

Родопите - Супер Перелик

На 8 Юни 2007 г. Общинският съвет на град Смолян одобри проект за разширение на ски комплекс "Перелик" без екологична оценка - 214 км нови ски писти ще бъдат изградени в това последно, недокоснато от строителство място. А между 2005 и 2008 г. държавата предоставя чрез заменки на инвеститорите (общината и офшорна компан ...

Прочети още >

Средна гора, Източни Родопи - Цианиди

Добивът на злато с цианиди става все по-голама заплаха за природата в България и, което е по-важно, за живота и здравето на хората. Мащабни проекти за златодобив с цианиди се подготвят за районите на Източните родопи, Средна гора и Западнобългарските планини около Трънско. Инвеститори по тези проекти са минните компа ...

Прочети още >

Рила и ски курортите (ски-център Картала, к.к. Бодрост)

През 80-те години започва изграждане на ски-център "Kартала" в к.к. Бодрост над Благоевград. Ски-центърът се намира в непосредставена близост до Национален парк "Рила" и резерват "Парангалица". Инвеститор е Прима инвест БГ ООД (92.7% Прима ФР-Илия Ризов ЕТ и 7.3 % Общ. Благоевград), а първи, но злополучен клиент бива п ...

Прочети още >

Голф–комплексът на с. Божурец

Голф–комплексът на с. Божурец или как България охранява защитените видове и уникалните растителни съобщества в община Каварна Между гр. Балчик и гр. Каварна се намират малките селца Божурец и Топола. Те са почти обезлюдени, но природата около тях е уникална. По свлачищната тераса над морето, доскоро девствена и невер ...

Прочети още >

Камчийски пясъци

Решение на Върховния административен съд от 2006 г. ликвидира уникалния природен комплекс ЗМ "Камчйиски пясъци". Пясъците са превърнати по документ на пасища, а горите раздадени чрез заменки на частни фирми. Инвеститорите, които стоят зад кощунството, са дъщерни фирми на Райфайзен банк-Австрия. (Актуализирано на 13.1 ...

Прочети още >

Никополско плато - Незаконна кариера

Строител на фериботен терминал Никопол – Турну Мъгуреле отваря без еко-оценка незаконни кариери за варовик в НАТУРА 2000 сайта "Никополско плато" (землища на с. Въбел и на с. Муселиево).

Прочети още >

Ваканционно селище „Момчил Голф и голф игрище”

Още в първите дни на януари 2015 община Балчик публикува съобщение за инвестиционно предложение за изграждането на огромен хотелски комплекс с винарна и голф игрище, разположен на платото над Балчик. Инвестиционното предложение е на дружествата "Тесса Уинд Голф Клуб" и "Сий Уинд Голф Клуб" и срещна спонтанен гражданск ...

Прочети още >

Пирин и ски курортите (Кулиното)

Според експерти от IUCN България е на път да стане втората страна в света, която ще допусне изхвърлянето на защитен обект от листата на световното природно наследство на ЮНЕСКО, а именно Национален парк Пирин. След унищожението на района на вр. Тодорка чрез изграждането на ски център Банско, през 2008 г. инвеститорски ...

Прочети още >

Рила и ски курортите (Искровете-Мальовица)

Коалицията „За да остане природа в България” установи, че Държавната Агенция по Горите съдейства на фирми на Христо Ковачки за изграждането на проектирания ски курорт „Искровете – Говедарци – Мальовоца” чрез незаконната държавна помощ "заменки". Средната надморска височина на планирания курорт е 1500 м! Случаят се раз ...

Прочети още >

Кампания за спасяване на Кресненското дефиле

Вече 18 години природозащитните се борят магистрала Струма да се изгради така, че да се съхрани Кресненското дефиле. В различни етапи на кампанията българските отговорни институции, в лицето на Министерството на околната среда и водите и Европейската комисия одобряват план за изграждане на тунел, но той все още не е фа ...

Прочети още >

Водопадът Полска Скакавица, Кюстендилско

Водопадът Полска Скакавица е обявен за природна забележителност през 1968 г., висок е 53 метра. За него Константин Иречек е казал, че районът е едно от най-красивите места на Балканския полуостров. Намеренията за строителство на язовир със 176 декара площ, 20-метрова стена и МиниВЕЦ в Ръждавица са от 2005 година.

Прочети още >

Природен парк Витоша - център Алеко

Актуализирана към 31.01.2012 г. информация на случая относно поправката "Витоша ски" в Закона за горите и заплахите, които произтичат от нея. Нова подписка в защита на Природен парк Витоша Защо са опасни промените в Закона за горите? Действията на Изпълнителната агенция по горите, Министерството на земеделието и хран ...

Прочети още >

Донори

         Участие за природата
         
Install Flash player!

Петиции

  Дарения

  Можете да направите дарение за кампанията "За да остане природа в България". Благодарим ви!

  Знаете ли, че..

  Като защитена територия ПП Витоша има ангажименти по опазване чистотата на питейните води.
           
  Install Flash player!

  Календар

  Септември 2015
  ПВСЧПСН
  123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  282930

  Случаи

  Последни коментари

  • Доколко новоприетите промени в закона ще спасят горите

   Предлагам на "Еколозите" те да гасят горските пожа ...

   Горски, 19.08.2015
   Виж статията >

  • Доколко новоприетите промени в закона ще спасят горите

   Предлагам да се забрани на горските хитреци да се ...

   Дървари, 19.08.2015
   Виж статията >

  • Граждани лично обжалват решение на министър да позволи на офшорка да строи нов ски лифт в Национален парк Пирин

   Леле, колко сте заблудени и жалки. Ако не ви изнас ...

   Марчела, 17.08.2015
   Виж статията >

  • Подготвят вдън горите план за управление, който да разреши строежите на Витоша

   На какъв език трябва да ви се каже, че място за пр ...

   Неразбиращ, 12.08.2015
   Виж статията >

  • Строят нов лифт на Банско извън концесията в Национален парк Пирин

   Извинявайте другари зелени. Аз ви подкрепях до ско ...

   Чобанов, 11.08.2015
   Виж статията >