Календар

Актуално

Последно качено

Готви се строителство на нови 333 км писти в Национален парк Пирин

Готви се строителство на нови 333 км писти в Национален парк Пирин

Как ще бъде изсечена и застроена 300-годишна гора собственост на всички българи с пари, взети от всички българи, без да бъдат питани

Участници:
Стефан Аврамов - Българска фондация биоразнообразие
Тома Белев - Зелени Балкани
Катерина Раковска - WWF
Вера Петканчин - Граждани за Рила
Андрей Ковачев - Сдружение за дива природа Балкани
Петко Цветков - ПП Зелените

Прочети пълния текст >

92 посещения
Коледа на колело 2014 в София, Шумен, Разград, Русе, Варна, Бургас

Коледа на колело 2014 в София, Шумен, Разград, Русе, Варна, Бургас

"Коледа на колела” за осма поредна година в София ще ознаменува пристигането на добрия старец. Дядо Коледа знае че с колело лесно и бързо може да доставя подаръците и ще дойде на предварителната си коледна велосипедна обиколка.

Традиционното КОЛЕДА НА КОЛЕЛА ще започне на 20-ти декември (събота) от 11.00 ч.
Сборно място: площад “Св.Неделя”

Прочети пълния текст >

72 посещения
Зонирането в Плановете за управление

Зонирането в Плановете за управление

Плановете за управление имат силата на закон във всяка защитена територия. В тези документи трябва ясно да са посочени приоритетите, нормите, зоните и режимите в нея. Като водещ за работата навсяка паркова дирекция, Планът за управление дава отговор на всеки въпрос, свързан със зонирането и правилата в дадена територия. Съгласно закона управлението на защитени територии на първо място цели опазване на биоразнообразието. Освен със запазването на природата, Плановете за управление и парковата дирекция „са натоварени“ и с отговорната задача да работят за подобряване на човешкото благосъстояние и осигуряване на икономически ползи на хората в района.

Прочети пълния текст >

68 посещения

Предложение за подобряване на мярка пасторализъм

Изтегли, PDF, 11050.46 Kb

Предложенията са подкрепи от Коалиция „За да остане природа в България“, Инициатива „Прозрачни планини“, Сдружение за териториален и екологичен просперитет (СТЕП), ЕКО-иновации ООД, Българско дружество за опазване на биологичното разнообразие - СЕМПЕРВИВА, и Асоциация за опазване и развъждане на местна дългокосместа коза (АОРМДК) – гр.Кресна и са внесени в Министерството на земеделието и храните

Прочети пълния текст >

72 посещения
Среща-дискусия „Влиянието на пашата в националните паркове, свързана с прилагането на подмярка “Пасторализъм“ от ПРСР, върху биоразнообразието“ по инициатива на Българска фондация Биоразнообразие

Среща-дискусия „Влиянието на пашата в националните паркове, свързана с прилагането на подмярка “Пасторализъм“ от ПРСР, върху биоразнообразието“ по инициатива на Българска фондация Биоразнообразие

На 2 декември 2014 г., в София, се проведе среща, на която бе обсъдено на влиянието на пашата в националните паркове, свързана с прилагането на подмярка “Пасторализъм“, върху биоразнообразието.
В срещата участваха представители на Коалиция „За да остане природа в България“ (Българска фондация Биоразнообразие, СДП Балкани, Асоциация на парковете в България, Българско дружество за защита на птиците) както и представители на Министерството на околната среда и водите, Българска академия на науките, Инициатива „Прозрачни планини“, Сдружение за териториален и екологичен просперитет (СТЕП), ЕКО-иновации ООД, Българско дружество за опазване на биологичното разнообразие - СЕМПЕРВИВА, и Асоциация за опазване и развъждане на местна дългокосместа коза (АОРМДК) – гр.Кресна, научни работници и експерти в сферата на опазване на природните местообитания и управлението за защитени територии.

Прочети пълния текст >

64 посещения
Пробват тайно да разрешат ново строителство, лов и дърводобив в Национален парк Пирин

Пробват тайно да разрешат ново строителство, лов и дърводобив в Национален парк Пирин

В подготвяния нов план за управление на Национален парк Пирин http://www.pu-pirin.com/ се разрешават ново строителство на ски съоръжения, пътища и писти, добива на дървесина за пари, лова и пързалянето с моторни шейни.
Всичко това е забранено от Закона за защитените територии и решенията на ЮНЕСКО - Пирин е част от световното природно наследство на ООН.

Прочети пълния текст >

297 посещения
Приключи провеждането на „Обучение за създаване и работа с уеб-базирана ГИС платформа“

Приключи провеждането на „Обучение за създаване и работа с уеб-базирана ГИС платформа“

В периода 01-05.12.2014 г. в зала София на Софийска холистична коуъркинг копмания -Сохо, гр. София бе проведено „Обучение за създаване и работа с уеб-базирана ГИС платформа“. Обучението е част от изпълнението на „Проект ГИС: Гражданска активност, Информационни системи, Съхранена природа“, изпълняван от Българска Фондация Биоразнообразие (БФБ) в партньорство с Норвежката агенция по околна среда и финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

В обучението участваха 13 души - представители на шест неправителствени организации, включително и представители на Българска Фондация Биоразнообразие както и един представител на община. Обучението бе ръководено от българския главен ГИС експерт г-н Любомир Филипов и ГИС-експертът г-н Рагнвалд Ларсен - представител на Норвежката агенция по околна среда – партньор по проекта.

Прочети пълния текст >

102 посещения

Случаи

Пирин и ски курортите (Банско)

Национален парк Пирин притежава уникални природни богатства като над 120-годишни иглолистни гори, включително най-старото дърво на Балканския полуостров – Байкушевата мура. През 2009 г. анализ на сателитна снимка от ски зона Банско показва, че ски зоната надхвърля около два пъти разрешената площ от концесията. Коалици ...

Прочети още >

Пирин и ски курортите (Кулиното)

Според експерти от IUCN България е на път да стане втората страна в света, която ще допусне изхвърлянето на защитен обект от листата на световното природно наследство на ЮНЕСКО, а именно Национален парк Пирин. След унищожението на района на вр. Тодорка чрез изграждането на ски център Банско, през 2008 г. инвеститорски ...

Прочети още >

Рила и ски курортите (ски-център Картала, к.к. Бодрост)

През 80-те години започва изграждане на ски-център "Kартала" в к.к. Бодрост над Благоевград. Ски-центърът се намира в непосредставена близост до Национален парк "Рила" и резерват "Парангалица". Инвеститор е Прима инвест БГ ООД (92.7% Прима ФР-Илия Ризов ЕТ и 7.3 % Общ. Благоевград), а първи, но злополучен клиент бива п ...

Прочети още >

Прикрит дoбив на инертни материали в Защитена зона „Адата-Тунджа', с. Мечкарево, община Сл ...

Фирма, която е получила разрешение за „Изграждане на рибарник” всъщност извършва на незаконна дейност – добив на инертни материали в Защитена зона „Адата-Тунджа” BG 0002094, с. Мечкарево, община Сливен Защитена зона „Адата Тунджа” BG 0002094 е обявена със заповед на МОСВ № РД-556/05.09.2008 г., с цел запазване на мест ...

Прочети още >

Източни Родопи - Незаконни инвестиционни намерения срещу Биоразнообразието

Източни Родопи е едно от най-красивите и девствени кътчета на България. Поради специфичния ландшафт и огромните скални масиви това място се е превърнало през вековете в райско кътче с изключително богато биоразнообразие. Тук се срещат и гнездят много световно застрашени видове птици като това е единственото място в Б ...

Прочети още >

Рила и ски курортите (Искровете-Мальовица)

Коалицията „За да остане природа в България” установи, че Държавната Агенция по Горите съдейства на фирми на Христо Ковачки за изграждането на проектирания ски курорт „Искровете – Говедарци – Мальовоца” чрез незаконната държавна помощ "заменки". Средната надморска височина на планирания курорт е 1500 м! Случаят се раз ...

Прочети още >

Проучване и добив на шистов газ чрез хидравлично разбиване

В последните няколко месеца стана известно решението на българското правителство да разреши на американската фирма „Шеврон” проучване чрез технологията „хидравлично разбиване” (англ. – hydraulic fracturing, още превеждано като „хидравлично разпукване”, „хидравличен удар”, „фракинг”) на предполагаеми находища на природе ...

Прочети още >

Рила и ски курортите (Паничище)

Проектът „Паничище-Езерата-Кабул” е един от осемте проекта за ски курорти, планирани на територията на Национален парк „Рила” и проектозащитена зона „Рила-буфер”. „Паничище-Езерата-Кабул” предвижда 27 ски писти и съоръжения, 80 % от които на територията на НП „Рила” (в близост до силно чувствителната зона на Седемте ри ...

Прочети още >

Водопадът Полска Скакавица, Кюстендилско

Водопадът Полска Скакавица е обявен за природна забележителност през 1968 г., висок е 53 метра. За него Константин Иречек е казал, че районът е едно от най-красивите места на Балканския полуостров. Намеренията за строителство на язовир със 176 декара площ, 20-метрова стена и МиниВЕЦ в Ръждавица са от 2005 година.

Прочети още >

Никополско плато - Незаконна кариера

Строител на фериботен терминал Никопол – Турну Мъгуреле отваря без еко-оценка незаконни кариери за варовик в НАТУРА 2000 сайта "Никополско плато" (землища на с. Въбел и на с. Муселиево).

Прочети още >

Голф–комплексът на с. Божурец

Голф–комплексът на с. Божурец или как България охранява защитените видове и уникалните растителни съобщества в община Каварна Между гр. Балчик и гр. Каварна се намират малките селца Божурец и Топола. Те са почти обезлюдени, но природата около тях е уникална. По свлачищната тераса над морето, доскоро девствена и невер ...

Прочети още >

Природен парк Витоша - център Алеко

Актуализирана към 31.01.2012 г. информация на случая относно поправката "Витоша ски" в Закона за горите и заплахите, които произтичат от нея. Нова подписка в защита на Природен парк Витоша Защо са опасни промените в Закона за горите? Действията на Изпълнителната агенция по горите, Министерството на земеделието и хран ...

Прочети още >

Проект за обходен път на Габрово с тунел под Шипка

Проектът за обходен път на Габрово с тунел под Шипка изпълнява две основни задачи: да изведе трафика, който сега минава през центъра на Габрово, извън града и да направи алтернативна, по-бърза връзка между северна и южна България (между Габрово и Шипка). Възложител на проекта е Агенция пътна инфраструктура (АПИ), а фин ...

Прочети още >

Странджа - Община Царево

На 13 Август 2008 г. министърът на регионалното развитие и благоустройството, Асен Гагаузов, одобрява със заповед изменението на Общия устройствен план (ОУП) на община Царево, с което се разрешава "бетонирането" и на Странджанското ни Черноморие. Одобрението на ОУП е обжалвано пред ВАС и ЕК поради сериозни противоречи ...

Прочети още >

Иракли

Районът на Емине - Иракли е една от последните 9 природни територии по Българското Черноморие, което е запазило своята природа от застрояването, обхванало почти всяко кътче по брега. През 1994 г. е обявена малка защитена местност, включваща южната част на плаж Иракли и още по на юг към нос Емине, общо 42.3 ха. Цялата ...

Прочети още >

Река Искър в Самоков - изземване на баластра

Еко Рила - Самоков алармират, че продължава вандалско изземване на инертни материали от коритото на река Искър, извършвано под формата на почистване, с оглед недопускане на наводнения. Снимки

Прочети още >

Камчийски пясъци

Решение на Върховния административен съд от 2006 г. ликвидира уникалния природен комплекс ЗМ "Камчйиски пясъци". Пясъците са превърнати по документ на пасища, а горите раздадени чрез заменки на частни фирми. Инвеститорите, които стоят зад кощунството, са дъщерни фирми на Райфайзен банк-Австрия. (Актуализирано на 13.1 ...

Прочети още >

Кара дере

Кара дере е най-южната местност по Варненското черноморие. Намира се между град Бяла и село Горица в близост до северните склонове на Стара планина и недалеч от защитената зона Иракли. Местността е дива, няма инфраструктура и точно затова се харесва от много туристи.

Прочети още >

Родопите - Супер Перелик

На 8 Юни 2007 г. Общинският съвет на град Смолян одобри проект за разширение на ски комплекс "Перелик" без екологична оценка - 214 км нови ски писти ще бъдат изградени в това последно, недокоснато от строителство място. А между 2005 и 2008 г. държавата предоставя чрез заменки на инвеститорите (общината и офшорна компан ...

Прочети още >

Средна гора, Източни Родопи - Цианиди

Добивът на злато с цианиди става все по-голама заплаха за природата в България и, което е по-важно, за живота и здравето на хората. Мащабни проекти за златодобив с цианиди се подготвят за районите на Източните родопи, Средна гора и Западнобългарските планини около Трънско. Инвеститори по тези проекти са минните компа ...

Прочети още >

Странджа - Златната перла на Краш 2000

Незаконното строителство на "Златната перла" в Природен парк "Странджа" започна и завърши пред очите на всички институции. През 2006 г. кметът на Община Царево разрешава строителството на вилното селище в нарушение на закона. РДНСК Бургас спира незаконния строеж, а фирмата Краш 2000 прави неуспешен опит да узакони стр ...

Прочети още >

Донори

         Зелени закони

Петиции

  Дарения

  Можете да направите дарение за кампанията "За да остане природа в България". Благодарим ви!

  Знаете ли, че..

  Българските прилепи са изключително насекомоядни. Един прилеп с тегло 15 грама изяжда от април до октомври около 1,8 кг насекоми.
           
  Install Flash player!

  Календар

  Декември 2014
  ПВСЧПСН
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031

  Случаи

  Последни коментари

  • За Земята: Сбогом, Южен поток!

   Турският гамбит на Путин !!! На товариш Путин. Кл ...

   Кобург Велчев, 06.12.2014
   Виж статията >

  • Копнеж за зелени разкази (ама наистина)

   Благодарим за разгласата! И... чакаме разказите ...

   Калин Ненов, 24.11.2014
   Виж статията >

  • Опазването на природата не е особен приоритет за новото правителство

   Екологично развитие: http://prikachi.com/images. ...

   Прогресор, 16.11.2014
   Виж статията >

  • Опазването на природата не е особен приоритет за новото правителство

   Красимир Живков е един от хората, който в качество ...

   запознат, 14.11.2014
   Виж статията >

  • Доброволци за раздаване на флаери

   Здравейте! От София съм.На 20 години момче.Студен ...

   Angel, 23.10.2014
   Виж статията >