Календар

Гражданско присъствие по време на заседанието, решаващо зоните за включване в НАТУРА 2000

Гражданска група “Да спасим Иракли” и коалиция “За да остане природа в България” Ви призовават на гражданско присъствие по време заседанието на Експертния Съвет по биоразнообразие - 21 ноември 2006 г., вторник, 13ч., пред Министерството на околната среда и водите (ул. Гладстон и площад Славейков). Тогава ще се гласува кои и колко от природните места на нашата територия да бъдат предложени от България за включване към европейската екологична мрежа Натура 2000 при влизането си в евро-съюза.

След по-малко от два месеца ставаме европейци не само по географско положение, но и по документи. Преди всичко останало обаче ние сме българи и граждани – с позиция и убеждения, които можем да заявяваме и защитаваме по мирен и цивилизован начин, при това непоколебимо!

Целта на гражданското присъствие е да се напомни на управляващите, че гражданите следят решенията им и те трябва да са в общ интерес, а не в интерес на определени групи инвеститори.

Предвид все още високия процент на запазена и разнообразна природа в България е недопустимо управляващите да не приемат в пълен формат подготвените от експертни състави определените съобразно европейските критерии потенциални НАТУРА 2000 зони.

Включването на България в НАТУРА 2000 е ангажимент на всяка страна членка на ЕС и неизпълнението на ангажиментите подлежи на строги санкции, включително и финансови. Освен това всички природни зони, които останат извън обхвата на защитата по НАТУРА 2000, ще бъдат моментално изложени на сигурно унищожаване. Единствено решение на Експертния съвет по биоразнообразие, приемащо максимален процент защитени зони, би запазило националното ни богатство!

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

OFF