Календар

Поредна акция на групата на стоящия протест: Зелен чадър

Четвъртък, 14 юни, 9.30 часа, пред Министерски съвет
В средата на юни още не е готов екипът за прецизирането на отложените зони по екопрограмата "Натура 2000". Това става ясно от последния получен отговор от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) на поисканата от гражданска група "За Натура 2000" поредна информация по съставянето на такъв екип.
За символ на акцията си тази седмица природозащитниците избират зеления чадър, който ще отворят за незащитените зони, тъй като очевидно инвеститорските интереси имат своя "протестоустойчив" политически чадър, но природата няма изискваната от законите защита. Този четвъртък те ще бъдат с отворени зелени чадъри, независимо от времето.

В средата на юни още не е готов екипът за прецизирането или още казано – повторната инвентаризация на отложените зони по екопрограмата "Натура 2000". Това става ясно от последния получен отговор от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) на поисканата от гражданска група "За Натура 2000" поредна информация по съставянето на такъв екип.

Организаторите на зелените граждански присъствия пред Министерски съвет (МС) всеки четвъртък припомнят в тази връзка, че Кабинетът заяви за сформирането на такъв екип от учени след решението си от 15 февруари за одобряване на списъка от зони по "Натура 2000", които да бъдат представени пред Европейската комисия. Това е ангажимент на страната ни, който трябваше да бъде изпълнен на 01 януари 2007 г. в спазване на двете европейски директиви – съответно за птиците и местообитанията.

Те посочват още, че закъснението на екипа ще затрудни работата по Директивата за птиците, тъй като прелетните птици например, които у нас са огромната част от птиците на Европа изобщо, са вече по-близо до отлитането си към края на лятото след около 2 месеца и евентуалното им описване би станало невъзможно при още малко закъснение.

За символ на акцията си тази седмица природозащитниците избират зеления чадър, който ще отворят за незащитените зони, тъй като очевидно инвеститорските интереси имат своя "протестоустойчив" политически чадър, но природата няма изискваната от законите защита. Този четвъртък те ще бъдат с отворени зелени чадъри, независимо от времето.

Какви ли сънища би донесъл (днес) един зелен Оле Затвори Очички?

За контакти:
Кристина Димитрова 0887 96 58 69
Генади Кондарев 0889 68 98 90

Снимки от акциите
История на акциите

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

OFF