Календар

Жива верига (хоро) очертаваща границите на природен парк 'Странджа'

Събота, 18 август 2007г., 16:30ч протест за Странджа.
Живата верига върви по границите на парка според ТУП на община Царево; започва от морето, след 30м пресича пътя Царево – с.Варвара и продължава по края на горските масиви.

Снимки от Природен парк "Странджа" и живата верига: тук

Ще познаете мястото по табела за ПП "Странджа", поставена до шосето от Царево за с. Варвара. Мястото е 1км южно от кв. Василико (стария град на Царево) и от къмпинг нестинарка, до корабния завод.

Искания:
1. МОСВ да приеме план за управление на парка, а община Царево да съдейства на процеса;
2. ДНСК да събори незаконния строеж на "Краш 2000" - ваканционно селище "Златна перла";
3. МОСВ да приеме заповеди за режима на защита на всички територии в планината Странджа, попадащи в европейската екологична мрежа "Натура 2000", според Постановление на МС №122/17.2.2007г.

Организатор: група граждани

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

OFF