Календар

Търсят се доброволци за оценка на натиска върху защитени зони от Натура 2000 (2ра част)

Търсят се доброволци за оценка на натиска върху защитени зони от Натура 2000 (2ра част)От 2007 г. до днес Министерството на околната среда и водите е издало над 100 000 акта - решения или писма, с които на практика одобрява инвестиционни проекти във или в близост до защитени зони от Натура 2000.

През 2019 г. с помощта на доброволци бяха въведени 22 000 писма, но има да се обработят още много, за да се докажат проблемите в екологичната мрежа Натура 2000 в България.

Не са необходими специални познания в областта на природозащитното законодателство, само личен компютър с "ексел" и свободно време. Ще получите до 200 акта за обработка като ориентиривъчно данните 10 документа се обработват за 1 час.

За да успее Коалиция "За да остане природа" да анализира и да оцени мащабите и действителното въздействие на всички разрешени проекти върху природата на България, е нужно информацията от решенията и писмата да се въведе в електронна таблица по предварително зададен формат.

Това е огромна работа, времеемка и не особено вълнуваща като занимание, но от изключителна важност при изготвянето на новите политики за опазване на природата ни в следващите десет години.

Ето защо има нужда от помощта на МНОГО доброволци, които да въведат информацията от актовете в структурирана таблица.

За повече информация вижте кампанията ни в Time heroes: Въвеждай данни за оценка на натиска върху защитени зони от Натура 2000

или пишете на zoristata.stratieva@gmail.com от Асоциация на парковете в България

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

366 посещения

OFF