Календар

Шествие за 'закърпването' на НАТУРА

Последна присъда за границите на НАТУРА 2000 ще бъде известна на 13-ти септември, по всичко личи, че строителното лоби, а не гражданския интерес е приоритет за това правителство

С настояване за одобряване и подаване на пълния списък на отложените зони от Натура 2000 към Европейската комисия на 12 септември, сряда, от 18.30 ч. пред Съдебната палата в София ще тръгне шествие до МОСВ на площад Славейков. Исканията на акцията са насочени към предстоящия на следващия ден Национален съвет по биологично разнообразие (НСБР) към Министъра по околна среда и води.

Шествието ще върви назад и така ще символизира връщането на ценните природни територии към европейската мрежа от защитени зони. При пристигането си пред МОСВ към 19.30 ч. гражданите ще залепят по паважа и пред входа на министерството карти с отложените зони като символ на потъпкването на това природно богатство, на гражданските и европейски ценности. Те настояват, че зоните са „изрязани" без каквато и да е мотивировка в противоречие с европейските директиви и следва „кръпките" да бъдат върнати по местата им.

Поредната спонтанна и чисто гражданска акция в защита на българската природа поддържа още и исканията на кампания Иракли за включване на изключените от забраната декари и незабавна рекултивация на река Вая, която беше умишлено унищожена с цел унищожванане на най-ценното от екологична гледна точка място на Иракли и за наказване на виновниците за незаконното вандалско унищожаване на устието на река Вая! "Настояваме за категорична забрана на строителството на 600 метра от бреговата ивица", твърдят още гражданите.

Те протестират срещу своеволното изключване и орязване на териториите "Провадийско – Роякско плато", "Камчийска и Еменска планина", "Островче", "Босна" , "Твърдишка планина", "Сакар", "Огражден - Малешево", "Голак", "Верила", "Руй", "Еко-коридор Камчия - Емине", "Осоговска планина", "Кървав камък", "Родопи - Западни", "Родопи - Средни", "Попинци", "Западна Стара планина и предбалкан", "Етрополе - Байлово", "Рила - буфер", "Яденица", "Средна Гора", "Централен балкан - буфер" от мрежата "Натура 2000" с цел да бъдат удовлетворени съмнителни инвеститорски инициативи и намерения, водещи до огромни финансови санкции срещу България, които няма да бъдат платени от инвеститорите, а от гражданите, данъкоплатците и избирателите. Гражданите напомнят още и че за невключените зони ще бъдат спрени структурните фондове от ЕС, а към глобите за нарушение ще се добавят и разходи по възстановяване на унищожената природа.

Основните искания на гражданите са:

• На 13 септември 2007 година Националният съвет по биологично разнообразие (НСБР) към Министъра по околна среда да одобри всичките отложени на 21 ноември 2006 г. от Националното управление по горите (НУГ) 29 НАТУРА 2000 зони в първоначалните им, не намалени, граници.

• Българското правителство да одобри и изпрати тези НАТУРА 2000 зони в Европейския съюз максимално бързо и не по-късно от 1 месец след 13 септември 2007.

Това разбира се е свързано и с мораториум върху всички строежи по Черноморието до изготвяне на комплексна оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС) и особено на потенциално защитените зони и земите, включени в "Натура 2000", казват още те.

Това ще е последното шествие, преди да разберем кои са „алтернативните" експерти, които МОСВ намери в истерични опити да „прецизира" границите на НАТУРА 2000. Близо 97% от българския научен потенциал беше зает от 1997 насам в изследването на териториите, подходящи за включване в еко-мрежата за България - хиляди часове теренна работа и експертни проучвания. През м. февруари обаче МОСВ реши, че не е задоволителна истината за стойността на българската природа и се обърна към останалите 3% ненаети преди това „експерти" за „прецизиране" в рамките на 6 месеца – нереалистичен срок с нереалистичен човешки ресурс. Всичко това доведе до десетки протести и убеждението, че правителството се опитва да се спаси от дивата природа и европейските директиви, игнорирайки обществения интерес.

Данни по приемането на зоните:

На 21 ноември 2006 година НСБР към Министъра по околна среда прие искането на Национално управление на горите да се отложи внасянето в Европейския съюз на 29 НАТУРА 2000 зони, предложени за опазване на местообитания и видове. Подозирана цел на това отлагане е солидно орязване на техните граници така, че като последица да падне общият процент гори, включени в НАТУРА 2000. В списъка за орязване попаднаха НАТУРА 2000 зоните в Стара Планина, Средна Гора, Западни Родопи, Западните гранични планини и буфера на Национален Парк Рила.

На 13 септември 2007 г. отново НСБР ще гледа тези 29 зони, 22 от които със силно орязани от НУГ граници. Махнати са над 200 000 хектара предимно горски територии, а в Сакар и доста пасища. Основно са орязани естествените смърчови, борови, букови и дъбови гори. Отпаднали са 2 държавни дивечовъдни стопанства – Кормисош (Средни Родопи) и Осогово. Отпада и мястото над Берковица (Западна Стара планина), където Главболгарстрой има проект за ски-център.

От всичко 3 385 878 ха гори в България това прави в предложението на неправителствените организации (НПО) 40% от горите да попаднат в НАТУРА, а след орязването на НУГ този процент пада до 33%.

От 2 214 260 ха гори, определени като защитени местообитания от НАТУРА 2000 (65% от всички гори в България, повечето гори с естествен произход и с най-висока природозащитна стойност), ако НСБР одобри това предложение, сега в НАТУРА 2000 ще останат само 1 119 591 ха или 51% от всички естествени гори в България. Първоначалното предложение на неправителствените организации беше за 60% или 1 336 301 ха в НАТУРА 2000.

Орязването на мрежата от НУГ е пагубно за множество защитени видове и местообитания – мечка, вълк, рис, дива коза, лалугер, мишевиден сънливец, сухоземните костенурки, редки видове земноводни и влечуги, черна мряна и главоч - от рибите, речен рак, редки видове бръмбари и пеперуди, гори от бял и черен бор, кестен, ела, източен и нископланински бук, планински гори от липи, явор, шестил и ясен, крайречни гори от елша, космат дъб и гори от цер в северна България.

Акцията е организирана от граждани с различни от екологията професионални занимания и подкрепена от множество неправителствени организации, участващи в коалицията „За да остане природа в България", като Сдружение за дива природа „Балкани", Федерация на природозащитни сдружения „Зелени Балкани", гражданска група „Да спасим Иракли", гражданска група „За Натура 2000", „Институт за зелена политика" и др.


Маршрут: по ул. АЛАБИН, бул. ГРАФ ИГНАТИЕВ, пл. СЛАВЕЙКОВ, ул. РАКОВСКИ, ул. РАЧО ДИМЧЕВ, ул. ГЛАДСТОН до МОСВ.


За контакти:

Генади Кондарев 0889 68 98 90
Свилен Овчаров 0887 33 63 63
Антон Цанев 0887 57 17 18
Кристина Димитрова 0887 96 58 69

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

OFF