Календар

'България – мащеха за своите деца'

Студентският клуб по екология към Софийски университет UNECO организира едноседмичен палатков лагер в подкрепа на българската природа и реалния обхват на NATURA 2000 - 114 зони за птиците и 225 зони за местообитанията в техния пълен вид! От UNECO алармират, че населението ще плати от своя "джоб" за унищожаването на собствената си природа, а потърпевши ще бъдат най-вече младите, децата на България, което е още една причина те да не останат в родината си!

На 26.02.2007 г. СУниверситетският клуб за екология и устойчиво развитие "UNECO" започва кампания за израз на студентското недоволство по отношение на приетия от Министерски съвет териториален обхват на европейската екологична мрежа NATURA 2000 в България! Студентите ще разположат палатки и транспаранти с лозунги "България – мащеха за своите деца" в двора на СУ "Св. Климент Охридски". Този акт е част от дългосрочна кампания, която има за цел да информира обществеността и образователните структури по тази тема, както и да помогне за опазване на природното богатство на България и здравето на идните поколения. От UNECO алармират, че на страната ни неминуемо ще бъдат наложени санкции и ще бъдат блокирани структурни фондове, пример за което се явява моментната ситуация в Полша. Населението ще плати от своя "джоб" за унищожаването на собствената си природа, а потърпевши ще бъдат най-вече младите, децата на България, което е още една причина те да не останат в родината си!

UNECO вече проведе разяснителна кампания, в края на миналата година, по темата NATURA 2000 на територията на СУ "Св. Климент Охридски", а също така инициира и подписка с искане за приемане на екомрежата, в предвидените по предприсъединителния договор за членство на България в ЕС научнообосновани %-ти и срокове. В тази подписка се включиха 2000 студенти и тя бе разпратена до всички отговорни бъларски институции, а също и до европейски такива!

На 5-ти Март в Аулата на СУ "Св. Климент Охридски", от 14 ч. ще се проведе обществена дискусия, на която са поканени всички институции и граждански организации, които подкрепят исканията на UNECO и желаят да се присъединят към кампанията!

За повече информация и помощ да организирате подобна кампания и във вашия университет, свържете се с организаторите на акцията: Борислав Сандов - 0887096757, Драгомир Колев – 0895601414

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

OFF