Календар

Събирай подписи

Всеки може да помогне за опазването на защитените територии и зони на България. Актуални в момента подписки са:

Подписка за защита на природен парк "Витоша". Можете да изтеглите хартиена бланка на подписката от ТУК и да съберете подписи от съседите, приятели, роднини...Ако искате да сложите плакат във входа, кварталния магазин или на друго подходящо място заедно с празни бланки, в които хората да се подписват, можете да вземете от офиса на WWF Дунавско-Карпатска програма в България, адрес:
София 1000, ул. Княз Борис 71, ет.2, ап.2

Подписка за защита на Перелик. Инициирана е от местни хора в региона на Смолян.

Втора подписка в защита на Рила и за премахване на незаконния лифт на Паничище и рекултивация на терена: Можете да се подпишете онлайн тук или да събирате подписката сред свои роднини, приятели, колеги, познати, непознати... като изтеглите празна бланка.

Банер на подписката за Рила

DOWNLOAD BANNER GIF (728 x 90)
DOWNLOAD BANNER GIF (468 x 60)

Следете и останалите подписки в защита на природата на сайта!

Подписка за запазване на Земенския пролом и против строителството на язовир и мини-ВЕЦ под вопопада Полска Скакавица - в Интернет може да се подпишете ТУК. Инициирана от граждани на Кюстендил.

Как да събирате подписка: при повече желание и свободно време можете да застанете с масичка в градския парк, центъра на града или друго популярно място във вашия град! Така още повече хора ще имат възможността да подкрепят призива и да се включат в инициативата. Колкото повече хора участват, толкова по-сигурно е, че отговорните институции ще ни забележат и ще предприемат действия, съобразно законовите си правомощия, за защита и опазване на българската природа!

Практически пояснения при събиране на подписи на обществени места:

За да събирате подписи на обществено място трябва да имате разрешение от общината. Режимът по издаване на този документ е уведомителен – т.е. трябва просто да отидете 2 дни преди деня, в който сте решили да събирате подписи и да подадете уведомление. В него е посочено къде, кога и какво ще правите! Ако мислите да събирате подписи в някакъв определен период от време може да направо да вземете разрешително за целия период. Уведомлението се подава в 2 екземпляра, като единият се заверява от общината и остава за вас. Този документ трябва да носите и представите на полицията при евентуално запитване!

Попълнените формуляри изпращайте на адрес:

София 1233, кв. Банишора, бл.54, вх. Д, ет. 2, ап. 86
тел. 02 / 931 61 83; 02 / 831 1 841

*Призивът се разпространява както в електронен, така и в хартиен вариант. Целта е тя да достигне до всички граждани! Подкрепата на призива става чрез подписването на електронния ИЛИ хартиения вариант като не трябва да има дублиране на гласове!

Изпратени до сега подписки:
Първа подписка за Рила. 147 935, внесени е Европейската комисия на 8.05.2008. Подписката беше приета публично лично от Комисаря по околна среда, г-н Димас. Две седмици преди това подписката (тогава 141 199 подписа) беше изпратена до Европейския парламент.

Подписка за защита на Странджа - 18 000 подписа.

Подписка за опазване на защитените територии и зони - внесена в 7 български институции на 23.01.2006 г. Брой подписи - 50 000. Част от подписката е Подписката за защита специално на Черноморието, 16 000 подписа.

Текущи подписки

64041 посещения