Календар

Стани доброволец

Към формата за регистрация на доброволциПриродата разчита на всеки един от нас да поеме своята лична отговорност за нейното опазване.

За да можем наистина да опазим природата на България, имаме нужда от вас. За по-добра координация създадохме 18 работни групи за доброволци, отворени за всички желаещи да се включат АКТИВНО в кампаниите на Коалицията "За да остане природа"!

Когато се запишете в някоя група ще започнете периодично да получавате писма с конкретни задачи. Някои от групите предполагат предварителни срещи и обучения, за да може да бъде извършена определена дейност.

РАБОТНИ ГРУПИ:

 • 1. Дизайнери - креативни хора с художествени умения, алтернативно мислене и визуално въображение, които ще участват в процеса на създаване (идейно и техническо – графично проектиране и представяне) на листовки, плакати, колажи, банери, лога и всякакви други информационни материали.

 • 2. Уебдизайнери – хора с творчески и технически умения, способни да аранжират елементите на даден уебсайт (линкове, графика, анимация, звук) и/или да разработят нов уебсайт.

 • 3. Помощник – координатори – хора с организационни умения, свободно общуване, отговорни и способни да работят в екип, да участват в планирането, организирането и контролирането на конкретни събития и дейности свързани с Коалицията и съставляващите я организации, както и желаещи да помагат на координаторите на отделни кампании и работни групи.я

 • 4. Разпространение на информационни материали – хора сърцати и мобилни, желаещи да участват в раздаване и разпространение на листовки, брошури и разлепяне на плакати.

 • 5. Събиране на подписки – контактни хора, които ще събират подписки за конкретна кампания или дейност на Коалицията – от ръка на ръка или чрез информационни щандове, разположени на ключови позиции както в столицата така и в страната. Преди конкретната акция за събиране на подписки участниците в групата ще преминават през кратко обучение-въвеждане в казуса, за който се събират подписите.

 • 6. Куриери – пренасяне на документи, подписки и други материали в рамките на София или от страната до София (например чрез изпращане с автобус).

 • 7. Презентатори – мотивирани и усмихнати хора с опит в представянето пред публика и добри ораторски умения. Желаещите да участват в групата ще имат възможността да бъдат запознати с конкретни казуси, посредством кратко обучение от представители на Коалицията, които ще бъдат представяни пред широката публика, медии, институции и фирми с цел подобряване тяхната информираност относно конкретния случай.

 • 8. Преводи - а части от сайта, на становища и сигнали до европейските институции, на чужди статии и на всичко останало, което има отношение към дейностите на Коалицията. Основните езици за превод от и на са английски, френски и немски, но това не изчерпва всички възможности. Хора с познания по други езици също са добре дошли.
  Подгрупи - английски, немски, френски

 • 9. Следене на чуждестранни медии – хора с владеене на чуджи езици, желаещи да следят чуждестранни медии за материали, свързани пряко или косвено с дейностите и темите, които са обект на интерес за Коалицията. Дейностите по групата са свързани с преглед на медиите, резюмиране и превод на материали.

 • 10. Редакция и корекция на текст – тясно специализирана група за хора с опит в редакцията и корекцията на текстове – преводи, информационни материали…

 • 11. Снимки – предоставяне на собствени снимки (при желание с посочване на автора на снимката), отразяващи акции на Коалицията; закононарушения; протести; с цел качването им в интернет пространството; представянето им на изложби; за целите на конкретни кампании и др. Снимките могат да бъдат качвани директно на http://ezero.ludost.net/

 • 12. Пътуващи фотографи – хора с възможност да пътуват и да документират (фото и видео материали) сигнали за нарушения спрямо природата.

 • 13. Копирайтър - хора с шантави идеи и образно мислене – за изготвяне концептуално послание въплътено чрез текстове, реклами, слогани, плакати, видео клипове и радио джингли за разпространение по ТВ и радио, които да популяризират дейности и кампании на Коалицията.

 • 15. Техничари – помощници на копирайтърите – хора с умения в областта на аудиовизуалните изкуства – режисура, операторско майсторство, звукозапис и обработка на звук, както и всички сръчни творци, умеещи да използват всякакъв вид материал за превръщането на конкретни творчески идеи в реалност и конкретен продукт.

 • 16. Общи работници – хора, които могат да пренасят тежки неща, да опъват въжета, да слагат стойки за изложби и да оказват всякаква техническа помощ при организиране на събития

 • 17. Адвокати

 • 18. Спешен арт – всеки с художествени умения, сръчност, изобретателност и креативност, който може да реагира бързо и да участва в изготвянето на плакати, инсталации и всякакви други материали свързани с провеждането на протести и др. дейности свързани с Коалицията. Обикновено е необходимо спешно събиране на групата.Пишете ни!
Най-ценните и красиви кътчета от България са подложени на постепенно и безвъзвратно унищожаване през последните няколко години.

Тогава, когато злоупотребите с природното ни богатство и разнообразие се превръщат в ежедневие пред очите на отговорните институции, пред нас стои предизвикателството да спрем нарушенията. Това може да стане единствено с активната подкрепа и участието на всички хора. Всеки може да помогне съобразно своето желание, свободно време и умения.

Очакваме да се свържете с нас с вашите идеи за Коалиция "За да остане природа" или за конкретна кампания! Нужна е само малко смелост да ни се обадите или да ни пишете:

contact(at)forthenature.org

Петиции

  Дарения

  Можете да направите дарение за кампанията

  Знаете ли, че..

  В Стара Загора се намира единствената в България специализирана болница за лечение, рехабилитация и връщане в природата на пострадали диви животни. Повече информация.
           
  Install Flash player!