Календар

Членство

Вие сте част от неправителствена организация, фирма, туристическо дружество, студентски, спортен или друг клуб или просто сте обществено съзнателна група от приятели и искате да се присъедините в коалицията „За да остане природа в България”? Ето как…

Членове - хората и организациите, които искат да участват и имат възможност да отделят повече време за идейния процес и общата организация и координация на кампанията, както и в процеса на взимане на решения на коалицията.
Отговорности: участват в затворен мейлинг лист на коалицията, който трябва да следят ежедневно, организират и участват в срещи на коалицията, на които поемат и в впоследствие изпълняват задачи, името им се вписва под всички документи, становища, сигнали, прессъобщения и т.н., които излизат от името на коалицията; действат съобразно правилата за работа в коалицията, с които трябва да са съгласни.
Процедура: Да подадат писменa молба и мотивация за членство в коалицията на адрес contact[at]forthenature.org и да подпишат правилата за работа в коалицията. Новите членове се приемат от старите на принципите, описани в правилата.

Приятели – това е мястото в коалицията на всички, които споделят идеята за опазване на природата, помагат по удобен за тях начин, но не могат да участват в кореспонденцията, работни срещи и изобщо в работата на по-експертно ниво. Важно е да помогнем на всеки да се включи по най-логичния и естествен за него начин, като имаме желание да го подкрепим, като обявим помощта му на сайта.

Забележка: за сега като членове на коалицията могат да участват само неправителствени и граждански структури. Фирмите и бизнесите имат възможност да подкрепят кампанията като юридическо лице или индивидуално чрез служителите си и да бъдат включени в „приятелите” на коалицията. Не се допускат хора и организации, за които има налична информация за участие в увреждащи околната среда мероприятия и конфкликт на интереси.

Коалицията е неформална и не е регистрирана, важното за нас е да работим заедно, с по-добра координация и обединени сили. Коалицията тръгна от екологичната идея и организации, но обхваща много по-широк кръг от проблеми: здравеопазване, законодателство, устойчив туризъм, корупция, административен капацитет и работа с институциите, доброволчество, социална отговорност…

69156 посещения

Петиции

    Дарения

    Можете да направите дарение за кампанията

    Знаете ли, че..

    WWF предупреди, че предстои голямо изчезване на птици заради климатичните изменения, като при някои популации намаляването е вече до 90 %.
             Планина, обичам те