Календар

Същност

„За да остане природа” е независима, непартийна коалиция от граждански групи и неправителствени организации, която се бори за опазване на природата в България чрез насърчаване на гражданското общество и спазване на законодателството. Коалицията защитава Земята и хората като обединява дейностите на членовете си, свързани с целите й, мобилизира граждански групи и експерти, провежда информационно-образователни кампании и лобира за създаването и прилагането на екологична политика. И всичко това, експертно, етично и артистично.

За кампанията и началото

Въпреки сравнително малката си площ България е сред най-богатите страни в Европа по разнообразие на дива природа. У нас тя се съхранява в защитени територии, които обхващат едва 5% от страната. В момента се изгражда българската част от европейската екологична мрежа от специални защитени зони Натура 2000 и България има втори шанс да защити природата и правото на хората за чиста и здрава околна среда.

Природата обаче е заплашена от пълно унищожаване. Всеки ден най-ценните и красиви кътчета в България се подлагат на застрояване, изсичане, пресушаване, бракониерство…без мяра, ред и морал. Нарушенията на природозащитното законодателство се превръщат в ежедневие.

За това в края на 2006 г. ние обединихме усилията си в кампания "За да остане природа в България". Нашата цел е всички заедно да се борим за опазване на природата в България и устойчиво развитие на страната ни. Вярваме, че това може да се случи само с активно гражданско участие и ни се иска повече хора да осъзнаят, че всичко зависи от нас самите. Държим законите в България да бъдат спазвани и държавните институции да изпълняват задължението си да се грижат за това.

Към днешна дата кампанията „За да остане природа в България” се радва на все по-голяма популярност и вече обединява над 30 неправителствени организации и граждански групи. Освен това към нас се присъединиха медии и отделни хора в България и по света.

Какво се случи в последните 5 години:

- Изпратихме много писма, сигнали и жалби по случаите, с които се занимаваме, и проведохме много срещи с представители на българските институции. Резултатите в тази насока са незадоволителни, но затова пък вече работим с европейските институции, които засега са много по-активни от българските.

- Предизвикахме силно медийно присъствие и успяхме да привлечем широка обществена подкрепа: стотици хора са обединени в граждански групи и инициативи - за Иракли, Рила, Странджа, НАТУРА 2000, които сами организираха и организират акции, участват в кампанията и информират обществеността.

- Гражданската кампания „Да спасим Иракли“ стана символ на българската природозащита и промени природозащитното движение и имиджа на гражданската активност. Те показаха и на нас самите, че за успеха на кампанията е изключително важно да бъдем всички заедно и че е нужно да сменим "научния" език, който използваме, с чисто човешки. През 2011 г. дойде един от дългоочакваните успехи на кампанията - Бургаският съд отмени разрешението на Регионалната инспекция по околна среда и води в Бургас да разреши изграждането на ваканционно селище на фирмата "Суис Пропъртис" вътре в зоната "Емине-Иракли" от Натура 2000.

- През пролетта и лятото на 2007 г. се борихме за връщане на статута на Природен парк „Странджа”. Все още Странджа е природен парк - заради нашите усилия да информираме всички хора и заради всички граждани, които излязоха на улицата. Нещо повече - през 2011 г. Върховният административен съд на последна инстанция окончателно обяви строежът "Златна перла" край Варвара, заради който Странджа можеше да загуби статута си на природен парк (ако не бяха гражданите), за незаконен! Предстои избор на фирма подизпълнител, която да бутне това знаково здание.

- През цялата 2007 г. защитавахме приемането на зоните от европейската екологична мрежа Натура 2000 в пълния им размер и постигнахме почти пълен успех - 34 % от територията на България са част от Натура 2000. Продължаваме да се борим за връщането в списъка на най-голямото изключение - зона "Рила-буфер" (която българското правителство премахна от списъка поради силните инвестиционни интереси там).

- "Граждани за Рила", една от гражданските групи, членуваща в Коалицията, привлякоха огромна обществена подкрепа - над 180 000 подписа в защита на Национален парк "Рила" от незаконни строителни дейности, създадоха работни групи по градове и мотивираха стотици хора да мислят и действат за опазване на българската природа.

- Разкрихме пред очите на всички наглите нарушения на фирмата "Юлен" (концесионер на ски зона Банско), която самосиндикално се опита да заграби 650 декара от Национален парк "Пирин" (обект на световното природно наследство на ЮНЕСКО) отвъд дадената й от държавата концесия. Продължаваме да разкриваме наглите опити на фирмата "Витоша ски" (свързана чрез свързани лица с фирмата "Юлен", както и с Българската федерация по ски) да сложи ръка и върху Природен парк "Витоша". За момента плановете за нов ски курорт на Витоша са стопирани от министъра на околната среда и водите, защото противоречат на Плана за управление на парка.

ПРИОРИТЕТНИ ЦЕЛИ на коалицията за следващите 3 години:

1. Събуждане и повишаване на чувствителността на гражданското общество по отношение на екологичните въпроси;
2. Промяна в нагласата на бизнеса с цел прилагане на принципите на устойчивото развитие;
3. Работеща за гражданите държава;

В момента се борим за опазването на природата, пейзажа и биоразнообразието на Рила, Иракли, Калиакра, Камчийски пясъци, Витоша и много други реално застрашени места. Всички участници и подкрепящи кампанията граждански групи, хора и организации са равнопоставени в Коалицията и идеите на всички са добре дошли.

Какво можеш да направиш ти, „За да остане природа в България”:

- следи новините и участвай в инициативите на www.forthenature.org

- разкажи на повече хора и разпространи информацията за кампанията и случващото се с природата;

- реши се да направиш нещо: намери съмишленици на идеите си и ги осъществи; ако имаш нужда от съдействие, пиши ни: contact@forthenature.org

- бъди активен, включи се като доброволец в кампанията – имаме нужда от всякаква помощ и формираме работни групи;

- направи дарение за цялата кампания или за конкретна акция или кампания: например за Рила, Иракли, за информационни материали или за протест… Средствата ще бъдат изразходвани според волята на дарителя и при спазване на абсолютна прозрачност, отчитайки всички разходи на сайта на кампанията.

Банкова сметка: IBAN: BG14 PRCB 9230 1016 3303 49
BIC: PRCB9230 ProCredit Bank – България
титуляр: Българска Фондация Биоразнообразие

За да остане природа в България! Подай ръка на живота!

За включване в конкретни инициативи и въпроси към Коалицията:
секция контакти Коалиция "За да остане природа"

47284 посещения

Петиции

    Дарения

    Можете да направите дарение за кампанията

    Знаете ли, че..

    Годишно между 40 - 70 мечки биват убити незаконно в цялата страна и още 6-10 с разрешение на министерството за контрол и превенция на проблемни индивиди.
             Планина, обичам те