Календар

Случаи

Североизточна България

Проучване и добив на шистов газ чрез хидравлично разбиване

В последните няколко месеца стана известно решението на българското правителство да разреши на американската фирма „Шеврон” проучване чрез технологията „хидравлично разбиване” (англ. – hydraulic fracturing, още превеждано като „хидравлично разпукване”, „хидравличен удар”, „фракинг”) на предполагаеми находища на природен газ в шистозните слоеве на земните недра. Проучването ще се извърши в т.нар. „Блок 1 – Нови пазар” на територия от над 3000 кв. км. в Североизточна България и житницата Добруджа.

64571 посещения

Планини

Атака срещу дървената мафия в горите на град Копривщица

След подавани десетки сигнали срещу дървената мафия в горите на Копривщица, през 2021 г. с проверки на Изпълнителна агенция по горите започна битката за защита на горите на възрожденския град и освобождаването му от местния феодал Р.Й. През май и юни 2022 г., след липсата на резултат от проверките през 2021 г., започват нови проверки, установили стотици кубици незаконни сечи в държавни и общински гори. Отново липсата на съществени резултати от държавни и общинския горски контрол налага международен одит по FSC на общината, а на следващ етап и на монополиста в дърводобива в общината - ДИП Богдан ЕООД с дял от 70% от целия добив на дървесина. В резултат на одита на общината и установени 8 типа системни нарушения, като незаконна сеч, незаконен транспорт и липса на контрол, е решено FSC-сертификата на общината да бъде спрян за 3 месеца, с което се отрязва възможността законната, но най-вече незаконната дървесина да постъпва на европейския пазар.

10964 посещения

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

През последните три години съвместни разследвания на журналисти и природозащитници от Коалицията „За да остане природа“ разкриха основните схеми, по които се случват незаконните сечи в Родопите. Незаконните сечи придобиват особено варварски характер в предизборните периоди, като най-често са резултат от набезите на близки до властта дърводобивни фирми. В повечето случаи съпротивата на добросъвестните лесовъди срещу злоупотребите е сломена от безскрупулните действия на горските директори, назначавани след 2011 г. без конкурс, т.е. по политическа линия.

13578 посещения

Запазване на община Велинград, като екологично чист регион без рудодобив

След 2000 година се наблюдава процес на възраждане на интересите за развитие на рудодобив и разработване на нови находища в западната част на Родопите. Проведени са редица проучвания на териториите на общините Велинград, Ракитово, Батак и Белица и съответно са установени (на места регистирани търговски открития) залежи на полиметални руди, златни находища в т.ч. са ревизирани и проучванията на волфрам над Велинград. Основни играчи в тази дейност са познатите на българската “сцена” КЦМ Пловдив, Асарел – Медет Панагюрище и свързани с тях юридически лица.
През 2009 година след поредица от документални прехвърляния и нови регистрации фирма “Ресурс 1”, част от КЦМ Груп получава концесия за добив на волфрам съдържащи руди от находище Грънчрица – център за период от 35 + 15 години. В периода 2009 – 2014 година “Ресурс 1” разработва проекти за експлоатация на находището, като първоначалния проект на фирмата включва не само добив, но и обогатяване на рудата на същото място т.е. в местността “Грънчарица”. След отказ от страна на РИОСВ Пазарджик този проект бива заменен с нов, съгласно който в местността “Грънчарица” ще бъде извършван добив и първоначална обработка, след което рудата ще бъде транспортирана около 100 километра до района Елшица (Средногорие), където ще бъде извършвано обогатяването и. В края на 2014 година инвеститора е готов с доклада за ОВОС и по време на обществените обсъждания на същия във Велинград и село Кръстава се надига силна обществена съпротива срещу проекта, което води по-нататъшни действия от страна на местната гражданска група, включваща представители на характерните за рйона бизнеси, общественици, лекари, юристи, природолюбители. Община Велинград в лицето на кмета на общината и членовете на ОС също застава категорично против идеята за развитие на рудодобив.

18099 посещения

ЗЕЛЕНАТА КАУЗА ЗА ОПАЗВАНЕТО НА ГОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ

През последните 15 г. стотици лесовъди, природозащитници, журналисти и политици издигнаха зелената кауза за опазването на българските гори до една от най-важните каузи в страната. По всички направления бе отбелязан голям напредък, но за по-сериозен прогрес ще е необходима още по-голяма обществена и политическа подкрепа. Ето кои са основните предизвикателства и направления, по които е защитавана тази зелена кауза:

Източни Родопи - Незаконни инвестиционни намерения срещу Биоразнообразието

Източни Родопи е едно от най-красивите и девствени кътчета на България.
Поради специфичния ландшафт и огромните скални масиви това място се е превърнало през вековете в райско кътче с изключително богато биоразнообразие.
Тук се срещат и гнездят много световно застрашени видове птици като това е единственото място в България, където гнездят трита вида лешояди, срещащи се у нас - белоглав, черен и египетски. Това е и мястото с най-голямо разнообразие на хищни птици в България.
За съжаление поради грешно разбрано насърчаване на инвеститорите и личен интерес на държавни служители, характерното биоранообразие и пейзаж на Източни Родопи е на път да бъде унищожено като такова.

50958 посещения

Кампания за спасяване на Кресненското дефиле

Вече 18 години природозащитните се борят магистрала Струма да се изгради така, че да се съхрани Кресненското дефиле. В различни етапи на кампанията българските отговорни институции, в лицето на Министерството на околната среда и водите и Европейската комисия одобряват план за изграждане на тунел, но той все още не е факт, а спекулациите и опитите да бъде заобиколен -продължават!

22595 посещения

Пирин и ски курортите (Банско)

Национален парк „Пирин“ е един от трите национални парка в България. Уникалните природни богатства като над 120-годишни иглолистни гори, включително най-старото дърво на Балканския полуостров – Байкушевата мура, Чудното дърво на Трионскаполяна, бялмуровите дървета - Свещниците, вековните букови гори, еделвайсът и забележителните природни образувания, които притежава Пирин са предпоставка за опазването му както в национален, така и в световен мащаб.
На 15 октомври 1999 год. - Министерство на околната среда и водите извършва прекатегоризация на Народен парк „Пирин“ в Национален парк „Пирин“ с площ 40 356 ха. През 1999 год. се създава Дирекция Национален парк „Пирин" в град Банско, която стопанисва, охранява и опазва защитената територия.
На 02 Март 2007 г. Национален парк „Пирин“ става част от Европейската екологичната мрежа Натура 2000 и по двете Директиви на Европейския съюз – Директива 92/43/ЕЕС за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (наричана накратко Директива за местообитанията) и Директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици (наричана накратко Директива за птиците).


Последна актуализация: април 2016
Подробно описание на историята на развитие на ски зона Банско и гражданския опит за опазване на национален парк Пирин може да прочетете тук. Историята накратко е поместена по-долу.

57043 посещения

Пирин и ски курортите (Кулиното)

Според експерти от IUCN България е на път да стане втората страна в света, която ще допусне изхвърлянето на защитен обект от листата на световното природно наследство на ЮНЕСКО, а именно Национален парк Пирин.
След унищожението на района на вр. Тодорка чрез изграждането на ски център Банско, през 2008 г. инвеститорският интерес се насочва към друга част от красивия ландшафт на Национален парк Пирин - най-западния дял на Пирин планина между Даутов връх и връх Пирин. Опасността за планината този път е потайния проект за "Ски и голф комплекс Кулиното".

Актуализирано на 29.7.2009 г.

52457 посещения

Природен парк Беласица (Депутатска схема за незаконен дърводобив)

Съвместното разследване на Нова телевизия и Коалицията „За да остане природа“ разкри мащабна схема за незаконен дърводобив в горите на Природен парк „Беласица“ над град Петрич. Схемата е свързана с депутата Димитър Танев, който бе уличен от Нова телевизия в предизборна агитация сред служители на горското стопанство в Петрич. Това вероятно обяснява причините за продължаващото вече години наред унищожаване на вековните гори в природен парк „Беласица“.

16622 посещения

Природен парк Витоша - център Алеко

Природен парк „Витоша“ е най-старият парк в България и на Балканския полуостров. Той е и вторият, обявен в Европа. Паркът опазва повече растения, отколкото могат да се срещнат в цяла Холандия или Великобритания. Витоша е мястото, където се срещат над 200 вида птици и едри бозайници като елен, мечка, вълк.

Заплахи
Природен парк „Витоша“ е и една от най-трудно управляваните защитени територии в България заради близостта до столицата и заради желанието за реализиране на инвестиционни намерения, свързани с развитие на ски спорт в планината. Неспиращите инвестиционни интереси към Витоша с цел развитие на ски туризъм, строителството на туристически и жилищни сгради, желанието да бъде превърната в Олимпийска дестинация, изсичането на естествените ѝ гори и унищожаването на морени, превръщат опазването на природата в планината в предизвикателство, пред което са изправени поколения наред.

Пълно описание на случая "Витоша" към април 2016 може да прочете тук. Накратко, историята е разгледана по-долу.

82537 посещения

Проект за обходен път на Габрово с тунел под Шипка

Проектът за обходен път на Габрово с тунел под Шипка изпълнява две основни задачи: да изведе трафика, който сега минава през центъра на Габрово, извън града и да направи алтернативна, по-бърза връзка между северна и южна България (между Габрово и Шипка). Възложител на проекта е Агенция пътна инфраструктура (АПИ), а финансирането идва по линия на оперативна програма „Транспорт” на ЕС.

53497 посещения

Рила и ски курортите (Искровете-Мальовица)

Под името „Искровете“ е познат районът на селата Говедарци, Маджаре, Мала църква и Бели Искър в Община Самоков в подножието на Рила планина. От с. Говедарци се стига до ЦПШ „Мальовица“ – изходен пункт за едноименните хижа и връх – едно от най-посещаваните и впечатляващи с красотата си места в българските планини. През 2006-2008 г. се появяват плановете за нов ски курорт „Говедарци-Искровете-Мальовица“, разположен по северните склонове на Рила над с. Говедарци – на средна надморска височина от 1500 м. Случаят е изключително фрапантен с това, че още преди да стартират каквито и да било процедури по екологична оценка на проекта във връзка с близостта му до Национален парк „Рила“, няколко фирми, близки до основния инвеститор Христо Ковачки, необезпокоявано чрез заменки придобиват огромни площи държавни гори, като така си осигуряват собствеността върху мястото, където ще се изгради бъдещият курорт. След бурна реакция от страна на обществеността и Коалиция „За да остане природа в България“, сериозните нарушения излизат наяве. Сигнализирана е и Европейската комисия чрез подаване на жалба.

Актуализирано към февруари 2016.

182117 посещения

Рила и ски курортите (Паничище)

Това е един от природозащитните казуси, който фокусира най-силно обществено внимание в последните няколко години, защото е свързан с посегателство върху една от светините на българската природа – Седемте рилски езера.
През 2006 г. офшорна компания и смесено дружество между нея и община Сапарева баня лансират мащабен проект за ски курорт „Паничище-Езерата-Кабул“, който на 2/3 от територията си попада в Национален парк „Рила“. През 2007 г. незаконно започват да изграждат лифт от х. Пионерска над Паничище до началото на циркуса на Седемте рилски езера, който няма действаща оценка за въздействие върху околната среда и нарушава един куп закони. Лифтът се разглежда от инвеститорите като първа стъпка към изграждането на курорта. В допълнение абсолютно незаконно е изсечена „противопожарна просека“ до трасето на лифта, която се използва като ски писта. Въпреки изключително масираната гражданска реакция (в петиция за спирането на строителството се подписват над 180 000 души), становищата на множество български и международни неправителствени организации и евродепутати, сезирането на абсолютно всички възможни български институции, няколко съдебни дела и дори разследване на ДАНС, лифтът е построен и пуснат в експлоатация. От 2009 г. до днес сме свидетели на разрушителните последици от навлизането на 3000 и повече души дневно в циркуса. В сравнение с периода преди 2008 г., днес в циркуса присъстват 10 пъти повече хора на годишна база, а натискът върху екосистемата през лятото е неимоверен.
Състоянието на Седемте рилски езера се влошава. Нито една българска институция не се осмелява да застане на страната на истината. Европейската комисия пък твърди, че не може да направи нищо, защото формално започването на строителството се е случило преди влизането на България в ЕС. Положителното в случая е, че всичкото внимание върху лифта извади наяве пороците на планирания ски курорт, който засега остава нереализиран.

актуализирано описание към 17.01.2016

125772 посещения

Рила и ски курортите (ски-център Картала, к.к. Бодрост)

Изграждането на пътническа въжена линия над курорта „Бодрост“ в местността „Картала“ в землището на с. Бистрица, област Благоевград, е констатирано като незаконно поради липса на приключила процедура по Оценка на въздействието върху околната среда от редица държавни органи. Ходът на събитията обаче се развива като същински „параграф 22“. Инвеститорът „Прима Инвест БГ“ получава кредит от над 2 000 000 лв. от Българо-американската кредитна банка, за да изгради лифта, както и цял ски център „Картала“. През 2007 г. започва строителство на лифта, който е разделен на две части, като за едната (долна лифтова станция) има строително разрешително, но без приключила процедура по ОВОС, а за втората (горна станция) липсват каквито и да било разрешителни в момента на стартиране на строителството. През 2023 г. общината планира разширение на ски зоната и изграждане на хотелски комплекс. Ски зоната е заложена в ПИБ.

Последна актуализация март 2023.

84609 посещения

Родопите - Супер Перелик

През 2007 г. Общинският съвет в Смолян приема Общ устройствен план, който включва огромен ски и туристически комплекс в района на Голям Перелик - най-високият връх в Родопите. СТЦ Перелик (130 000 дка) обхваща територии на север землищата на селата Мугла, Гела, Широка Лъка, Солища и др., южно – държавната граница с Гърция и западно гр. Смолян. По-голямата част от територията по проекта влиза в зони по НАТУРА 2000 и директивата за птиците и директивата за местообитанията, като общото покритие на НАТУРА 2000 е над 85% от курорта. Ски курортът засяга територии с уникален ландшафт и изключително високо биологично разнообразие, което включва приоритетни за опазване растителни и животински видове с европейска значимост, сред които естествени гори от черен бор. Общият устройствен план на ски центъра „Супер Перелик” предвиждаше урбанизирането на над 130 кв. км от девствената природа на Родопите, за да бъдат построени хотели с близо 20 хиляди легла, паркинги с близо 8 хиляди места и над 200 км ски писти.

Зад този мегапроект стоят зам. - министри и министри, като явните лица-поддръжници на проекта са лицето Кирил Асенов, представител на кипърски офшорни фирми и смолянският кмет Дора Янкова. След оповестяването на проекта се зараждат инициативни комитети от местното население и се самоорганизират в действия срещу проекта, като в тяхна подкрепа се включват Зелени Балкани и други организации от Коалиция “За да остане природа”. За разлика от други райони на страната, тук местното население е много активно и нетърпимостта към проекта се споделя от не по-малко от 80% от жителите.


Актуализирано към април 2014 г.

61439 посещения

Средна гора, Източни Родопи - Цианиди

Добивът на злато с цианиди става все по-голама заплаха за природата в България и, което е по-важно, за живота и здравето на хората. Мащабни проекти за златодобив с цианиди се подготвят за районите на Източните родопи, Средна гора и Западнобългарските планини около Трънско.

Инвеститори по тези проекти са минните компании с най-лоша слава в света, чиито ръководства имат зад гърба си престъпна дейност по целия свят.

51128 посещения

Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

През 2016 г. със съвместно разследване Нова телевизия, WWF и местни инициативни граждани потърсиха отговор на въпроса дали има връзка между сечите в горите в Стара планина и режима на водата и наводненията в Севлиево и по-рядко в Габрово. Доказателствата за мащабни и често незаконни сечи във вековните букови гори във вододайните зони на двата града дадоха отговор на този върпос.

12953 посещения

Схеми за източване на милиони левове от държавните горски и ловни стопанства в Западни Родопи и цяла България

По сигнал на горскопромишлени фирми от гр. Ракитово, гр. Тетевен, с. Сърница, с. Сатовча и други селища в България народният представител Александър Дунчев от ПП и група доброволци провериха 900 тръжни процедури за дърводобив и установиха дългогодишни мащабни схеми за нарушаване на свободната конкуренция, водещи потенциално до източването на десетки милиони лева годишно от държавни горски и ловни стопанства в България, като само за 4 месеца (12.2021-03.2022 г.) от родопските стопанства в района на Велинград, Сърница, Доспат, Смолян и Гърмен са загубени над 20 милиона лева, а от продажбата на дървесина чрез дългосрочни договори на начални цени без наддаване – още 17 млн. лева за 2022 г. От схемите се облагодетелстват както фирми, близки до местни кметове (виж разследване на Nova от 2015 г. и разследване на bTV от 2022 г.), така и големи дървопреработватели.

В резултат на съвместното разследване с bivol.bg е освободен отговорния за горите заместник-министър Атанас Добрев.

В доклад до НС са предложени спешни мерки и политики, които в рамките на Закона за горите биха спомогнали за разрешаване на проблемите като прилагането на електронни търгове, преразглеждане на условията за прилагане на ограничението за „местни търговци“, определянето на по-високи начални тръжни цени съобразно актуалните пазарни нива, ограничаване срока на дългосрочните договори до 2-3 г., разделяне на добива от продажбата, продажбата на пакети с по-достъпен за малките фирми обем, категоризация на фирмите, увеличаване размера на гаранциите по договорите и т.н.

6181 посещения

Схемите с общински имоти в Община Самоков

Разкрити са схемите, с които на безценица се разпродават общински имоти от Община Самоков. Най-много факти има за:
1. Продажбата на общинска мера от 8744 кв.м в м. Високи рид (вилна зона Ярема) в полза на брокера Людмил Лазаров (ЛЮК - http://luck.imot.bg)
2. Продажбата на общински имот от 2296 кв.м в град Самоков в полза на Александър Методиев (бат Сали)

Тези схеми са включени в цялостния анализ на злоупотребите при разпродажбата на публични имоти (вкл. при замените на гори), изготвен от Коалицията "За да остане природа в България" с цел осветяватето и съответно прекратяването им.

Фалшиви данни и проверки на институциите прикриват мащабното изсичане на горите в Родопите!

И днес изсичането на Родопската гора продължава с безмилостни темпове, въпреки извършената наскоро проверка от горските институции в ДГС Родопи, които не видяха проблем в поголовната сеч.

Всъщност тези проверки почти винаги са една парлама, и служат единствено и само за прикриване на нарушенията, без никакви последващи действия за унищожителите на нашите гори или за промяна на вредните практики в тях.
Ние обаче направихме алтернативно разследване, което разобличава как използваните от държавата данни за горите са такава голяма боза и лъжа, че докато гората според отчетите се сече повече от това което нараства, то запасът на гората според горската инвентаризация се увеличава 4 пъти по-бързо от темпа на сечите. И така, от десетилетия горските институции прикриват унищожителната сеч зад нагласени цифри, а тоталното безхаберие се вижда вече и от космоса!

Черноморие

Ваканционно селище „Момчил Голф и голф игрище”

Още в първите дни на януари 2015 община Балчик публикува съобщение за инвестиционно предложение за изграждането на огромен хотелски комплекс с винарна и голф игрище, разположен на платото над Балчик.

Инвестиционното предложение на дружествата "Тесса Уинд Голф Клуб" и "Сий Уинд Голф Клуб" срещна спонтанен граждански и неправителствен отпор, тъй като бъдещото селище "Момчил голф и голф игрище" предвижда застрояване на над 1400 дка в защитената зона "Балчик" за опазване на дивите птици от екомрежата "Натура 2000" и обхваща приоритетен тип местообитания вече унищожени в съседната Натура 2000 защитена зона за опазване на местообитания "Комплекс Калиакра".

25035 посещения

Голф–комплексът на с. Божурец

Голф–комплексът на с. Божурец или как България охранява защитените видове и уникалните растителни съобщества в община Каварна

Между гр. Балчик и гр. Каварна се намират малките селца Божурец и Топола. Те са почти обезлюдени, но природата около тях е уникална. По свлачищната тераса над морето, доскоро девствена и невероятно красива, различни редки и застрашени животински и растителни видове намираха едно от последните си убежища в урбанизираното ни и бетонирано Черноморие. По белите мергели, които са пълни с фосили от топлото, изчезнало Сарматско море, могат да се видят степни растения, някои от които се срещат само в този район на България и дори в света. Такива са уникалната ароматна матиола (Mattiola odoratissima), бесерова змийска трева (Goniolimon besseranum), миска (Jurinea stoechadifolia), калиакренски игловръх (Alyssum caliacrae), дребноцветна коча билка (Nepeta parviflora), ефедра (Ephedra distachya), лерхианов пелин (Artemisia lerchiana) и др. По стръмните бели сипеи над морето дъбилният шмак (Rhus coryaria) образува уникални съобщества, практически без аналог в България.

49400 посещения

Дюнигейт

Черноморските дюни са едни от най-редките местообитания в България и Европейският съюз. По българското черноморско крайбрежие съществуват 5 вида дюнни местообитания - Зараждащи се подвижни дюни Подвижни дюни с Ammophila arenaria по крайбрежната ивица - бели дюни, Неподвижни крайбрежни дюни с тревна растителност - сиви дюни, Облесени дюни и Влажни понижения между дюните. И петте вида местообитания са предмет на опазване в рамките на европейската екологична мрежа НАТУРА 2000. Съгласно данни на МОСВ в националната мрежа петте типа дюнни хабитати имат следните площи :

Черноморските дюни са включени в приложение I на Закона за опазване на биологичното разнообразие, Приложение I на Директива 92/43/ЕЕС , Бернската конвенция, Червена книга на Република България с категория застрашено местообитание, а облесените дюни – критично застрашено.

18110 посещения

Защитена зона „Калиакра”

През последното десетилетие на територията на Защитена зона и Орнитологично важно място „Калиакра“ се случи най-мащабното унищожаване на степи от 1950 г. насам. В района на защитената зона е регистриран най-силен инвеститорски интерес в цяла Приморска Добруджа. На тази територия има инвестиционен интерес още от края на 2007 г., като през годините интересите се променят – от ваканционен комплекс с голф, през жилищно и ваканционно строителство, фотоволтаични и вятърни паркове и овощни градини. Имотите са раздробявани на части, променяно е предназначението на земите и са подавани отделни инвестиционни предложения с цел да се избегне една обща оценка, която би показала реалните мащаби на въздействие върху природата в защитената зона. Към края на 2014 г. на територията й са регистрирани общо 482 проекта, като се изключат тези, които към тази дата са обявени като изгубили давност (общо 15 проекта). Към март 2015 г. основната част от реализираните проекти са тези, свързани с ветрогенератори и овощни градини в централната и северната част на защитената зона. Основната част от одобрените, но не реализирани проекти е концентрирана по крайбрежието между Каварна и нос Калиакра и между селата Свети Никола и Тюленово.

20242 посещения

Иракли

Районът на Емине - Иракли е една от последните 9 природни територии по Българското Черноморие, което е запазило своята природа от застрояването, обхванало почти всяко кътче по брега.

През 1994 г. е обявена малка защитена местност, включваща южната част на плаж Иракли и още по на юг към нос Емине, общо 42.3 ха. Цялата местност Иракли – Емине е инвентаризирана и определена като проекто НАТУРА 2000 зона.

Актуализирано: 31.08.2015

71754 посещения

Камчийски пясъци

Защитена местност “Камчийски пясъци” включва най-големия черноморски пясъчен плаж в България. Тя опазва уникално съчетание от няколко вида дюни и лонгозни гори. Значението й е признато както с националния й статут на защитена местност, така и с включването й заедно с резервата “Камчия” в Европейската екологична мрежа Натура 2000. Тя допълва резервата Камчия, като осигуряваше опазването на дюнните местообитания, намиращи се между резервата и морето.

Актуализирано март 2016 г.
Допълнително частично актуализирано февруари 2021 г.

83749 посещения

Кара дере

Местността Кара дере се намира между град Бяла и село Горица в близост до северните склонове на Стара планина. Местността е дива, няма инфраструктура и се цени и посещава от все повече туристи, включително семейства с деца, чуждестранни граждани и летуващи в близките курортни селища.

ОУП на Община Царево, Странджа

Случаят с Общия устройствен план (ОУП) на Община Царево касае най-голямата защитена територия в България – Природен парк “Странджа” и по-специално неговата крайбрежна част (от Ахтопол до Резово), където се предвижда интензивно развитие след евентуалното одобрение и реализиране на Плана. След години съдебни спорове, през 2014 г. Върховния административен съд (ВАС) допуска влизането в сила на общия устройствен план на община Царево, въпреки че този план е изготвен без задължителната екологична оценка. ОУП-а на Царево предвижда почти 100% застрояване на крайбрежната част на Природен парк Странджа и узаконяване на спрения незаконен строеж на комплекс "Златна перла“ край с. Варвара в природния парк.
Планът предвижда построяване на нови 75 000 легла по южното Черноморие, като тотално пренебрегва наличието на природен парк и защитените зони от европейската мрежа Натура 2000 в община Царево.

Актуализирано на 28.02.2016 г.

61956 посещения

Случай „Корал”

Морският плаж "Лозенец-Кумкашла" (по-известен като плажа при къмпинг „Корал“) е едно от последните незастроени места на нашето Черноморие, заплашено от дългосрочнo увреждане на цялата местност. То се намира южно от с. Лозенец, община Царево. През последните години Корал се превърна в пример за тежка безотговорност на местната и държавната власт, свързана с издаване на строителни разрешения за мащабен предприемачески проект с тежки закононарушения на действащата нормативна уредба. Плановете за застрояване на един от малкото диви плажове по Черноморието са отпреди повече от 10 години. Казусът с Корал започва още през 2001 г. с пословичните заменки. През 2003 г. със заповед на Министерство на околната среда и водите заличава от регистъра на защитени територии природната забележителност „Блатно кокиче” и това става един от начините улесняващ промяната на статута на земята и последвалите спекулативни сделки на територията на Корал. Към момента има издадени строителни разрешения с допуснати тежки нарушения на нормативната уредба, без инфраструктура и без оценка за въздействие върху околната среда. Последно там реализация се опита да намери мащабния проект на Ибердрола „Ваканционни апартаменти на Черно море“, който предвижда развитие върху естественото блато и пясъчните дюни. През 2015 г. значителен процент от терените, препродавани през годините и предвидени за строителство в грубо нарушение на нормативната уредба, попадат в кадастъра на дюните на територията на Република България и следва да бъдат възстановени в полза на държавата. Предстои обявяване на всички строителни разрешения, свързани с проекта, за нищожни и възстановяване на собствеността на държавата върху терените, в които са установени дюни.

Документ с пълно описание на случая и историята на Корал може видите тук. По-долу следва кратко представяне.

20379 посещения

Странджа - Златната перла на Краш 2000

Незаконното строителство на "Златната перла" в Природен парк "Странджа" започна и завърши пред очите на всички институции.

През 2006 г. кметът на Община Царево разрешава строителството на вилното селище в нарушение на закона. РДНСК Бургас спира незаконния строеж, а фирмата Краш 2000 прави неуспешен опит да узакони строежа чрез ликвидирането на парк "Странджа". В крайна сметка през Ноември 2008 г. строежът е обявен за незаконен и от Върховния Административен Съд. Въпреки това ДНСК и съдията Андрей Икономов намират начин да защитят незаконния обект, но след мощна обществена кампания съдът разпорежда събарянето, което започна на 18.04.2012 г. саморъчно от инвеститора.

Актуализирано на 05.04.2023 г.

57840 посещения

Реки и влажни зони

Водопадът Полска Скакавица, Кюстендилско

Водопадът Полска Скакавица е обявен за природна забележителност през 1968 г., висок е 53 метра. За него Константин Иречек е казал, че районът е едно от най-красивите места на Балканския полуостров.

Намеренията за строителство на язовир със 176 декара площ, 20-метрова стена и МиниВЕЦ в Ръждавица са от 2005 година.

52254 посещения

Никополско плато - Незаконна кариера

Строител на фериботен терминал Никопол – Турну Мъгуреле отваря без еко-оценка незаконни кариери за варовик в НАТУРА 2000 сайта "Никополско плато" (землища на с. Въбел и на с. Муселиево).

Поморийско езеро

Община Поморие изготвя ОУП, в който е планирано урбанизирането на Поморийско езеро – рядък тип екосистема, част от националното и световно природно наследство, приютяващ редки растителни и животински видове. През 2007 г., България става член на ЕС и като изпълнение на европейското природозащитно законодателство е въведено изискването за изготвянето на доклад за оценка за съвместимост (ДОС) за планове, проекти и програми, чрез Наредба. Изготвения ОУП е нужно да мине тази процедура, която е стартирана, но поради слабости и лошо качество на доклада не е финализирана, като компетентния орган МОСВ не се е произнесъл с положително становище в периода 2008-2015 г., въпреки доработките на доклада. Решението е лесно и ясно – препоръка за промяна планираните територии за урбанизация в ОУП извън ЗЗ от Н2000.

Прикрит дoбив на инертни материали в Защитена зона „Адата-Тунджа', с. Мечкарево, община Сливен

Фирма, която е получила разрешение за „Изграждане на рибарник” всъщност извършва на незаконна дейност – добив на инертни материали в Защитена зона „Адата-Тунджа” BG 0002094, с. Мечкарево, община Сливен

Защитена зона „Адата Тунджа” BG 0002094 е обявена със заповед на МОСВ № РД-556/05.09.2008 г., с цел запазване на местообитанията на видове и популации, предмет на опазване в зоната, а именно такива по чл. 6, ал. 1, т. 3 от ЗБР, обитаващи речни и крайречни местообитания. Зоната обхваща землищата на селата Самуилово, Гергевец, Крушаре, Панаретовци, Мечкарево, Камен, Глуфишево, Желю войвода, които се намират в община Сливен. В заповедта е написано и възстановяване на крайречни хабитати, а не тяхното разрушаване, както е в този случай. Част от забраните за тази зона са „добиването на инертни материали” и „депониране на отпадъци” /т.6.4 и т. 6.6 от Заповедта/, като и двете точки са нарушени при тези дейности.

Фирмата нарушител в случая е „Гардън” ЕООД, ЕИК 119671249, с управител Желка Славова Стоянова. При проверки от експерти към община Сливен и МИЕТ представител на фирмата се явява Жечко Славов Стоянов. Земите са закупени от фирмата, а разрешителни за изграждане на рибарник № СЗ-91-ПР/2007г. и СЗ-38-ПР/2011г. от РИОСВ – Стара Загора са издадени на лицето Жечко Стоянов. Поземлените имоти 47980.10.2 и 47980.10.10 са изцяло в границите на защитената зона и са отредени с начин на трайно ползване рибарници от Областна дирекция „Земеделие” - Сливен.

30733 посещения

Река Искър в Самоков - изземване на баластра

Еко Рила - Самоков алармират, че продължава вандалско изземване на инертни материали от коритото на река Искър, извършвано под формата на почистване, с оглед недопускане на наводнения.

Снимки

50350 посещения

Петиции

  Дарения

  Можете да направите дарение за кампанията

  Знаете ли, че..

  Защитените територии в парк Странджа са 14 на брой. Най-известните от тях са: Парория, Устие на река Велека, Докузак, Руденово, Силистар, Кривинизово, Моряне, Камъка и други.
           
  Install Flash player!