Календар

Доклад на тема: 'Представителство на природозащитни организации в съвети и други органи на държавната и местна власт'

Изтегли, PDF, 668.99 Kb, Участие за природа

Аналитичният доклад „Участие за природа: Представителство на природозащитни организации в съвети и други органи на държавната и места власт“ анализира състоянието на съществуващите механизми в различни институции на държавната власт, действащи в областта на опазване на околната среда, и формулира препоръки за подобряването им. Използваните методи за събиране на данни и информация са от областта на социалните науки и включват: събиране на съществуващи практики и регламенти от 181 държавни и обществени институции и 265 общини по реда на Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ и чрез преглед на документи; електронна анкета за събиране на опита на избрани представители на НПО и граждански групи към различни институции; наблюдение чрез участие в комуникации между НПО; аналитично описание на случая на електронната платформа за избор на представители на НПО E-вот, изработена и поддържана от информационната мрежа БлуЛинк; фокус групи и целеви аналитични дискусии с експерти, формиращи политиките за гражданско участие в България.

Maрт 2016
Автори: Павел Антонов, Тома Белев
С финансовата подкрепа на проект “Участие за природа” по Програмата за подкрепа на НПО към Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (www.ngogrants.bg). Програмата и механизмът не носят отговорност за съдържанието на доклада.

1271 посещения

Борисова градина

Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище