Календар

Сигнал от 08.11.2010 г. за незаконни действия в просеката, която се ползва като ски писта

Изтегли, DOC, 145.5 Kb, Паничище / Държавата

Пореден наш сигнал за престъпни деяния. По протежение на незаконно изсечената горска просека между х. Пионерска и х. Рилски езера в подотдели 101 „ш” и „ц” по ЛУП на ДГС Дупница се извършва почистване на тревната растителност и наличния горски подраст (самозалесили се фиданки от смърч и бяла мура), както и подготовка за отстраняване на стърчащи над земното ниво скали и приземната част на пъни на незаконно изсечени през 2008-2009 г. дървета. Засегнатата към момента на проверката площ е около 5 дка. Извършителите са трима работници, в близост до които бе спрян черен джип „Нисан Патрол” с рег. №СА 4303 НК. Работната дейност се извършваше чрез ръчни храсторези, моторни резачки, клинове и др. инструменти. Работниците се придружаваха от двама мъже, които пристигнаха със зелено АТВ без регистрационен номер. Приложили сме и снимков материал. Престъпното деяние е продължение на извършваните през 2009 г. и 2010 г., но с все още неустановени извършители (!!), незаконна сеч, незаконно подравняване на терена и незаконно обработване на въпросната просека със снегоутъпкващи машини, за които сме подали надлежно сигнали.

Наказателен кодекс: Чл. 236. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1982 г., бр. 86 от 1991 г., бр. 85 от 1997 г., бр. 75 от 2006 г.) Който унищожи или повреди по какъвто и да е начин горски дървета, младеняк, подраст, горска култура или горски разсадник, се наказва с лишаване от свобода до две години или с пробация, както и с глоба от сто до триста лева, а в особено тежки случаи - с лишаване от свобода до пет години.

1893 посещения

Борисова градина

Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище