Календар

Случай 'Иракли'

Документи, свързани с плановете за застрояване на Иракли в последните 10 години

Писмо от МОСВ до природозащитни НПО за създаване на междуведомствена група за бъдещата защитена местност 'Иракли - Емине'

Изтегли, PDF, 198.01 Kb, Случай 'Иракли'

Казва се, че със обявяването на територията ще бъде гарантирано опазването на биоразнообразието в района.

Отговор на МОСВ до БФБ за обявяване на защитена местност Емине - Иракли от 2006 г.

Изтегли, PDF, 64.83 Kb, Случай 'Иракли'

Възлага се на РИОСВ Бургас изготвянето на необходимата документация.

Искане по ЗДОИ на СДП Балкани до РИОСВ Бургас от 2008 г. с искане за предоставяне на всички решения за строителство, попадащи на територията на

Изтегли, PDF, 67.97 Kb, Случай 'Иракли'

Иска се още и копие от заповедта за споране на строителството на Ривър сайт вилидж на Суис пропърти в зона Емине - Иракли.

Искане по ЗДОИ на СДП Балкани за всички разрешителни за строежи до кметство Несебър

Изтегли, , 12 Kb, Случай 'Иракли'

Искането е от 2008 г.

Становище от СДП Балкани с искане за провеждане на Оценка за съвемстимост на проеката на Суис Пропъртиес в зона 'Емине - Иракли'

Изтегли, PDF, 3557.6 Kb, Случай 'Иракли'

Мотивът е, че инвестиционното предложение попада в или непосредствено до местообитания, които попадат в приложения 1 и 2 в Закона за биоразнообразието.

Молба до РПУ Несебър за проверка на продължаващо строителство на парцела на Суис Пропъртис, спряна от директора на РИОСВ - Бургас

Изтегли, , 12 Kb, Случай 'Иракли'

Описва се подробно сигнала и причините за исканата проверка.

Писмо от СДП Балкани до МОСВ и РИОСВ Бургас от февруари 2008 г. с искане за търсене на отговорност за защитена зона

Изтегли, PDF, 309.52 Kb, Случай 'Иракли'

В писмото се иска и преиздаванена заповед за предварителна забрана на дейности в зона Емине - Иракли на основание Закона за биоразнообразие.

Решение на Административен съд Бургас за Иракли

Изтегли, PDF, 1702.68 Kb, Случай 'Иракли'

С решението си от 08.09.2011 Бургаският административен съд отмени решението на РИОСВ Бургас по оценка за съвместимост с Натура 2000, с което беше съгласувано инвестиционното предложение на Суис Пропъртис ЕООД за ваканционно селище в Иракли.

Това е едно от първите по рода си и знакови решения в нашия опит със съдебни дела за природата, в което Съда разглежда Доклада по оценка за съвместимост на проект по същество и се осъжда лошото му качество, подари което са направени и неправилни изводи относно въъзможността да се извършва строителство на Иракли.

Докладът е изготвен от екип, ръководен от доц. д-р Вълко Бисерков, настоящ директор на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН. Темата за изготвянето на некачествени екологични оценки е разглеждана неведнъж от Коалиция "За да остане природа" и са изготвяни предложения за законови промени в процедурата за изготвяне на оценки за въздействието на околна среда и оценки за съвместимост с предмета и целите на опазване на Натура 2000 зоните в България, които да изключат директното заплащане на експертите биолози от инвеститорите на даден проект.

1288 посещения

Решение на ОП Бургас за Иракли 10.03.2009

Изтегли, PDF, 1166.38 Kb, Случай 'Иракли'

Нямало закононарушение в изграждането на 2 етажа от незаконен строеж на Суис Пропъртис в Иракли.

785 посещения

Борисова градина

Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище