Календар

ОУП Царево - сигнали и становища

Становище относно Оценка за съвместимостта на Изменение на Общ устройствен план на Община Царево на ГИЗП

Изтегли, DOC, 149.5 Kb, ОУП Царево - сигнали и становища

ГРУПА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И ЗАЩИТА НА ПРИЛЕПИТЕ, НПМ

Становище от ДПП Странджа по проекта за Изменение на Общ устройствен план на Община Царево

Изтегли, DOC, 100.5 Kb, ОУП Царево - сигнали и становища

Автор: ДПП Странджа

СТАНОВИЩЕ НА БЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЕ по Доклада за ЕО и Оценката за съвместимост на Проекта за изменение на ОУП на Община Царево

Изтегли, DOC, 110 Kb, ОУП Царево - сигнали и становища

Aвтор: БФБ

Становище от ст. н. с. д-р Стоян Бешков по изготвената Оценка за съвместимост на Изменение на Общ устройствен план на Община ЦаревоА

Изтегли, DOC, 41 Kb, ОУП Царево - сигнали и становища

Автор: ст. н. с. д-р Стоян Бешков, Национален природонаучен музей-БАН

Становище от доц. д-р Боян Милчев по изготвената Оценка за съвместимост на Изменение на Общ устройствен план на Община Царево

Изтегли, DOC, 47.5 Kb, ОУП Царево - сигнали и становища

Автор: доц. д-р Боян Милчев, ЛТУ, катедра Ловно стопанство

Борисова градина

Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище