Календар

Природен парк Беласица

Заповед за назначаването на Бойчо Бързаков да работи в обект на фирми Айко 12 ООД (2016)

Изтегли, PDF, 52.29 Kb, Природен парк Беласица

Заповед за назначаването на Бойчо Бързаков да работи в обектите на фирми Айко 12 ООД и Лопово ЕООД

Изтегли, PDF, 63.72 Kb, Природен парк Беласица

Синовете на горския стражар Бойчо Бързаков от ДГС Петрич в цеха на фирмата на снаха му - Лопово ЕООД

Изтегли, JPG, 151.33 Kb, Природен парк Беласица

Горският стражар Бойчо Бързаков от ДГС Петрич в цеха на фирмата на снаха му - Лопово ЕООД

Изтегли, JPG, 134.75 Kb, Природен парк Беласица

Извадка от Търговския регистър за управителите на дърводобивната фирма Лопово ЕООД

Изтегли, PDF, 75.34 Kb, Природен парк Беласица

Фирмата се води собственост на "снахата" на горския стражар Бойчо Бързаков от ДГС Петрич.

Данни за водене на счетоводството на дърводобивна фирма Огражден лес ООД от гл. счетоводител на ДГС Петрич - Мария Тенчева

Изтегли, PDF, 173.34 Kb, Природен парк Беласица

Подобни случаи има и в други горски стопанства в ЮЗ България!

Данни за водене на счетоводството на дърводобивна фирма Папудов-86 ООД от гл. счетоводител на ДГС Петрич - Мария Тенчева

Изтегли, PDF, 172.13 Kb, Природен парк Беласица

Подобни случаи има и в други стопанства в ЮЗ България!

Данни за акционерно участие на счетоводителя на ДГС Петрич Христина Баева в Калабак-2000 АД (устав)

Изтегли, PDF, 89.81 Kb, Природен парк Беласица

Данни за акционерно участие на директора на ДГС Петрич Росен Баев в Калабак-2000 АД (устав)

Изтегли, PDF, 339.88 Kb, Природен парк Беласица

Превозен билет за дървесина на Айко 12 ООД до Гърция

Изтегли, PDF, 191.24 Kb, Природен парк Беласица

Борисова градина

Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище