Календар

Натура2000 / Държавата

Всичко, което МОСВ е правило по проблема, вкл. актове за обавяване на защитени територии, забрани за строителство, документи от РИОСВ по места и др.
+
Документи на др. държавни органи като прокуратура, РДНСК (строителния надзор), МЗГ, НУГ, обл. управители и др.

Възражение срещу редакция на МОСВ на методиката за картиране и оценка на природозащитното състояние на видове и местообитания от НАТУРА 2000

Изтегли, DOC, 44.5 Kb, Натура2000 / Държавата

Възражението е изпратено от авторите на посочената методика и касае най-вече направените редакции в текстовете на методиките за природни местообитания от един от най-застрашените райони в България – Черноморското крайбрежие, а именно пясъчните дюни.

989 посещения

Сигнал БДЗП 24.11.2008

Изтегли, PDF, 664.46 Kb, Натура2000 / Държавата

Относно залегналите режими в заповедта за обявяване на защитената от европейската мрежа Натура 2000 зона "Бесапарски ридове"

1075 посещения

Решение 802/4.12.2007 г. на МС за допълване зоните по Натура 2000 мрежата

Изтегли, DOC, 356 Kb, Натура2000 / Държавата

Обн. ДВ. бр.107 от 18 Декември 2007г.
Срокът за обжалване изтича на 18 януари 2008г.

С това решение се допълва списъкът със зони по Натура 2000 за България.
Министерският съвет отново налага абсурдното изискване в зоните да влизат само "цели имоти", каквото имаше в решение на МС №122/2007г.
Отново се изключват териториите с ОУП и ПУП. Така не само урбанизирани територии, но и цели общини и землища няма да попаднат в зоните, защитени по Натура2000, ако имат съотв. ОУП. Такъв е случаят с проекта за изм. на ОУП на община Царево, който обхваща цялата територия на общината, съвсем не само населените места.

Първа защитена зона по Натура 2000

Изтегли, DOC, 140.5 Kb, Натура2000 / Държавата

Първа защитена зона по Натура 2000 е "Сухата река", с идентификационен код BG0002048, близо до Силистра. Заповедта на МОСВ е обнародвана в Държавен вестник на 30 ноември 2007 год.

РЕШЕНИЕ № 661 ОТ 16 ОКТОМВРИ 2007 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК НА ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ И НА ДИВАТА ФЛОРА И ФАУНА

Изтегли, PDF, 90.31 Kb, Натура2000 / Държавата

Обн. ДВ. бр.85 от 23 Октомври 2007г. Срокът за обжалване изтича на 23 ноември 2007г.

С това решение се допълва списъкът със зони по Натура 2000 за България.
Министерският съвет отново налага абсурдното изискване в зоните да влизат само "цели имоти", каквото имаше в решение на МС №122/2007г.
Отново се изключват териториите с ОУП и ПУП. Так не само урбанизирани територии, но и цели общини и землища няма да попаднат в зоните, защитени по Натура2000, ако имат съотв. ОУП. Такъв е случаят с проекта за изм. на ОУП на община Царево, който обхваща цялата територия на общината, съвсем не само населените места.

Отговор на Министерството на околната среда и водите на запитване по Закона за достъп до обществена информация сочи, че няма отрицателен ОВОС!

Изтегли, PDF, 176.92 Kb, Натура2000 / Държавата

Това означава, че всички проекти през последните 2 години са били "зелени" и одобрени!

Актуални отговори на министър Чакърова за Натура 2000 зоните и Паничище

Изтегли, DOC, 147.5 Kb, Натура2000 / Държавата

Стенограма от актуален въпрос, зададен от народния представител Евдокия Манева към Министъра на околната среда и водите господин Джевдет Чакъров на 28.09.2007 г.

Писмена справка на Министерството относно нецелесъобразността на обявяване на защитена местност 'Иракли - Емине'

Изтегли, PDF, 90.75 Kb, Натура2000 / Държавата

Получена в отговор на гражданското запитване от 01.08.2007 по Закона за достъп до обществена информация. Питането беше за това до къде е стигнала процедурата по обявяване на новата защитена местност, обосновано предложения за която е внесено в Министерството през юли 2006г.

Заповедта на МОСВ от 2 август за Иракли-Емине

Изтегли, PDF, 519.2 Kb, Натура2000 / Държавата

Заявление за достъп до обществена информация за Иракли

Изтегли, DOC, 29.5 Kb, Натура2000 / Държавата

За да покажем че защитата на Иракли е все още въпрос от общонационално значение нека продължим да подаваме заявления за достъп до информация в Министерството на околната среда и водите. Деловодството по такива въпроси е на бул. "Мария Луиза" 22, работи с граждани всеки ден от 14.00 до 17.30 часа. Можете да отидете до там със своето заявление или да го изпратите с обратна разписка по пощата. От Министерството са длъжни да ви отговорят в срок до един месец.

Временната забрана за строителство на Иракли изтича на 4 август 2007.

Борисова градина

Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище