Календар

Натура2000 / Държавата

Всичко, което МОСВ е правило по проблема, вкл. актове за обавяване на защитени територии, забрани за строителство, документи от РИОСВ по места и др.
+
Документи на др. държавни органи като прокуратура, РДНСК (строителния надзор), МЗГ, НУГ, обл. управители и др.

Решение №122/2007 на МС за приемане на списък от Натура2000 зони

Изтегли, PDF, 1572.55 Kb, Натура2000 / Държавата

Решение №122 от 2 март 2007г. на Министерски съвет:

Първото решение на Министерски съвет за включване на зони в списъка по НАТУРА 2000 в България, прието на заседание на МС на 15 февруари 2007г.
Има и второ решение за допълване на списъка от октомври 2007г.

Министерският съвет налага абсурдното изискване в зоните да влизат само "цели имоти".
От защитените зони се изключват териториите с ОУП и ПУП. Така не само урбанизирани територии, но и цели общини и землища няма да попаднат в зоните, защитени по Натура2000, ако имат съотв. ОУП. Такъв е случаят с проекта за изм. на ОУП на община Царево, който обхваща цялата територия на общината, съвсем не само населените места.

Писмо до министъра на околната среда и водите Дж.Чакъров

Изтегли, DOC, 79 Kb, Натура2000 / Държавата

Приложение към писмото до Дж.Чакъров

Изтегли, DOC, 45 Kb, Натура2000 / Държавата

Сигнал за прекратяване на унищожаването на приоритетно защитено местообитание и защитени видове растения под селата Топола и Божурец.

Писмо до министъра на земеделието Н.Кабил

Изтегли, DOC, 73 Kb, Натура2000 / Държавата

Писмо до министъра на икономиката и енергетиката Р.Овчаров

Изтегли, DOC, 69.5 Kb, Натура2000 / Държавата

Отговор на министерството на икономиката и енергетиката

Изтегли, PDF, 214.91 Kb, Натура2000 / Държавата

Писмо до министъра на регионалното развитие и благоустройството А.Гагаузов

Изтегли, DOC, 74 Kb, Натура2000 / Държавата

Писмо до председателя на Държавната агенция по туризъм М.Ал-Джeбури

Изтегли, DOC, 69.5 Kb, Натура2000 / Държавата

Писмо до президента на България Г.Първанов

Изтегли, DOC, 0.5 Kb, Натура2000 / Държавата

Писмо на Комисията по жалбите и петициите в Народното събрание

Изтегли, PDF, 82.18 Kb, Натура2000 / Държавата

до председателя на Комисията по околната среда Г.Божинов

Борисова градина

Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище