Календар

Камчия и Шкорпиловци

Документи по печалноизвестния случай с устието на р. Камчия, със защитената местност "Камчийски пясъци", с плажа и дюните около устието;
Документи около случая с неуспелия проект за природосъобразен курорт край Шкорпиловци, разработен от бившия гл.арх на община Долни Чифлик;
Документи за далаверите и хаотичното засторяване на дюните и плажа.

Начин на трайно ползване - карта на Камчийски пясъци

Изтегли, PDF, 2414.51 Kb, Камчия и Шкорпиловци

Строга зона съгласно проектозаповед за защитена зона Камчия

Изтегли, PDF, 1689.62 Kb, Камчия и Шкорпиловци

Урбанизирани терени на дюните на Камчия

Изтегли, PDF, 2304.77 Kb, Камчия и Шкорпиловци

Камчия - карта на горски заменки

Изтегли, PDF, 1803.42 Kb, Камчия и Шкорпиловци


Аферата 'Камчийски пясъци'

Изтегли, PDF, 525.7 Kb, Камчия и Шкорпиловци

Ликвидация на защитени територии, заменки и черноморски апетити, заплащващи унищожаването на най-големия крайбрежен дюнен комплекс в България
Описание на случая
Автор: Стефан Аврамов
Актуално към април 2016

545 посещения

Заповед № РД-751 от 16 август 2010 г. на Министъра на околната среда и водите

Изтегли, DOC, 29 Kb, Камчия и Шкорпиловци

Със Заповед № РД-751 от 16 август 2010 г. на Министъра на околната среда и водите госпожа Нона Караджова, с която се забранява за една година жилищното, курортното и вилното строителство в защитена зона Камчия

1498 посещения

Решение №ВА-35-ЕО/2008 г. на РИОСВ Варна за съгласуване на проект Камчия парк

Изтегли, PDF, 4295.97 Kb, Камчия и Шкорпиловци

Проектът Камчия парк е съгласуван от РИОСВ Варна единствено по реда на ЗООС. Проектът Камчия парк всъщност е одобрен без одобрена Оценка за съвместимост, което е в нарушение на чл. 6 (3) на Директива 92/43/ЕЕС.

921 посещения

Решение №ВН-34-ПР-ОС/2008 г. на РИОСВ Варна за преценка необходимостта от ОС на проект Камчия парк

Изтегли, PDF, 960.48 Kb, Камчия и Шкорпиловци

Необходимо е да се направи ОС.

750 посещения

Решение №ВА-320-ЕО/2007 г. на РИОСВ Варна за съгласуване на ОУП на Община Долни Чифлик

Изтегли, PDF, 388.48 Kb, Камчия и Шкорпиловци

ОУП одобрява бъдещото застрояване на бившата ЗМ "Камчийски пясъци"

804 посещения

Решение ВА-35-ЕО/2008 на РИОСВ Варна за Камчийски пясъци

Изтегли, PDF, 4295.97 Kb, Камчия и Шкорпиловци

С това решение Директорът на РИОСВ съгласува проекта "Камчия парк" под корупционния/политически натиск на австрийската банка Райфайзен. Решението е в нарушение на всички български природозащитни закони, тъй като се твърди, че проектът "Камчия парк", имащ площ 1364 дка и попадащ в бившата защитена местност "Камчийски пясъци" - настояща Натура 2000, няма да окаже влияние върху околната среда и целевите видове и местообитания опазвани в защитената зона.

Борисова градина

Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище