Календар

Камчия и Шкорпиловци

Документи по печалноизвестния случай с устието на р. Камчия, със защитената местност "Камчийски пясъци", с плажа и дюните около устието;
Документи около случая с неуспелия проект за природосъобразен курорт край Шкорпиловци, разработен от бившия гл.арх на община Долни Чифлик;
Документи за далаверите и хаотичното засторяване на дюните и плажа.

Решение 568/17.06.2005 г. на МС

Изтегли, PDF, 24.78 Kb, Камчия и Шкорпиловци

С Решение 568/17.06.2005 г. на МС е (1) сменено предназначението на имоти от плажната ивица на Камчийски пясъци от дюни в гори и пасища и (2) сменена собствеността на имотите от изключително държавна (ЗМ и плажна ивица) в частна държавна собственост в нарушение на ЗЗТ и ЗДС.

1144 посещения

Договор от 10.03.2006 г. за замяна на дюни на Рийс Интернешънъл

Изтегли, PDF, 659.57 Kb, Камчия и Шкорпиловци

910 посещения

Акт за ИДС 409/27.10.1998 за пясъчните дюни на Камчийски пясъци

Изтегли, PDF, 57.47 Kb, Камчия и Шкорпиловци

1183 посещения

Акт за ИДС 407/23.10.1998 за пясъчните дюни на Камчийски пясъци

Изтегли, PDF, 58.67 Kb, Камчия и Шкорпиловци

844 посещения

Карта на КВС на ЗМ 'Камчийски пясъци'

Изтегли, JPG, 116.7 Kb, Камчия и Шкорпиловци

2124 посещения

Жалба до ВАС срещу отказ по ЗДОИ на РИОСВ Варна от 28.10.2008 г.

Изтегли, DOC, 86.5 Kb, Камчия и Шкорпиловци

Реакцията на гражданското общество в защита на българската природа.

912 посещения

Отказ по ЗДОИ от 28.10.2008 г. на РИОСВ Варна относно проекта Камчия парк

Изтегли, PDF, 123.61 Kb, Камчия и Шкорпиловци

Екологичната оценка на проекта е "търговска тайна" съгласно забележете Закона за защита ОТ Конкуренцията. Това е РИОСВ Варна - специалисти не по ЗООС, а по ЗЗК.

887 посещения

Отказ по ЗДОИ от 27.10.2008 г. на Община Долни Чифлик относно проекта Камчия парк

Изтегли, JPG, 163.97 Kb, Камчия и Шкорпиловци

Няма съгласие на третото лице Райфайзен банк.

595 посещения

Част от картния материал към ОУП на община Долни Чифлик

Изтегли, JPG, 64.98 Kb, Камчия и Шкорпиловци

Предвидена е урбанизация на бившата ЗМ "Камчийски пясъци"

1439 посещения

Постановление на Окръжна прокуратура Варна от 10.09.2007

Изтегли, PDF, 234.56 Kb, Камчия и Шкорпиловци

Необходимо е да се предприемат действия за прецизиране заповедта на защитената местност (която беше отменена от 3 и 5 членен състав на Върховния Административен Съд), но това не е в компетенцията на Окръжна прокуратура, а на ВКП на РБ. Окръжна прокуратура отказва да образува досъдебно производтсво за извършено престъпление по чл. 278 от НК.

Борисова градина

Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище