Календар

Пирин

Банско, Добринище, Безбог, Предела, и, разбира се, не на последно място, въздесъщият проект за "Супер Кулиното"!

Информация от Юлен АД след кръглата маса за Пирин, на 20.11.2017

Изтегли, PDF, 3717.34 Kb, Пирин

На кръглата маса за Пирин, проведена по инициатива на вицепремиера Валери Симеонов бяха зададени редица въпроси към концесионера на ски-зона Банско - Юлен АД. След срещата на участниците беше изпратена приложената информация.

Въпреки големия обем информация редица от повдигнатите въпроси за предложенията за промяна в концесионния договор не получиха отговор: за новия предложен обхват на концесията, печалбата на концесионера, собствеността на съоръженията, липсата на актове за държавна собственост върху сградите от концесията.

Въпраки това обаче е интересно признанието, че капацитетът на сега съществуващия кабинков лифт би могъл да се увеличи с 40%.

339 посещения

Становище на Юлен АД по проекта на плана за управление на НП Пирин от ноември 2014 г.

Изтегли, PDF, 1718.13 Kb, Пирин

От становището стават ясни плановете за развитие на дружеството на територията на национален парк Пирин и конкретно за 333 км ски писти и 113 км лифтови съоръжения.

390 посещения

Промени в проектозакона за туризма, засягащи ски писти и ски зони

Изтегли, PDF, 1525.81 Kb, Пирин

Публикуваме скандалните предложения за промени в ЗИД на ЗТ

329 посещения

Писмена справка от МОСВ по ЗДОИ относно проекта на НП Пирин от 17.08.2016

Изтегли, PDF, 1565.47 Kb, Пирин

Важна информация, която става ясна от справката: изпълнителят на проекта на план за управление на НП Пирин е внесъл аргументи за неприемане част от забележките на министерството по плана. Въпреки това обаче МОСВ планира следващата стъпка от приемането му - а именно - свикване на Висш експертен екологичен съвет.

664 посещения

Писмо от авторите на проекта на нов план за управление на НП Пирин, Пролес, с което отхвърлят забележки на експеритет от отдел 'Защитени територии' на МОСВ.

Изтегли, PDF, 884.96 Kb, Пирин

В последните дни чухме твърдения от зам-министъра на околната среда и водите, че всички забележки на Министерство били приети. Прикаченият документ е получен по закона за достъп до обществена информация от същото това министервото и напълно я опровергава. Посочените забележки не само че не са приети, съответните зони с техните режими не са коригиран, а планът е придвижен по процедура. По този начин политическото ниво в министеството погазва своето експертно ниво.

824 посещения

Окръжната прокуратура в Благоевград отказва да преследва нарушенията в ски зона Банско в НП Пирин

Изтегли, PDF, 661.3 Kb, Пирин

С постановление от 09.12.2016 г. ОП Благоевград признава повечето нарушения в ски зона Банско, извършени при изграждането на ски зона Банско, но прави отказ да ги преследва поради изтекла давност. Отказва се и обжалване на незаконните разрешителни за строеж за нищожност поради липсата на екологични разрешителни по ЗООС и ЗЗТ, въпреки съдебната практика с незаконните разрешителни на Златната перла в ПП Странджа.

Това е поредното доказателство, че без съдебна реформа природозащитата в България е обречена.

877 посещения

Справка за актовете в ски зона Банско в периода 2010-2014 г.

Изтегли, PDF, 2190.52 Kb, Пирин

МОСВ отказва да налага санкции и да спре незаконните строежи в ски зона Банско в НП Пирин

Изтегли, PDF, 2095.31 Kb, Пирин

В началото на 2014 г. питаме МОСВ какви мерки ще бъдат взети срещу изграждането на редица ски-съоръжения в ски зона Банско, довели до незаконното изсичане и застрояване на 65% по-голяма площ в НП Пирин от разрешената по концесионен договор.

МОСВ се оправдава, че срокът за административни нарушения е изтекъл.

Следва искане от наша страна МОСВ да приложи чл. 156 от ЗООС и чл. 122 от ЗБР, които задължават министъра да спре строежи, изградени в нарушение на екологичното законодателство, с цел възстановяване на унищожената природна среда и съобразяване на строежите с ограниченията в Плана за управление на парка и концесионния договор. Отговор не е получен и до ден днешен...

708 посещения

Подробно описание и история на развитието на ски зона 'Банско' в Национален парк Пирин

Изтегли, PDF, 950.95 Kb, Пирин

Подробно описание и история на развитието на ски зона 'Банско' в Национален парк Пирин

554 посещения

Проекто-решение и доклад на МРГ за ски зона Банско, 2015 г.

Изтегли, DOC, 310.5 Kb, Пирин

Поръчковият характер на доклада на работната група и проекто-решението на МС за изменението на концесионния договор се изобличават най-добре от факта, че вместо мерки за установяване на законността, площта и собствеността на всички обекти в ски зона Банско, се предлага директно изменение на концесионния договор. Изменението предвижда основно десетократно увеличение на концесионната площ от 99,55 ха до 1069,58 ха, с което се узаконява незаконното надвишаване на досегашната концесионна площ с 60% и се дават права за застрояване върху нови площи от парка, вкл. извън границите на досегашната концесия, което е не само нарушение на чл. 21 от Закона за защитените територии, но и нарушение на конкурентните правила.

Борисова градина

Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище