Календар

Рила, Картала

Незаконно строителство на кабинков лифт и преустройство на ски-писта "Бодрост" в ски-център Картала, общ. Благоевград

Отговор на РИОСВ Благоевград, че няма установени административни нарушения

Изтегли, JPG, 218.98 Kb, Рила, Картала

Остава неясно, как така строителството на лифт и писта без ОВОС не са закононарушения? Какво ли да очакваме за незаконно строящата се в момента горна лифтова станция, за която незаконното разрешително за строеж №232/26.05.2006 г. очевидно не важи.

Резултат от проверката на Община Благоевград в ски-център Картала

Изтегли, JPG, 83.04 Kb, Рила, Картала

Въпреки, че лифтът и пистата в ски-центъра нямат завършена процедура по ОВОС, Общината все още не разбира, че разрешителното за строеж №232/26.06.2006 г. е незаконно съгл. чл. 144 (4) от ЗУТ. Друг е въпросът, че това разрешително е издадено само за долна лифтова станция, докато в момента напълно незаконно е построена горна лифтова станция в държавен поземлен фонд.

Писмо от Областния управител на Благоевград

Изтегли, JPG, 81.89 Kb, Рила, Картала

В архива на ОУ Благоевград няма вписано учредено право на строеж в държавен поземлен имот №000951, в който ПУП на ски-център Картала предвижда построяването на вече построената горна лифтова станция на кабинковия лифт.

ЗДОИ до Областен управител Благоевград относно

Изтегли, DOC, 27.5 Kb, Рила, Картала

предоставяне на информация дали е учредено право на строеж на Община Благоевград и/или юридически лица с нейно участие в държавен поземлен имот № 000951, в земл. на с. Бистрица, общ. Благоевград, в който според ПУП на ски-център “Картала” се предвижда изграждането на горна лифтова станция на 1-ва Пътническа въжена линия (ПВЛ).

ЗДОИ до ДАГ за Бодрост

Изтегли, DOC, 27.5 Kb, Рила, Картала

Дали началникът на РУГ Благоевград е издал разрешения (съгл. чл. 34.(2)2 от Наредбата № 39 от 10 Април 2006 г. за строителство в горите и земите от горския фонд) за прокарване на временни горски автомобилни пътища, обслужващи строителството на стълбовете на Пътническа въжена линия в ски-център “Картала”, в земл. на с. Бистрица, общ. Благоевград.

Сигнал до ДАГ за Бодрост

Изтегли, DOC, 29.5 Kb, Рила, Картала

Сигнал за проверка на строителство на горски пътища в ски-център “Картала”, земл. на с. Бистрица, общ. Благоевград

Отговор от РИОСВ- Благоевград за хижа Бодрост

Изтегли, JPG, 186.81 Kb, Рила, Картала

Внесен е Доклад за ОВОС, но не издадено решение за ОВОС за ски съоръженията, това не пречи на инвеститора да строи.

Заявление за Бодрост до РИОСВ - Благоевград

Изтегли, JPG, 193.83 Kb, Рила, Картала

Борисова градина

Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище