Календар

Витоша / Държавата

Документи на държавните органи и техните мерки по въпроса за унищожаването на територии от Природен парк "Витоша"

Протокол от проверка строителств ов ПП Витоша, 9.11.2015

Изтегли, PDF, 4338.52 Kb, Витоша / Държавата

Разорана е площ от 10 - 12 дка в района на Алеко. Извършителят е "неизвестен". Установено е и друго строителство.

786 посещения

Доклад на МОСВ относно скандално разрешение за вилно селище на Витоша

Изтегли, PDF, 3042.78 Kb, Витоша / Държавата

С доклад на МОСВ и инспектората към МОСВ е върната за преразглеждане скандална преписка на РИОСВ София за изграждане на вилно селище върху биокоридора между Витоша и Плана.

Действията на МОСВ са по сигнали до прокуратурата и министерството, с които бе изискано да се провери поредната схема за прокарване на мащабни проекти, раздробени на малки парчета (т.нар. salami-slicing), с цел заобикаляне на еколигичните норми. При проверката на екоминистерството е установено, че проектът неправомерно е раздробен на по-малки части с инвеститори, които се явяват свързани лица, и че при одобряването на отделните части са допуснати редица нарушения на българското природозащитно законодателство.

Скандална преписка на РИОСВ София за изграждане на вилно селище в полите на Витоша

Изтегли, PDF, 2157.96 Kb, Витоша / Държавата

Административна преписка на РИОСВ София във връзка с изграждане на вилно селище в 5 съседни имоти върху обща площ от над 20 дка в м. Високи рид, с. Ковачевци, Община Самоков, разкрива потенциална корупционна схема в екоинспекцията.

След като през 2011 г. бившият директор на РИОСВ инж. Стефан Борисов изисква извършването на пълна екооценка на инвестиционното предложение за вилното селище, през 2014 г. новият директор на РИОСВ София - инж. Ирена Петкова съгласува инвестиционното предложение без екооценка, пренебрегвайки изцяло мотивите на предшественика си от 2011 г. Инвеститори

По конкретно, през 2011 г. с решения по реда на ЗООС и ЗБР директорът на РИОСВ София постановява да бъде извършена екологична оценка и оценка за съвместимост на подробните устройствени планове (ПУП-ПЗ) на 5-те ИП за вилни сгради, внесени в РИОСВ от различни възложители, но в един и същи ден - 22.07.2010 г.

През 2014 г., с нови 5 решения на директора на РИОСВ инж. Ирена Петкова първоначалната процедура по екологична оценка и оценка за съвместимост на 5-те ПУП-ПЗ е прекратена, тъй като отново в един и същи ден - 04.07.2014 г., възложителите оттеглят ПУП-ПЗ. Месец по-късно, отново в един и същи ден - 13.08.2014 г., възложителите внасят за втори път първоначалните си инвестиционните предложения за 5-те съседни имота. Противно на изискванията на ЗООС и ЗБР, с 5 писма от края на 2014 г. директорът на РИОСВ съгласува 5-те ИП, като информира възложителите, че ИП не подлежат вече на процедури по преценка необходимостта от оценка за съвместимост по реда на ЗБР, което на практика означава, че ИП не подлежат на съгласуване и по реда на ЗООС. Ако ЗООС и ЗБР бяха приложени коректно от директора на РИОСВ София, то инвестиционните предложения е следвало отново да бъдат подложени на процедури по преценка необходимостта от екологична оценка и оценка за съвместимост, доколкото нормативните критериите за прилагането на тези процедури към 2014 г. не се отличават значително от съответните нормативни критерии към 2011 г.

Гореописаната схема, имаща за цел компетентният орган да "спести" на възложителите на ИП задължителните съгласувателни процедури по ЗООС и ЗБР, често изискващи допълнително време и средства, се счита за индикация за наличието на систематично прилагана корупционна схема. За съжаление, тази схема не само предлага на определени възложители конкурентно предимство, но създава риск и за значително отрицателно въздействие върху околната среда, в случая на Витоша.

2241 посещения

Договор за отдаване под наем на ски писта 'Заека' на Алеко от Държавната агенция за младежта и спорта на Българската федерация по ски

Изтегли, PDF, 394.21 Kb, Витоша / Държавата

През 2008 г. председателят на Държавната агенция за младежта и спорта (ДАМС) Весела Лечева отдава без конкурс за 5 години следните сгради и съоръжения – стационарен влек „Заека“ (Алеко); сграда долна лифтова станция „Алеко” с обща разгърната застроена площ 289 кв. м.; техническа сграда финал писти ски-бягане и алпийски дисциплини „Лалето” с обща разгърната застроена площ 483 кв.м.; съоръжения, част от инсталация за изкуствен сняг – 2100 м, тръбна инсталация, 20 резервоара, бент, водохващане, подпорни стени, помпени агрегати, кабелизация на пистата; десет броя бунгала в местност „Игликина поляна” с обща разгърната застроена площ 385 кв.м., или изброените съоръжения и общо застроена площ 1157 кв.м. за сумата 2950 лв. месечно.

Запознайте се с откритото писмо на "Зелените" по повод на схемите за печалба от този влек, както и на вече двугодишното нефунциониране на съоръжението.

1888 посещения

Решение на МОСВ за ПП Витоша

Изтегли, PDF, 2475.63 Kb, Витоша / Държавата

С това решение министър Караджова отменя положителното решение на РИОСВ-София по оценка за околна среда и оценка за съвместимост с натура 2000. С положителното решение проектът практически щеше да бъде съгласуван.
Ако Витоша ски АД не обжалват в съда, това практически прекратява процедурата.
В случай, че Витоша ски искат пак да движат проекта си, трябва да започнат отначало - т.е. нови доклади по екологична оценка и оценка за съвместимост, ново съгласуване и обществени консутлации.

705 посещения

Писмо от РУГ-София за нарушенията извършени през октомври 2008 на Алеко

Изтегли, PDF, 2002.03 Kb, Витоша / Държавата

900 посещения

Отговор от ДГС - София за таксите платени от Витоша ски през 2008 г.

Изтегли, JPG, 86.56 Kb, Витоша / Държавата

894 посещения

Отговор на РДГ-София за нарушенията

Изтегли, PDF, 1151.92 Kb, Витоша / Държавата

Отговор на Ругионална дирекция по горите в София на запитване от WWF за предприетите действия по случая с унищожаването територия от ПП "Витоша". Съдържа ценни данни за размера на нарушенията и унищожената природа - витошки морени и местообитания.

1011 посещения

Борисова градина

Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище