Календар

Източни Родопи / Момчилград

Карта община Момчилград Натура зони

Изтегли, PDF, 564.72 Kb, Източни Родопи / Момчилград

Жалба МОСВ решение РИОСВ Хасково перки Момчилград

Изтегли, PDF, 1653.62 Kb, Източни Родопи / Момчилград

Решение РИОСВ хасково перки Момчилград

Изтегли, PDF, 2258.48 Kb, Източни Родопи / Момчилград

Искане ЗДОИ РИОСВ Хасково ОВОС перки Момчилград

Изтегли, PDF, 1125.56 Kb, Източни Родопи / Момчилград

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище