Календар

Лобиране

Становища по законопроекти, преговори с политици, обществени обсъждания, информационни кампании, подписки, петиции и т.н. С други думи, граждански контрол и влияние на гаржданското общество върху управлението. И въобще, политика...

Писмо до Министерски съвет относно предложение за създаването на комитет за наблюдението на НПВУ

Изтегли, OCX, 182.83 Kb, Лобиране

Коалиция "За да остане природа в България", коалиция "За Зелен рестарт" и инициативата "Зелени Закони" изпратиха писмо до Министерски съвет с предложение да се създаде специален комитет за наблюдение на изпълнението на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

101 посещения

Предложения на Коалиция „За да остане природа в България“ за действия за управленската програма на правителството на Република България

Изтегли, PDF, 627 Kb, Лобиране

Коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България” се обръща към партиите и коалициите, участващи в преговорите за създаване на правителство, със списък от най-належащите проблеми, свързани с опазването на околната среда в България, които да бъдат адресирани. Те са резултат от изцяло погрешната политика на предходните правителства, било то заради подкрепа на лобистки интереси или заради целенасочено отслабен капацитет на Министерство на околната среда и водите.

Експертите на Коалицията предлагат спешни решения за следващите шест месеца, които да доведат до затваряне на наказателните процедури срещу България. Както и стратегически действия, които да подобрят в дългосрочен план опазване на природата в България.

159 посещения

Позиция на Коалиция “За да остане природа в България” за действия за опазване на природата на служебния министър на околната среда и водите

Изтегли, PDF, 328.03 Kb, Лобиране

“Коалиция За да остане природа в България” предлага мерки за опазване на природата, които се налагат поради трупани с години проблеми. Мандатът на служебното правителство е недостатъчен за справяне с всички нерешени въпроси, за това по-долу са подбрани действия, които да бъдат осъществени в неговите рамки.

1108 посещения

Отговор от РИОСВ София на сигнала ни за затрупване на степи до град Драгоман

Изтегли, PDF, 59.45 Kb, Лобиране

Получихме отговор от РИОСВ София на сигнала ни за затрупване на степи до град Драгоман. Фирмата, която е нарушила, не само ще бъде глобена, но и ще трябва да възстанови степите. Много се надяваме прилагането на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети да се превърне в практика. Защото на много нарушители досега им беше изгодно да плащат глобите и да продължават да унищожават природата. Ще продължаваме да следим случая. Благодарим на институциите и гражданите за бързата реакция!

689 посещения

Писмо на Коалиция 'За да остане природа в България' във връзка с детайли по сключването на договора за докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията

Изтегли, PDF, 198.21 Kb, Натура 2000

Писмо на Коалиция "За да остане природа в България" до Министъра на Околната среда и водите Нено Димов във връзка със сключения Договор за осигуряване на научни данни за нуждите на докладване на Република България по чл. 12 на Директивата за птиците и чл. 17 на Директивата за местообитанията. Писмото е по препоръка на Европейската комисия в писмо с изх. № Ref. Ares (2019) 151615-11/01/2019

394 посещения

Доклад на Комитета за прилагане на Орхуската конвенция до България

Изтегли, PDF, 91.41 Kb, Лобиране

Това е първият доклад на Комитета за съответствие по конвенцията от 18.02.2019 за напредъка по изпълнението на негово решение VI/8d относно прилагането на Орхуската конвенция в България. В доклада е посочено, че страната ни трябва да изпълни изискванията на решение VI/8d на Съвета на държавите членки на Орхуската конвенция до 1 октомври 2019 г., в противен случай следва спиране на правата й по Конвенцията.

1158 посещения

Списък контакти на депутатите в Европейския парламент

Изтегли, XLS, 923.5 Kb, Лобиране

актуален към ануари 2018 г.

Предложение за изменение на ЗУТ за достъп до правосъдие

Изтегли, PDF, 194.44 Kb, Лобиране

Предложение за законодателни промени в Закона за устройство на територията във връзка с изпълнението на решение от 28.09.2012 г. на Комитета по прилагане на Орхуската конвенция за достъп до информация, участие на обществеността в процеса на взимане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда по дело ACCC/C/2011/58 , с което се изисква България да предприеме законодателни мерки с цел гарантиране, че заинтересованата общественост ще получи право да търси съдебна защита срещу актове по ЗУТ, които нарушават екологичното законодателство.

Полезни адреси и контакти в помощ на природозащитника

Изтегли, PDF, 490.36 Kb, Участие за природа

Списък с адреси и координати на държавни и общински институции и техни подразделения, отговорни за природозащитното законодателство и неговото прилагане

539 посещения

Доклад относно Инициатива за провеждане на местен референдум гр Самоков поради планирано изграждане на регионално депо за отпадъци

Изтегли, PDF, 406.75 Kb, Лобиране

Доклад на Инициативен комитет за провеждане на местен референдум с формулиран въпрос за гласуване: „Трябва ли да бъде променено местонахождението на площадката за „Изграждане на регионално депо за отпадъци ПИ 65231.915.100 с обща площ 327 024 кв. м в землището на град Самоков” на общините Самоков, Костенец, Долна баня и Ихтиман?”, внесен в Общински съвет - Самоков по реда на Раздел ІІІ на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС). Докладът съдържа: история на проблема и описание на случая; проведена процедура за инициатива за местен референдум; решение на общински съвет за отхвърляне на провеждането на местен референдум; обжалване пред административен съд - София област; обжалване пред областен управител на София - област; изводи и препоръки

Борисова градина

Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище