Календар

Агролеспроект

Подписка в подкрепа оставането на инж. Румен Райков като управител на 'АГРОЛЕСПРОЕКТ' ЕООД

Изтегли, PDF, 146.13 Kb, Агролеспроект

Позиция на БУЛПРОФОР

Изтегли, PDF, 242.03 Kb, Агролеспроект

..Ето защо, НИЕ горските предприемачи от БУЛПРОФОР настояваме:

1. Да се възстанови на предишния му пост уволнения управител на „АГРОЛЕСПРОЕКТ” ЕООД, инж. Румен Райков.

2. Да се преоценят текстовете касаещи „горското планиране” в проектозакона за горите.

3. Да се обсъдят и приемат предложенията на БУЛПРОФОР за преструктуриране / създаване на ведомствена структура „Национална информационна база данни и отчет на горските територии”.

Декларация на 'Съюз на лесовъдите в България' относно освобождаването на инж. Румен Райков от длъжността Управител на “Агролеспроект” ЕООД

Изтегли, PDF, 84.5 Kb, Агролеспроект

Писмо на 'Съюз на научно-техническите дружества' до министъра на Земеделието и храните

Изтегли, PDF, 94.23 Kb, Агролеспроект

Отговор на министъра на Земеделието и храните до колектива на 'Агролеспроект' ЕООД

Изтегли, PDF, 26.25 Kb, Агролеспроект

Отворено писмо относно освобождаването на инж. Румен Райков от длъжността Управител на “Агролеспроект”

Изтегли, PDF, 105.35 Kb, Агролеспроект

Настоящото писмо е от колектива на “Агролеспроект” ЕООД, прието на общо събрание, проведено на 31 май 2010 г. в подкрепа на инж. Румен Райков, досегашен управител на фирмата.

Протокол от Общо събрание на колектива на “Агролеспроект”

Изтегли, PDF, 93.46 Kb, Агролеспроект

дневен ред:

1. Подписка в подкрепа на инж. Румен Райков – Управител на Дружеството
2. Приемане на текст на Отворено писмо
3. Набелязване на мерки за предстоящи синдикални действия
На събранието присъстваше представител на КТ “Подкрепа” – г-жа А. Начева.

Заповед на министъра на Земеделието и храните за отсраняване на директора на 'Агролеспроект' ЕООД

Изтегли, PDF, 186.84 Kb, Агролеспроект

Борисова градина

Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище