Календар

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Едно от основните предимства на проекта е, че ще работи пряко със земеделските стопани и малки предприятия, които формират дохода си, ползвайки природни ресурси и са пряко заинтересовани от дългосрочното съхраняване на тези ресурси. Партньорите по проекта са си поставили за цел да докажат, че местното развитие и опазването на природата могат да съжителстват безконфликтно и да допринасят за повишаване на качеството на живот в селските райони и особено в Северозападна България, която остава един от най-бедните райони в Европа.

Инфомационен бюлетин за Балкана и хората - м. ноември 2016

Изтегли, PDF, 2672.21 Kb, Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Месечен бюлетин за дейностите по проект „ДА СВЪРЖЕМ ОПАЗВАНЕТО НА ПРИРОДАТА С УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество

В този брой:
Стр.1 и 2 - Накратко за дейностите в броя
Стр.3 - Награда Натура 2000 за проекта; Балканът слиза в София
стр. 4 - Бизнес и биоразнообразие: възможности в Натура 2000
Стр.5 - Финансови механизми в защитени територии
Стр. 6 - Демонстрационен тур в Централна Стара планина
Стр. 7 - Трето издание на обяд с фермерски храни в МЗХ; Познавате ли фермерско мляко и сирене?
Стр. 8 - Фермерски храни от Балкана за втори пън на SwiSS Soiree; Демонстрационен център в с. Репляна
Стр. 9 - Лагер За Балкана на Узана
Стр. 10 - Национална генетична лаборатория бе открита през май; Програмата за ПББ
Стр. 11 - Фестивал на местните породи в Чупрене; Доброволческа акция „Заедно за хижа Амбарица“
Стр.12 - Добрите практики по Наредба 26 предполагат нови промени
Стр. 13 - Открит ден във ферма „Под Балкана“; Модерните Биосферни паркове
Стр. 14 - 25 години Национален парк Централен Балкан; Две важни срещи на УС на проекта

200 посещения

За Балкана и хората - Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони

Изтегли, PDF, 513.88 Kb, Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Актуални постижения и информация за проекта "За Балкана и хората". Документът включва: главни и специфични цели; описание, партньори по проекта, основна информация за проекта, актуални резултати

653 посещения

Инфомационен бюлетин за Балкана и хората - м. април 2016

Изтегли, PDF, 1549.28 Kb, Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Месечен бюлетин за дейностите по проект „ДА СВЪРЖЕМ ОПАЗВАНЕТО НА ПРИРОДАТА С УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество

В този брой:
Стр.1 и 2 Накратко за дейностите в броя
Стр.3 Филмова премиера на 4-те кратки филма
Стр. 4 АПБ с нова сесия на ПББ
Стр. 4 Български фермерски храни на приема в Швейцария за националния празник на България
Стр.5 WWF и К-експрес в нов етап на кампанията Кулинарните тайни на природата - 3
Стр. 6 За студенти и активни млади хора - БФБ организира нова сесия за дипломни работи
Стр. 7 На 23 май ще станат ясни носителите на Наградата Натура 2000 в Европа – проектът е сред 24те избрани
Стр.8 Представяне на храна от Балкана в комбинация с ПЕС схема „Бекинска шобърка“ в ресторант „Преди 10“
Залесяване в парк Българка – част от ПЕС схема
Доброволческа акция „В помощ на чифлика“
Стр. 9 Ферма Кулови – добрият пример от Балкана
Стр.10 Предстоящи дейности и заседание на УС

386 посещения

Инфомационен бюлетин за Балкана и хората - м. ноември 2015

Изтегли, PDF, 2672.21 Kb, Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Месечен бюлетин за дейностите по проект „ДА СВЪРЖЕМ ОПАЗВАНЕТО НА ПРИРОДАТА С УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество

В този брой:
Стр. 1 и 2 Накратко за дейностите в броя
Стр. 3 и 4 Годишни награди за биоразнообразие‘2015
Стр. 4 Фермерски храни на приема за националния празник на Швейцария
Стр. 5 WWF разкрива съкровищата на Западна Стара планина за журналистите
Стр. 6 Открихме Детска природна академия Узана
Стр. 7 и 8 Помощ за фермерите
SwiSSSoiree в София
Участие в дискусионен форум "Бъдещето на фермерските пазари"
Стр. 9 Обяд с фермерски храни от Балкана в МЗХ - 2
Предстои специална дегустация в София
Стр. 11 Предстоящи дейности
Стр. 12 Увеличава се обхвата на проекта, лекции, среща на УС

613 посещения

Инфомационен бюлетин за Балкана и хората - м. май 2014

Изтегли, PDF, 1786.09 Kb, Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Месечен бюлетин за дейностите по проект „ДА СВЪРЖЕМ ОПАЗВАНЕТО НА ПРИРОДАТА С УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество

В този брой:
Стр.1 Петдневно обучение в Априлци
Стр. 2 Накратко за дейностите в броя
Наредба за екосистемните ползи от горите
Стр.3 Стратегическа платформа
Стр.4 Зелени дни 2014
Стр.5 Конференция с подкрепата на проекта
Втора сесия за подкрепящи биоразнообразието бизнеси
Стр.6 Обучение на експерти от БАБХ (+ стр.7)
Стр.7 БФБ даде старт на номинациите за Годишните награди
Стр.8 Пътуващ университет в Чипровци
Стр.9 WWF организира обучение за ПЕС във Врачански Балкан
Адаптивното управление набира популярност в България
Стр. 10 Конкурс за дизайн на тениски
Планиране на 3та година на проекта

380 посещения

Инфомационен бюлетин за Балкана и хората - м. януари 2014

Изтегли, PDF, 1305.63 Kb, Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Месечен бюлетин за дейностите по проект „ДА СВЪРЖЕМ ОПАЗВАНЕТО НА ПРИРОДАТА С УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество

В този брой:
Стр.1 и 2 Накратко за дейностите описани в броя
Стр.3 Семинар по Адаптивно управление
Семинар за журналисти по Екосистемни услуги
Стр.4 Резултати от първата година на проекта
Стр.5 и 6 ПЕС или как ползите от природата могат да се преведат
на езика на хората?
Стр.7 Обучение на Биоселена в Западен Балкан
Резултати от първата година на проекта
Стр.8 Кръгла маса за екосистемни услуги
Конкурс за дипломни работи
УС на проекта в НПМ

Информационен бюлетин за дейностите по проект 'За Балкана и хората', бр. 11, юни 2015

Изтегли, PDF, 1614.5 Kb, Публикации / Брошури

Стр.1 и 2 Накратко за дейностите в броя
Представяне на Зелени дни, Обучение на АПБ, Демонстрационен център „Под Балкана“, Фермерски пазар, 10 агнета в парк Българка след Кулинарните тайни на природата, старт на Годишни награди 2015
Стр.3 ЕК одобри ПРСР 2014 – 2020
Стр. 4 Фестивал на местните породи в Чипровци
Стр.5 и 6 Проектът основен акцент в ЗЕЛЕНИ ДНИ 2015
Стр. 7 Трето обучение на АПБ във Враца
Стр. 8 Фермерски пазари на колела
Стр.9 Десет агнета от застрашена порода са вече в новия си дом в парк Българка
Стр.10 Адаптивно управление, сезонна паша в защитени територии и управление на Национални паркове в Гърция
Стр.11 Подкрепа за бизнеси, щадящи природата
Откриване на демонстрационен център Под Балкана
Стр. 12 Предстоящи дейности, Планираща среща и УС на проекта

506 посещения

Фондация 'Биоселена' показа награждащи земеделието ни резултати от своята работа

Изтегли, JPG, 198.17 Kb, Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Директни продажби на млечни продукти по време на БИО Агра 2015. Агрокомпас за резултатите от проект "За Балкана и хората" за земеделието, април 2015.

317 посещения

Бюлетин 'За Балкана и хората', август 2014, бр. 09

Изтегли, PDF, 2060.51 Kb, Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Месечен бюлетин за дейностите по проект „ДА СВЪРЖЕМ ОПАЗВАНЕТО НА ПРИРОДАТА С УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество

В този брой:
Стр.1 С вкусни храни от проекта в швейцарското посолство. 125 дара от Балкана. Програма за подкрепящи биоразнообразието бизнеси
Стр. 2 Накратко за дейностите в броя
Стр.3 Реализирани концепции за ПЕС схеми. Меморандум с туристическия бранш
Стр.4 Узана поляна фест 2014
Стр.5 Дегустация в Швейцарско посолство на 1 август. Среща на добрата воля за защита на природата
Стр.6 Обяд с фермерски храни в МЗХ
Печатно издание за ПЕС в Капитал дейли
Стр.7 Едно вълнуващо лято за БФБ на Узана
Стр.8 WWF организира обсъждане на ПЕС в Западна Ст.планина. Започват директните продажби на фермери в проектния район
стр.9 Програма за финансиране на подпомагащ биоразнообразието бизнес
Стр. 10 Обучение за интерпретатори. Методика за горски територии с МЗХ

Подробна програма на обучение 'Биологично производство – растениевъдство и животновъдство'

Изтегли, PDF, 474.17 Kb, Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Обучението се организира от Фондация за биологично земеделие „БИОСЕЛЕНА” на 18, 19 и 20 февруари 2015 г. в гр. Троян. Отворено е за записвания за участие, като предимство имат земеделци от общините Троян, Карлово, Своге, Годеч, Берковица, Георги Дамяново, Чипровци, Чупрене). Обучението се организира по Проект „За Балкана и хората”, финансиран от Българо Швейцарската програма за развитие чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество. Разходите на участниците за храна и нощувка се поемат от проекта.

502 посещения

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище