Календар

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Едно от основните предимства на проекта е, че ще работи пряко със земеделските стопани и малки предприятия, които формират дохода си, ползвайки природни ресурси и са пряко заинтересовани от дългосрочното съхраняване на тези ресурси. Партньорите по проекта са си поставили за цел да докажат, че местното развитие и опазването на природата могат да съжителстват безконфликтно и да допринасят за повишаване на качеството на живот в селските райони и особено в Северозападна България, която остава един от най-бедните райони в Европа.

Фондация 'Биоселена' показа награждащи земеделието ни резултати от своята работа

Изтегли, JPG, 198.17 Kb, Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Директни продажби на млечни продукти по време на БИО Агра 2015. Агрокомпас за резултатите от проект "За Балкана и хората" за земеделието, април 2015.

496 посещения

Бюлетин 'За Балкана и хората', август 2014, бр. 09

Изтегли, PDF, 2060.51 Kb, Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Месечен бюлетин за дейностите по проект „ДА СВЪРЖЕМ ОПАЗВАНЕТО НА ПРИРОДАТА С УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество

В този брой:
Стр.1 С вкусни храни от проекта в швейцарското посолство. 125 дара от Балкана. Програма за подкрепящи биоразнообразието бизнеси
Стр. 2 Накратко за дейностите в броя
Стр.3 Реализирани концепции за ПЕС схеми. Меморандум с туристическия бранш
Стр.4 Узана поляна фест 2014
Стр.5 Дегустация в Швейцарско посолство на 1 август. Среща на добрата воля за защита на природата
Стр.6 Обяд с фермерски храни в МЗХ
Печатно издание за ПЕС в Капитал дейли
Стр.7 Едно вълнуващо лято за БФБ на Узана
Стр.8 WWF организира обсъждане на ПЕС в Западна Ст.планина. Започват директните продажби на фермери в проектния район
стр.9 Програма за финансиране на подпомагащ биоразнообразието бизнес
Стр. 10 Обучение за интерпретатори. Методика за горски територии с МЗХ

Подробна програма на обучение 'Биологично производство – растениевъдство и животновъдство'

Изтегли, PDF, 474.17 Kb, Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Обучението се организира от Фондация за биологично земеделие „БИОСЕЛЕНА” на 18, 19 и 20 февруари 2015 г. в гр. Троян. Отворено е за записвания за участие, като предимство имат земеделци от общините Троян, Карлово, Своге, Годеч, Берковица, Георги Дамяново, Чипровци, Чупрене). Обучението се организира по Проект „За Балкана и хората”, финансиран от Българо Швейцарската програма за развитие чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество. Разходите на участниците за храна и нощувка се поемат от проекта.

760 посещения

Бюлетин 'За Балкана и хората:, бр. 10 (януари 2015)

Изтегли, PDF, 1768.27 Kb, Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Месечен бюлетин за дейностите по проект „ДА СВЪРЖЕМ ОПАЗВАНЕТО НА ПРИРОДАТА С УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество

Стр.1 Представяне на резултатите от проекта след две години работа.
Стр. 2 Календар „Хората от Балкана“ на БДЗП
Накратко за дейностите в броя
Стр.3 и 4 „За Балкана и хората“: как изглежда новият модел
за бизнес в НАТУРА 2000 зоните
Стр.5 Кулинарните тайни на природата на WWF
Стр.6 Биоселена на Европейски фермерски пазар
Стр.7 Среща за пашата в Централен Балкан, организирана от БФБ
Стр.8 WWF организира посещение в Швейцария за експерти, свързани с управлението на защитените територии
стр.9 Годишни награди за биоразнообразието‘2014
Стр. 10 Предстоящи дейности
Първата среща на УС за 2015

723 посещения

Предложение за подобряване на мярка пасторализъм

Изтегли, PDF, 11050.46 Kb, Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Предложенията са подкрепи от Коалиция „За да остане природа в България“, Инициатива „Прозрачни планини“, Сдружение за териториален и екологичен просперитет (СТЕП), ЕКО-иновации ООД, Българско дружество за опазване на биологичното разнообразие - СЕМПЕРВИВА, и Асоциация за опазване и развъждане на местна дългокосместа коза (АОРМДК) – гр.Кресна и са внесени в Министерството на земеделието и храните

1256 посещения

Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони:Анализ на законодателството и публичните фондове в България, свързани с плащания за екосистемни услуги, добри европейски и световни практики и изготвяне на препоръки

Изтегли, , 4 Kb, Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

„Плащания за екосистемни услуги” ПЕУ са многообразие от мерки, с които ползвателите на услуги от околната среда възнаграждават със субсидии или пазарни плащания стопаните, чиито земи осигуряват съответно опазване на речните басейни и горите, отвеждане на въглерода и съхраняване красотата на пейзажа, както и всички други услуги, предоставяни от екосистемите.

Автор на анализа: Нели Папазова
Може да бъде изтеглен от: http://awsassets.panda.org/downloads/pes_legislation_report_3.pdf

826 посещения

Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони: Западна Стара планина

Изтегли, , 4 Kb, Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Автор: Вяра Гаврилова
Характеристики, сценарии за развитие и проекти на територията на Парка.
Докладът може да бъде изтеглен от: http://awsassets.panda.org/downloads/pes_report_zapadna_stara_planina.pdf

741 посещения

Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони: Природен парк 'Врачански Балкан'

Изтегли, , 4 Kb, Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Автор: Лука Стефанов
Характеристики, сценарии за развитие и проекти на територията на Парка.
Докладът може да бъде изтеглен от: http://awsassets.panda.org/downloads/pes_report_vrachanski_balkan_nature_park_1.pdf

834 посещения

Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони: Природен парк Българка

Изтегли, , 4 Kb, Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Автор: Лора Жебрил
Природен парк „Българка“ е защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, включваща разнообразни екосистеми с многообразие на растителни и животински видове и на техните местообитания, с характерни и забележителни
ландшафти и обекти на неживата природа.
Целта на това проучване е да осигури необходимата информация за географското и социално-икономическо състояние на района, за видовете екосистеми, тяхното настоящо състояние и бъдещо развитие в района.
Настоящата задача се явява основопологаща при избор на екосистеми, предмет на по-нататъшни проучвания и анализи, както и ползването на екосистемните услуги в природния парк

Може да бъде изтеглен от http://awsassets.panda.org/downloads/pes_report__bulgarka_nature_park.pdf

838 посещения

Плащанията за екосистемни услуги - реалната цена на запазената природа

Изтегли, PDF, 2105.1 Kb, Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Разказ за пътуващия семинар на WWF по проект "За Балкана и хората", потенциала и предизвикателствата в Природен парк "Българка", среща с бизнеси, които разбират цената на природата. Списание "Агрокомпас".

863 посещения

Борисова градина

Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище