Календар

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Едно от основните предимства на проекта е, че ще работи пряко със земеделските стопани и малки предприятия, които формират дохода си, ползвайки природни ресурси и са пряко заинтересовани от дългосрочното съхраняване на тези ресурси. Партньорите по проекта са си поставили за цел да докажат, че местното развитие и опазването на природата могат да съжителстват безконфликтно и да допринасят за повишаване на качеството на живот в селските райони и особено в Северозападна България, която остава един от най-бедните райони в Европа.

Програма за обучение на АПБ за служителите на администрациите, отговорни за защитените територии

Изтегли, , 4 Kb, Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Обучението ще се проведе в Трявна в периода 22-26 април.

703 посещения

Инфомационен бюлетин за Балкана и хората, апр. 2013

Изтегли, DOC, 2578 Kb, Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Първи брой на информационния бюлетин за дейностите по проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

1279 посещения

Процедура за включване на фермери от целевите общини в проекта

Изтегли, DOC, 176.5 Kb, Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Съгласно заложените в проекта „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“ дейности и индикатори, в продължение на 4-те години на действие на проекта (септември 2012 – август 2016) очакваме минимум 30 ферми от целевия район да започнат да преработват и продават директно качествени храни и суровини и да увеличат приходите си поне с 15% в края на периода.

Наличните ресурси на проекта за подпомагане на фермерите и критерии за допустимост за включване на ферма в проекта може да видите в приложения файл.

699 посещения

Резюме на проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Изтегли, DOC, 70.5 Kb, Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Едно от основните предимства на проекта е, че ще работи пряко със земеделските стопани и малки предприятия, които формират дохода си, ползвайки природни ресурси и са пряко заинтересовани от дългосрочното съхраняване на тези ресурси.
Партньорите по проекта са си поставили за цел да докажат, че местното развитие и опазването на природата могат да съжителстват безконфликтно и да допринасят за повишаване на качеството на живот в селските райони и особено в Северозападна България, която остава един от най-бедните райони в Европа.

1364 посещения

Борисова градина

Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище