Календар

Карадере - решения за екологична оценка

В тази категория сме публикували решения на отговорните институции относно извършването на екологична оценка, оценка за въздействието върху околната среда и оценка за съвместимостта на проекти, планове и програма с предмета и целите на опазване на защитени Натура 2000 зони.

Уведомление за инвестиционно намерение на Мадара ЮРЪП до РИОСВ Бургас

Изтегли, PDF, 648.68 Kb, Карадере - решения за екологична оценка

ПРедставяне на намеренията на Мадара Юръп и искане да бъдат уведомени за необходимите законови процедури съгласно Закон за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие
април 2014

Решение 3364 на РИОСВ Бургас относно ИП 'Изграждане на огради'

Изтегли, PDF, 149.98 Kb, Карадере - решения за екологична оценка

Преценката е, че не следва да минава пълна екологична оценка, въпреки че попада в Натура 2000 зони. Решението е обжалено пред АС Бургас.

Доклад на МОСВ относно процеса на преценка необходимостта от ОВОС в РИОСВ

Изтегли, PDF, 3381.44 Kb, Карадере - решения за екологична оценка

Доклад на МОСВ от 31.10/2014, с който се прави проверка на решение 78/2014 на РИОСВ Бургас за зелена светлина на къмпинга на Макси без необходимост от преценка необходимостта от ОВОС. Съгласно доклада, отговорните служители са дали становище, че следва да бъде извършен пълен доклад по ОВОС, но техните становища не са били взети предвид. Не са взети предвид и получени становища от Басейнова дирекция Варна и Регионална здравна инспекция Варна.

Решение РИОСВ Бургас 110/15.10.2014

Изтегли, PDF, 166.06 Kb, Карадере - решения за екологична оценка

РИОСВ-Бургас отменя свое решение № БС-78/2014 г., с което се дава зелена светлина на проекта и връща проекта на етап „уведомяване на компетентния орган по околна среда и засегнатото население“

867 посещения

Решение РИОСВ Бургас № БС-78/2014 г.

Изтегли, PDF, 430.72 Kb, Карадере - решения за екологична оценка

Решението дава "зелена" светлина за построяване на "луксозен къмпинг" на инвеститора Макси 1 АД без изготвяне на доклад по въздействието върху околната среда

819 посещения

Борисова градина

Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище