Календар

Паничище / Държавата

Всичко, което МОСВ е правило по проблема, включително актове за обявяване на защитени територии, забрани за строителство, документи от РИОСВ-София и др.
+
Документи на други държавни органи като прокуратура, РДНСК (строителния надзор), Държавна агенция по горите и нейните подразделения и др.

Сигнал за движение на МПС в Национален парк Рила

Изтегли, RTF, 25.23 Kb, Паничище / Държавата

Искане до ДНП Рила, МОСВ, Окръжна прокуратура - Кюстендил, РПУ - Дупница с копие до медии за прекратяване на движението на моторни превозни средства, камиони и бетоновози в ДНП Рила по път х.Пионерска-х. Рилски Езера и Мусаленска пътека. Изпратено на 19.10.2007 г.

ЗДОИ за упражнявания от ДНП 'Рила' контрол върху движението на МПС в НП 'Рила'

Изтегли, RTF, 25.83 Kb, Паничище / Държавата

Изпратено на 19.10.2007 г.

Отговор на Министерския съвет, изх.номер 03.07-44/04.10.2007 за концесия в НП Рила, Община Сапарева баня

Изтегли, PDF, 1626.38 Kb, Паничище / Държавата

Министерският съвет отговаря, че в Националния концесионен регистър, воден от Дирекция "Икономическа и социална политика" на Министерски съвет, няма вписани концесии - нито държавни, нито общински, за обекти, находящи се в границите на Национален парк "Рила", на територията на Община Сапарева баня.

Акт за държавна собственост на Национален парк 'Рила'

Изтегли, PDF, 214.79 Kb, Паничище / Държавата

Отговор на МРРБ, изх.номер 92-00-1452/08.10.2007 за предоставяне на Акт за държавна собственост на НП 'Рила'

Изтегли, PDF, 827.62 Kb, Паничище / Държавата

Министерството на регионалното развитие и благоустройството предоставя по реда на ЗДОИ Акт за държавна собственост на Национален парк "Рила".

Отговор на РИОСВ-София за Паничище, изх.номер 26-00-8718/20.08.2007

Изтегли, PDF, 104.11 Kb, Паничище / Държавата

РИОСВ - София отговаря, че не притежава компетентност да провежда административни процедури съгласно ЗООС и ЗЗТ за инвестиционни намерения и дейности на територията на Национален парк "Рила" и не разполага с исканата документация, а именно, че в РИОСВ - София не са постъпвали уведомления за инвестиционни преложения и не са провеждани процедури по реда на ЗООС за:
път Паничище - хижа Пионерска
Път хижа Пионерска - хижа Рилски езера
път м.Черната скала - Паничище
лифт хижа Пионерска - хижа Рилски езера
водоем до м. Черната скала в НП Рила
водохващания на р. Горица, м. Черната скала

Сигнал за Паничище до ППООРП

Изтегли, DOC, 52 Kb, Паничище / Държавата

относно законовите нарушения

Искане за защита на НП Рила по чл. 19 ЗБР до МОСВ

Изтегли, DOC, 51 Kb, Паничище / Държавата

искане Министърът на околната среда и водите да издаде заповед за превантивна защита на зоната по Натура 2000 Рила от проекти, които биха я увредили

ЗДОИ за Паничище до РИОСВ

Изтегли, DOC, 53 Kb, Паничище / Държавата

относно разрешителни за строеж и процедури по ОВОС

ЗДОИ за Паничище до РДНСК

Изтегли, DOC, 51.5 Kb, Паничище / Държавата

относно резултати от проверка за незаконно строителство

Борисова градина

Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище