Календар

Паничище / Държавата

Всичко, което МОСВ е правило по проблема, включително актове за обявяване на защитени територии, забрани за строителство, документи от РИОСВ-София и др.
+
Документи на други държавни органи като прокуратура, РДНСК (строителния надзор), Държавна агенция по горите и нейните подразделения и др.

ЗДОИ за Паничище до ОСЗГ

Изтегли, DOC, 51.5 Kb, Паничище / Държавата

относно граници на НП Рила

ЗДОИ за Паничище до ДНП Рила

Изтегли, DOC, 51.5 Kb, Паничище / Държавата

относно всички разрешителни за Община Сапарева баня

ЗДОИ за Паничище до МС

Изтегли, DOC, 50.5 Kb, Паничище / Държавата

с искане на информация за учредяване на концесия за лифт и пътища

ЗДОИ за Паничище до МРРБ

Изтегли, DOC, 50.5 Kb, Паничище / Държавата

с искане на информация за акт за собственост

ЗДОИ за Паничище до МОСВ

Изтегли, DOC, 52 Kb, Паничище / Държавата

с искане на информация за определяне на граници

ЗДОИ за Паничище до ДАГ

Изтегли, DOC, 52 Kb, Паничище / Държавата

с искане на информация за право на ползване на път в полза на Община Сапарева баня

ЗДОИ за Паничище до Басейнова дирекция

Изтегли, DOC, 52.5 Kb, Паничище / Държавата

с искане на информация за разрешителни за водоползване

ЗДОИ за Паничище до МЗП

Изтегли, DOC, 52 Kb, Паничище / Държавата

с искане на информация за право на ползване на път в полза на Община Сапарева баня

Борисова градина

Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище