Календар

Паничище / Държавата

Всичко, което МОСВ е правило по проблема, включително актове за обявяване на защитени територии, забрани за строителство, документи от РИОСВ-София и др.
+
Документи на други държавни органи като прокуратура, РДНСК (строителния надзор), Държавна агенция по горите и нейните подразделения и др.

Отговор на Държавна агенция по горите No.94BB-36/19.05.2009 на наш сигнал от 16 април 2009 г.

Изтегли, PDF, 614.78 Kb, Паничище / Държавата

Отговор от ДАГ от 19 май 2009 г. - с благодарност за изпратения от нас сигнал. ДАГ е установила, че незаконно са изсечени 42 бр. дървета. Според ДАГ, не е необходимо изключването на противопожарната просека от горския фонд, за да бъде ползвана като ски писта, необходимо е само Община Сапарева баня да учреди право на ползване върху терена. Независимо от становището на ДАГ, получихме информация, че няколко дни по-късно Общинският съвет на Сапарева баня е започнал процедура по изключване на терена от горския фонд.

1012 посещения

Заявление за достъп до обществена информация и сигнал до Държавна агенция по горите за пистата над Паничище

Изтегли, DOC, 41.5 Kb, Паничище / Държавата

ЗДОИ до ДАГ от 16 април 2009 г. със сигнал, че сечите над Паничище продължават и противопожарната просека се използва като ски писта от ползвателите на новия лифт на Паничище и се утъпква от раттраци и с питане дали просеката е изключена от горския фонд и променено предназначението й, за да се ползва като ски писта.

Отговорът на ДАГ

778 посещения

Отговор от ДНСК No.РД-2678-04-826/19.06.2009 по жалба до КЗП за въжената линия на Паничище

Изтегли, PDF, 564.39 Kb, Паничище / Държавата

През април 2009 г. отправихме жалба до Комисията за защита на потребителите за опасния лифт на Паничище - http://forthenature.org/upload/documents/2009/04/Jalba-KZP.pdf. Жалбата ни бе препратена по компетентност до Държавна агенция за метрология и технически надзор и до Дирекция Национален строителен контрол, защото КЗП не била компетентна институция да се произнесе дали предлагането на услуга "возене на лифт" може да бъде опасно или не за потребителите. Тук е отговорът на ДНСК - всичко е наред по въвеждането на лифта в експлоатация, няма забележки на експертите в приемателната комисия по безопасността и техническото изпълнение на съоръжението... А съоръжението е разположено върху активно свлачище. А България все още не разполага с публичен регистър на свлачищните райони в страната, който трябваше отдавна да е изготвило Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

811 посещения

Отговор от ДАМТН No.88-00-001/31.03.2009 за техническия преглед на лифта към Рилски езера

Изтегли, PDF, 2085.35 Kb, Паничище / Държавата

Предоставя се копие от молба от Атомик Инвест за регистриране на въжената линия, копие от протокол от проведената 72-часова проба, копие от акта за извършен първоначален технически преглед.

827 посещения

Отговор на ДНП Рила от 29.04.2009 г. на въпрос за участието на ДНП Рила в процедурата по въвеждане в експлоатация на лифта

Изтегли, JPG, 325.41 Kb, Паничище / Държавата

Законовата процедура по въвеждане на лифта в експлоатация е приключила. ДНП Рила е участвала с един представител в приемателната комисия на обекта.

931 посещения

Копие от разрешението за ползване на незаконния лифт от хижа Пионерска до хижа Рилски езера

Изтегли, PDF, 767.24 Kb, Паничище / Държавата

По реда на Закона за достъп до обществена информация получихме от Община Сапарева баня копие от разрешението за ползване на незаконния лифт от хижа Пионерска до хижа Рилски езера, издадено на 1.04.2009 г. от заместник-началника на Дирекцията за национален строителен контрол.

770 посещения

ЗДОИ до Министерството на регионалното развитие и благоустройството - кой носи отговорност за здравето и живота на ползвателите на нови въжени линии

Изтегли, DOC, 39 Kb, Паничище / Държавата

951 посещения

Отговор от МРРБ No.94-00-14/15.04.2009 на ЗДОИ коя държавна институция носи отговорност за здравето и живота на ползвателите на нови въжени линии

Изтегли, PDF, 1633.37 Kb, Паничище / Държавата

Както е добре известно, незаконният и станал вече скандален лифт на фирма Рила спорт и Община Сапарева баня от хижа Пионерска до хижа Рилски езера над Паничище е разположен върху опасно свлачище, което застрашава долната му станция. Преди година Геозащита-Перник ЕООД изготви становище по заръка на Министерството на регионалното развитие и благоустройството със заключение, че строителството на долната станция на лифта е активизирало съществуващото свлачище в района и е възможно ново активизиране при продължаване на строителството. Министерството все още не е разработило публичен регистър с цел регистриране и мониторинг на свлачищните райони на територията на Република България. Стискаме палци на МРРБ скоро да се справи с тази задача!

880 посещения

Жалба до Комисията за защита на потребителите за лифта - 27.04.2009 г.

Изтегли, PDF, 1329.08 Kb, Паничище / Държавата

"Граждани за Рила" изпрати жалба до Комисията за защита на потребителите, в която се настоява Комисията да проведе сериозно и задълбочено разследване за безопасността на лифта от хижа Пионерска до хижа Рилски езера. Лифтът е не само незаконен (в нарушение на поне 9 български закона и 3 директиви на Европейския съюз), но и разположен върху свлачище - недопустимо за съоръжение с и без това висока степен на опасност по смисъла на българското законодателство. Жалбата е с входящ номер Ц-03-2310/27.04.2009 г.

821 посещения

Отговор от ДНП Рила от 15.04.2009 г. - има ли категоризирани ски писти на територията на парка

Изтегли, PDF, 1606.59 Kb, Паничище / Държавата

ЗДОИ до ДНП Рила - има ли категоризирани ски писти на територията на НП

Отговор от Дирекцията на Национален парк Рила - На територията на националния парк няма специално изградени ски писти, ползват се такива като вид "заварено положение", които са изградени преди обявяване на НП Рила. Това са пистите при хижите Рилски езера и Скакавица, които не са категоризирани и за тяхното ползване не се заплащат такси на ДНП Рила. В този ски сезон станахме свидетели как пистата на Сухия рид до хижа Рилски езера мистериозно от 500 м се удължи на около 2 километра и вече спокойно може да се слиза със ски до началната станция на незаконния лифт хижа Пионерска-хижа Рилски езера. Ето как на парче и на тъмно един инвеститор (с неизвестен произход на капитала) и една община правят модерен екологичен европейски ски-курорт с амбицията да го вкарат в топ 10 на ски курортите в Европа...

1393 посещения

Борисова градина

Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище