Календар

Паничище / Държавата

Всичко, което МОСВ е правило по проблема, включително актове за обявяване на защитени територии, забрани за строителство, документи от РИОСВ-София и др.
+
Документи на други държавни органи като прокуратура, РДНСК (строителния надзор), Държавна агенция по горите и нейните подразделения и др.

Отговор на Министър Чакъров на актуално парламентарно питане за Рила

Изтегли, DOC, 37 Kb, Паничище / Държавата

Стенограма от ТРИСТА И ДВАНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ на Парламента
София, петък, 30 ноември 2007 г.

Министерството на околната среда и водите не е съгласувало изграждането на нови обекти в парка в нарушение на Закона за защитените територии и плана за управление на Национален парк "Рила".
Път: не е извършена процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно Закона за опазване на околната среда; съгласно документите на работният проект на пътя той не навлиза в границите на Парка, но проверката установява, че навлиза в рамките общо до 1 дка, за което нарушение са съставени съответни актове на възложителя и строителя
Лифт: има издадено положително решение по ВАС още през 1995 г.; около една трета от трасето на лифта попада на територията на Националния парк Рила. Обектът като заварен е частично изграден не е в противоречие с режима, определен с плана за управление на парка до завършването му в рамките на одобрения проект е съгласуван през 2005 г. от дирекцията на парка. Без съгласието на Министерството на околната среда и водите е прокаран технологичен черен път в рамките на трасето.

За Рила буфер, Иракли и изсичането на гори около Копривщица и Средна гора, Министърът не пожелава да отговори.

Отговор ЗДОИГ-2394/20.11.2007 на МОСВ относно предприетите от министерството действия на Паничище

Изтегли, PDF, 130.35 Kb, Паничище / Държавата

РИОСВ-София е издало акт за нарушения на ЗООС при реконструкцията на пътя. Съставени са актове за прокараните черни пътища на територията на НП "Рила" при строителството на лифта. Така че МОСВ и структурите му правят нужното...

Отговор No.XI-137-01-203/09.10.2007 на РДНСК-Кюстендил на запитване от БФБ

Изтегли, JPG, 286.06 Kb, Паничище / Държавата

РДНСК вече е уведомило Българска фондация Биоразнообразие за резултатите от своите проверки на пътя и лифта. Относно искането за предоставяне на копия от всички относими към случая документи - то е формулирано твърде общо и не могат да го изпълнят.

Отговор СБ-122-01-337/05.11.2007 на Регионална дирекция за национален строителен контрол-Кюстендил

Изтегли, PDF, 1350.21 Kb, Паничище / Държавата

Относно резултатите от проверките на РДНСК на терен на пътя и лифта. Няма открити нарушения.

Протокол от проверка на РУГ на 7.11.2007 на сечите над хижа Пионерска

Изтегли, PDF, 575.45 Kb, Паничище / Държавата

Правилно са изведени противопожарни просеки в района с. Паничище и х. Пионерска, но защо незаконосъобразното им проектиране напомня на проекта за ски пистите не става ясно.

Сигнал до Служба по кадастъра-Кюстендил

Изтегли, PDF, 282.97 Kb, Паничище / Държавата

Изпратен на 13.11.2007 г. от Асоциацията на парковете в България. Касае опит за присвояване на площ от НП Рила чрез документна измама при приемането на новата Кадастрална карта и кадастрален регистър на землището на гр. Сапарева баня, която би довела до намаляване на площта на националния парк и увеличаване на площта на общинската гора.

ЗДОИ до Държавната агенция по горите за възстановените общински гори в Сапарева баня

Изтегли, RTF, 26.08 Kb, Паничище / Държавата

Изпратено е на 14.11.2007 г. Искат се всички документи за придобиване/възстановяване право на собственост върху гори и земи от горския фонд, включени към настоящия момент към общински горски фонд, стопанисван от Общинско лесничейство - Сапарева баня.

Отговор от Народното Събрание на изпратените от граждани от Пловдив 150 писма за Рила

Изтегли, JPG, 1491.38 Kb, Паничище / Държавата

Писмото е с изх.номер ПГ-728-00-36 от 08.11.2007 г. Чакат ДНСК да направи проверка.

Писмо до народните ни представители за упражняване на контрол върху министрите за Рила

Изтегли, DOC, 42 Kb, Паничище / Държавата

Изпратено на 1.11.2007 г. от Коалиция "За да остане природа в България".

Отговор на РДНСК, изх.номер СБ-122-01-131/24.09.07 относно строителството на лифт от хижа 'Пионерска' до хижа 'Рилски езера'

Изтегли, PDF, 558.2 Kb, Паничище / Държавата

Въжената линия има Оценка на въздействието върху околната среда, но срокът на давност е отдавна изтекъл - през 1998 г. преди издаването на разрешението за строеж! Общата дължина на въжената линия е предвидена да бъде 2158 м, 800 от които попадат в границите на Национален парк Рила. Шест от фундаментите (чиито изкопи са вече направени) са в НП "Рила". През 2007 г. е внесен инвестиционен проект за промяна по време на строителството на въжената линия. За тези промени засега инвеститорът не е представил документ, с който Министерството на околната среда ги съгласува.

Борисова градина

Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище