Календар

Паничище / Държавата

Всичко, което МОСВ е правило по проблема, включително актове за обявяване на защитени територии, забрани за строителство, документи от РИОСВ-София и др.
+
Документи на други държавни органи като прокуратура, РДНСК (строителния надзор), Държавна агенция по горите и нейните подразделения и др.

Искане за проверка до ДАГ и РУГ за сечите на Паничище

Изтегли, RTF, 182.13 Kb, Паничище / Държавата

Изпратено е на 05.11.2007 г.

Решение по ЗДОИ 209/23.10.2007 г. на МОСВ за границите на НП 'Рила'

Изтегли, PDF, 236.52 Kb, Паничище / Държавата

Отново частичен достъп до ОБЩЕСТВЕНА информация за протоколите, в които са отразени точно границите на НАЦИОНАЛЕН парк "Рила".

Отговор на Регионална дирекция за национален строителен контрол-Кюстендил, изх.номер СБ-122-01-143/25.09.2007

Изтегли, PDF, 425.85 Kb, Паничище / Държавата

На място е била извършена проверка на пътя и строежа на лифта, резултатите от която са в Констативен протокол 189/12.09.2007 г. Обаче май са забравили да проверят строежа на лифта, защото за него нищо не се казва. За пътя на този етап нямат информация дали при изграждането му са заграбени територии от НП "Рила"...

Заявление за достъп до обществена информация за строежите в Рила

Изтегли, DOC, 31 Kb, Паничище / Държавата

Попитайте Министерството на околната среда и водите кога ще спре строежа в Рила!

Сигнал за финансово разузнаване на офшорките, инвестиращи в ски курорти в Рила и Родопите

Изтегли, RTF, 231.3 Kb, Паничище / Държавата

Сигналът е изпратен на 25.10.2007 г. до: СЪВЕТА ЗА КООРДИНАЦИЯ В БОРБАТА С ПРАВОНАРУШЕНИЯТА, ЗАСЯГАЩИ ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ, ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ, АГЕНЦИЯТА ЗА ФИНАНСОВО РАЗУЗНАВАНЕ, НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА БОРБА С ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ, с копие до ЕВРОПЕЙСКАТА СЛУЖБА ЗА БОРБА С ИЗМАМИТЕ (ОЛАФ).

Заповед 449/14.11.2006 г. на Областния управител на Кюстендил за продажба на държавна земя край Паничище

Изтегли, DOC, 40 Kb, Паничище / Държавата

Вижте заповедта за продажба на имот 136 дка със застроена площ 5 152.40 кв.м. за 7,326 лв. на 1 кв.м.! Купувач е офшорна компания, представлявана от управителя на Рила Спорт АД. Продадените на търг имоти са били частна държавна собственост на Министерстовото на отбраната, но явно не са му били много ценни, щом се е разделило с тях на такава цена!

Справка от Басейнова дирекция Западнобеломорски район от 19.10.2007 г. относно водоема в м. Черната скала, Паничище

Изтегли, PDF, 701.71 Kb, Паничище / Държавата

Отговор от Държавна агенция по горите, изх.номер 92-181/08.10.2007 г.

Изтегли, PDF, 234.66 Kb, Паничище / Държавата

Поисканата информация за заповеди, договори или други актове, с които се учредява право на строеж, право на ползване или изключване на площи от горския фонд в полза на Община Сапарева баня, е служебна тайна!!!

ЗДОИ запитване до МОСВ за резултати от проверки на Паничище

Изтегли, RTF, 29.16 Kb, Паничище / Държавата

ЗДОИ запитване относно резултати от проверки на РИОСВ - София на Паничище

Изтегли, RTF, 28.96 Kb, Паничище / Държавата

Борисова градина

Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище