Календар

Опазване на Кресненското дефиле

Вече 18 години природозащитните се борят магистрала Струма да се изгради така, че да се съхрани Кресненското дефиле. В различни етапи на кампанията българските отговорни институции, в лицето на Министерството на околната среда и водите и Европейската комисия одобряват план за изграждане на тунел, но той все още не е факт, а спекулациите и опитите да бъде заобиколен -продължават!

Доклад на НПО до Бернската конвенция след посещение на място на представители на конвенцията през май 30-юни 1

Изтегли, , 4 Kb, Опазване на Кресненското дефиле

С него НПО настояват 1.Постянният комитет към Бернската конвенция да отвори фаил 2.да се намери природосъобразна алтернатива на магистралата 3. за цялостен ОВОС 4. за включване на Кресненското дефиле сред приоритетните места в НАТУРА 2000.

Доклад на НПО от септември 2004г. до Бернската конвенция по файл, свързано с напредъка по Препоръка № 98 (2002)

Изтегли, PDF, 7772.87 Kb, Опазване на Кресненското дефиле

Докладът съдържа актуализация от НПО относно прогреса на изпълнението на Препоръка номер 98 (2002) за проекта за изграждане на магистрала през Кресненското дефиле (България) преди срещата на конвенцията 1-3 декември 2003 г.

Отговор на МОСВ до НПО относно предпроектни проучвания и прокетиране на Е-79, София - Кулата

Изтегли, , 4 Kb, Опазване на Кресненското дефиле

Уведомява, че след като е предоставена информацията от ГУП, НПО-тата ще бъдат уведомени относно тези проучвания.

Искане на НПО до Иван Костов с искане за разработване на алтернативен вариант за частта на АМ Струм

Изтегли, PDF, 1220.44 Kb, Опазване на Кресненското дефиле

В писмото се изтъква международното природозащитно значение на територията

Искане до Главно управление пътища (МРРБ) за предоставяне на информация за започналото изготвяне на проекти за АМ 'Стума'

Изтегли, PDF, 1763.06 Kb, Опазване на Кресненското дефиле

Пита се на какъв етап е проектирането на магисталата и дали има идейни проекти за алтернативен вариант на отсечката Симитли-Кресна.

Становище на Андрей Ковачев и Александър Коджабашев за изграждане на магистала в района на Кресненско дефиле

Изтегли, PDF, 1979.89 Kb, Опазване на Кресненското дефиле

Изреждат се причините, поради които този проект е в противоречие с Българското природозащитно законодателство.

Писмо на Главно управление пътища към МРРБ до НПО с информация за фирмата, спечелила международен търг за изпълненние на Проект Е-79, София-Кулата:

Изтегли, PDF, 1822.3 Kb, Опазване на Кресненското дефиле

Договорът е спечелен от италианската фирма SPEA Ingegneria Europea. Споменява се, че договорът е подписан от българска страна и е одобрен от ЕК в Брюксел. В писмото се отказват налични финансови документи защото се засягат интересите на италианската фирма SPEA.

Доклад на НПО от септември 2005г. до Бернската конвенция по файл, свързано с напредъка на Препоръка № 98 (2002)

Изтегли, PDF, 2730.64 Kb, Опазване на Кресненското дефиле

Докладът съдържа актуализация по файла от НПО относно прогреса на изпълнението на Препоръка номер 98 (2002) за проекта за изграждане на магистрала през Кресненското дефиле (България) преди 25-тата срещата на конвенцията през ноември-декември 2005 г.

Доклад на НПО от август 2005г. до Бернската конвенция по отворено досие, свързано с напредъка на Препоръка № 98 (2002)

Изтегли, PDF, 4121.57 Kb, Опазване на Кресненското дефиле

Докладът съдържа актуализация от НПО относно прогреса на изпълнението на Препоръка номер 98 (2002) за проекта за изграждане на магистрала през Кресненското дефиле (България) преди 25-тата срещата на конвенцията през ноември-декември 2005 г.

Доклад на НПО от март 2004г. до Бернската конвенция относно напредъка на Препоръка № 98 (2002)

Изтегли, PDF, 4450.59 Kb, Опазване на Кресненското дефиле

Докладът съдържа актуализация от НПО относно прогреса на изпълнението на Препоръка номер 98 (2002) за проекта за изграждане на магистрала през Кресненското дефиле (България) преди срещата на конвенцията през април 2004 г. Препоръчва да се отвори файл във връзка с неспазването на препоръката, като по този начин се даде ясен сигнал на българското правителство.

Борисова градина

Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище