Календар

Опазване на Кресненското дефиле

Вече 18 години природозащитните се борят магистрала Струма да се изгради така, че да се съхрани Кресненското дефиле. В различни етапи на кампанията българските отговорни институции, в лицето на Министерството на околната среда и водите и Европейската комисия одобряват план за изграждане на тунел, но той все още не е факт, а спекулациите и опитите да бъде заобиколен -продължават!

Доклад на НПО от октомври 2004г. до Бернската конвенция относно напредъка на Препоръка № 98 (2002)

Изтегли, PDF, 4311.11 Kb, Опазване на Кресненското дефиле

Актуализация на НПО за 24-тото заседание на Бернска конвенция (29-ти ноември-3 декември 2004 г.) относно напредъка на изпълнението на Препоръка № 98 (2002) по проекта за изграждане на автомагистрала през Кресненското дефиле (България).

Доклад на НПО от октомври 2005 г. до Бернската конвенция относно напредъка на Препоръка № 98 (2002)

Изтегли, PDF, 99.12 Kb, Опазване на Кресненското дефиле

Актуализация на НПО за заседание на Бюрото на Бернска конвенция на 19 септември относно напредъка на изпълнението на Препоръка № 98 (2002) по проекта за изграждане на магистрала "Струма". Препоръчва се да се разгледа случая на следващата, 25-та среща на постоянния комитет и да се състави план за действие за опазване на дефилето, да се прегледа работата на правителството във връзка с изпълнение на задължениета по Препоръка 98 (2002) автомагистрала през Кресненското дефиле (България).

Доклад на български НПО до секретариата на Бернската конвенция от септември 2005 г

Изтегли, PDF, 99.12 Kb, Опазване на Кресненското дефиле

Актуализацията е по повод поредното заседание на Бюрото на Бернска конвенция (19 септември) относно напредъка на изпълнението на Препоръка № 98 (2002) по проекта за изграждане на автомагистрала през Кресненското дефиле (България). В доклада НПО-тата настояват да се разгледа случая на следващата, 25-та среща на постоянния комитет и за съставянето на план за действие за опазване на дефилето.
(на английски език)

Доклад на Постоянния комитет към Бернската конвенця за посещението на терен от септември 2002 г.

Изтегли, PDF, 135.29 Kb, Опазване на Кресненското дефиле

Доклад за посещението на терен, което включва всеки значими места, предоставени обяснения: Описват се резултатите от разговорите с представител на фирма SPEA за техническите аспекти на строителството и с лицето, което отговаря на проучването за въздействието върху околната среда. Представени са резултатите от разговори с Представители на Министерството на околната среда и водите, Министерството на транспорта,представителите на НПО за историческите и екологичните интереси на културното наследство, проведена е Консултация с местните жители. Проверка на алтернативите пътища.
(на английски език)

Доклад на Секратариата на Бернската конвенция от септември 2006 г.

Изтегли, PDF, 50.04 Kb, Опазване на Кресненското дефиле

"Документът, изготвен от Дирекцията по култура и културно и природно наследство разглежда развитието на случая до този момент, октомври 2006 г. Препоръчва се на правителството да гарантира, че решението за определяне на маршрута на магистралата е взето въз основа на задълбочена оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), допълнена от научни данни за да се обоснове избора на алтернативата, препоръчана в доклада на експертите; да разгледа възможността за отказ от разширяване на съществуващия път, тъй като това би значително доволо да повреда на това уникално местообитание."
(на английски език)

Кампания за спасяване на Кресненското дефиле

Изтегли, PDF, 728.74 Kb, Опазване на Кресненското дефиле

Подробно описание на кампанията за спасяване на Кресненското дефиле, PDF, 30 стр.
Изготвил: Андрей Ковачев
Последна актуализация февруари 2016

Борисова градина

Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище