Календар

Кресна - становища и сигнали

Отговор на МОСВ до НПО относно предпроектни проучвания и прокетиране на Е-79, София - Кулата

Изтегли, , 4 Kb, Опазване на Кресненското дефиле

Уведомява, че след като е предоставена информацията от ГУП, НПО-тата ще бъдат уведомени относно тези проучвания.

Искане на НПО до Иван Костов с искане за разработване на алтернативен вариант за частта на АМ Струм

Изтегли, PDF, 1220.44 Kb, Опазване на Кресненското дефиле

В писмото се изтъква международното природозащитно значение на територията

Искане до Главно управление пътища (МРРБ) за предоставяне на информация за започналото изготвяне на проекти за АМ 'Стума'

Изтегли, PDF, 1763.06 Kb, Опазване на Кресненското дефиле

Пита се на какъв етап е проектирането на магисталата и дали има идейни проекти за алтернативен вариант на отсечката Симитли-Кресна.

Становище на Андрей Ковачев и Александър Коджабашев за изграждане на магистала в района на Кресненско дефиле

Изтегли, PDF, 1979.89 Kb, Опазване на Кресненското дефиле

Изреждат се причините, поради които този проект е в противоречие с Българското природозащитно законодателство.

Писмо от НПО до европейски комисар по въпросите, свързани с разширяването на ЕС

Изтегли, PDF, 4376.88 Kb, Кресна - становища и сигнали

Обръща се внимание, че страната ни не е предприела никакви декствия за затваряне на файла на Бернската конвенция

Отговор от Европейската комисия до ЕС За Земята във връзка със строежа на АМ Струма

Изтегли, PDF, 1259.11 Kb, Кресна - становища и сигнали

Началникът на кабинета на заместник-председателя на Европейската комисия г-жа Лойола де Паласио съобщава, че ако България кандидатства за средства от европейските фондове за изграждането на магистралата, ще трябва изграждането й да е съобразено с екологичното законодателствао на ЕС дори и преди присъединяването на страната към съюза

Писмо на Главно управление пътища към МРРБ до консултантска фирма SPEA Ingeneria Europe от юли 2000 г.

Изтегли, PDF, 1806.75 Kb, Кресна - становища и сигнали

В писмото се настоява да се проучат детайлно възможните технически решения в участъка и да не се допуска преминаването през защитени обекти и територии

Отговор на министъра на околната среда относно обявването на нова ЗМ Кресненско дефиле от март 2001 г.

Изтегли, PDF, 2162.43 Kb, Кресна - становища и сигнали

Писмото дава отговор за целесъобразността за създаване на защитена местност Кресненско дефиле

Проект за заповед за обявяване на ЗМ 'Кресненско дефиле', октомври 2001 г.

Изтегли, PDF, 5415.24 Kb, Кресна - становища и сигнали

В документацията се изреждат се целите за обявяване на защитена местност.

Становища на МРРБ относно обявяването на ЗМ 'Кресненско дефиле'

Изтегли, PDF, 4886.48 Kb, Кресна - становища и сигнали

МРРБ предлагат при обявяването на бъдещата зона да бъдат изключени реката, ж.п линията и пътя, за да се даде възможност за реконструкция, отговаряща на трафика.

Борисова градина

Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище