Календар

Защо замените на земи да са проблем?

Първоначалната идея на заменките е да се окрупнят наследствените земи след реституцията на дребните собственици, което е много хубаво. На практика обаче чрез повечето заменки на земи държавата предоставя на определени фирми и лица държавна гора по морското крайбрежие и планинските курорти, срещу които държавата получава разпокъсани частни гори в различни краища на страната с много по-ниско качество на самите гори (в сравнение с гори около или в паркове или пък дюни, които по погрешна се водят горски фонд в кадастъра). Впоследствие предоставената държавна гора се прекатегоризира, изсича и се превръща в апетитен частен терен за строителство (линк към кое). Печалбата от замяната на такива терени е космическа. Т.е. купува се терен, където декарът струва 200 лева, а след това се заменя за терен за един декар на място, където въпросният декар може да достигне стотици пъти повече. Поради разликата в пазарните стойности на тези парцели земи държавата губи милиарди левове. Според европейското законодателство за свободната конкуренция това се явява непозволена държавна помощ за частния инвеститор.

13173 посещения

Петиции

  Дарения

  Можете да направите дарение за кампанията

  Знаете ли, че..

  В България живеят два вида сухоземни костенурки – шипобедрената и шипоопашатата. Те се срещат все по-рядко, а на много места вече са изчезнали.
           
  Install Flash player!