Календар

Фотоизложбата за Рила - откриване в Омуртаг, 19.03.2010 г., и проверка за незаконни сечи, 20.03.2010 г.

На 19 март в Омуртаг бе стартирана и подписка за опазване на горите в района. На 20 март гражданска проверка установи незаконни сечи в района на село Изворово до Омуртаг.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

5039 посещения

OFF