Календар

Водоема в м. Черната скала край Паничище

Снимките са от строителна площадка в м. Черната скала се изгражда водоем за бъдещите нужди на хотелската база на Паничище. На снимките се вижда строеж в напреднала фаза на водоем. Размерът на строежа е около 50 х 20 метра. Виждат се няколко обслужващи постойки. Има струпани тръби за водопровод. Ясно се виждат следи от скорошна дейност на багери и друга строителна техника.

Капацитетът и начинът на изграждане на водоема противоречат на издаденото разрешително от Басейнова дирекция, на плана за управление на НП Рила, Закона за защитените територии и Закона за водите. Освен това водоемът ще доведе до изменение на речния режим и водоснабдяването с питейна вода.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

4550 посещения

OFF