Календар

Фрагментацията на естествените местообитания се нарича загубата и разпокъсването на природни зони в резултат на човешко въздействие.

1923 посещения

Петиции

    Дарения

    Можете да направите дарение за кампанията

    Знаете ли, че..

    Над 1/3 от земите в ЕС са с увредени почви, според атласа на почвата.
             Планина, обичам те