Календар

WWF Дунавско – Карпатска програма България

Член от: 01.09.2006

WWF Дунавско – Карпатска програма БългарияОснована през 1961 г., WWF е една от най-големите и най-ефективни международни природозащитни организации, която работи в близо 100 държави.

WWF е единствена по рода си организация, защото присъства както на местно, така и на световно ниво. WWF е в състояние не само да разговаря с пигмеите от племето бака в централноафриканските джунгли, но също така и да обсъжда проблемите с институции като Световната банка и Европейската комисия.

Към какво се стреми WWF?

WWF иска да спре влошаването на околната среда на планетата, за да може в бъдеще хората да живеят в хармония с природата. Това може да се постигне чрез:

* запазването на биологичното разнообразие
* устойчивото използване на възобновяеми природни ресурси
* намаляването на замърсяването и безогледното потребление

За да може WWF да постигне целите си, са възприети следните принципи. WWF:

- е глобална, независима, мултикултурна и неполитическа организация
- ще използва най-добрата съществуваща научна информация, за да решава проблеми и да оценява критично всичките си действия
- ще търси диалог и ще избягва ненужна конфронтация
- ще изгражда конкретни природозащитни решения, като комбинира теренни проекти, инициативи за промяна на политиките, изграждане на капацитет и обучение
- ще включва местните общности и жители в планирането и осъществяването на теренните си програми, като уважава културните и икономическите им интереси
- ще работи за изграждане на партньорства с други организации, правителства, бизнес организации и местни общности, за да подобрява ефективността си
- ще работи по възможно най-ефективния начин и ще използва ресурсите, предоставени от донорите по най-високите стандарти на отчетност.

Новини (377)

Акции (6)

Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони (13)

Галерия (4)

От медиите (24)

Становища (3)

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

23315 посещения