Календар

Проблемът с голф-игрищата

По света има 32 000 голф-игрища. Тази игра е популярна и обичана предимно в англоговорящите страни, като САЩ, Великобритания, Канада, Австралия.

През последните няколко години Българската голф—асоциация се опитва да я рекламира и развива и в България. Вече има изградени игрища при Ихтиман (първото у нас), Сливен, Равно поле. В процес на изграждане или проектиране са такива край Разград, Банско, Долна Баня, между Костенец и Боровец, между Балчик и Каварна, Приморско. Британски вестник скоро предвиди, че до няколко години в България, те ще бъдат около 40. Как трябва да реагираме на подобна перспектива?

Повечето българи ще посрещнат този факт с безразличие. Голфът няма традиции у нас, а и е по възможностите на по-богати хора. Само абонаментът за ползване на някои по-квалитетни голф-игрища достига десетки хиляди долари. Но има много факти, свързани с развитието на този спорт в България, които будят тревога.

Не всяка ливада и поляна в България са подходящи за голф-игрище. Стандартното игрище е с размери около 500-600 дка, но по-специалните достигат и до 1600-2000 дка. При построяване им се отнема повърхностния слой почва, релефът се променя. Полага се нов почвен пласт, който е обогатен с торове и третиран с пестициди и хербициди срещу вредители и плевели. Изгражда се система за напояване, създават се изкуствени езера. Теренът се покрива с чимове и се засяват тревни смески от нетипични за региона видове. Само при затревяването на голф-игрището при Сливен са изсипани 13 тона такава смески.

Естественият ландшафт, флора и фауна изчезват. В САЩ има около 16 000 голф-игрища. Най-много са в Калифорния, където използването на питейна вода за поддържането им създава периодичен воден дефицит. Подобни са проблемите в бедната на водни ресурси Испания. Там поливането на многобройните голф-игрища по крайбрежието, не само изчерпва питейната вода, но и предизвиква вторично засоляване на почвата и след това на грунтовите води.

Всъщност проблеми създават голф-игрищата на неподходящо избрани места. Голф-игрището при с. Равно поле унищожи пролетен мочур, където се струпваха хиляди водолюбиви птици по време на миграцията по Аристотеловия прелетен път. През 2005 г. то беше затрупано от тонове тиня донесени от придошлата Лесновска река.

Голф-игрището при Разлог заплашваше да пресуши мочур, където се срещат няколко много редки растения.Най-проблемно от всички голф-игрища в България досега, се оказва това на „Тракийски скали”, между селата Божурец и Топола, Каварненско. Строежът му вече започна върху 1600 дка, на свлачищната тераса в безводното Добруджанско плато, където питейната вода е най-скъпа в България. В района на активно свлачище се започва изграждането на изкуствено езеро и вилни комплекси. Голф-игрището и вилните селища край него, унищожават уникални Западнопонтийски степи, приоритетни за опазване според Европейския съюз.

Голф игрището "Тракийски скали" в местността Белите скали през 2006 г. и през 2008 г.Унищожават се популации на десетки защитени растителни и животински видове, някои с единични находища в страната. Нарушават се ангажиментите на България по изграждането на европейската мрежа НАТУРА 2000. Това се случва след безпринципен доклад по Оценка на въздействието върху околната среда, в който са допуснати множество грешки и заблуди и се препоръчва „преместване” на защитените видове. А какво ще се случи впоследствие, когато голф-игрището на свлачището бъде поливано с оскъдната вода на Добруджа?

Ние не сме против развитието на този спорт в България. Но за в бъдеще трябва да се преценява внимателно къде и как да се строят нови голф-игрища. Не бива това да става за сметка на нашата природа и на интересите на местните хора. Страната ни има богато биологично разнообразие, ограничени водни ресурси, а голфът няма много привърженици сред населението. За тях може да се използват пустеещи земеделски земи, а не да унищожават ценни природни екосистеми.

Петиции

    Дарения

    Можете да направите дарение за кампанията

    Знаете ли, че..

    Поради нежния си стомах след поглъщането на храната бухълът повръща твърдите образувания на своите жертви. Този вид е включен в Червената книга на България за застрашените видове.
             Планина, обичам те