Календар

Политика и климатични промени: Има ли надежда за глобално действие месец преди срещата на върха на ООН в Копенхаген?

Политика и климатични промени: Има ли надежда за глобално действие месец преди срещата на върха на ООН в Копенхаген?Мисията на WWF е да се спре деградацията на околната среда на планетата и да изгради бъдеще, в което хората живеят в хармония с природата посредством:

Запазване биологичното разнообразие на света и осигуряване използването на възобновяемите природни ресурси по устойчив начин, както и насърчаване намаляване на замърсяването и разточителното човешко потребление.

Изтеглете pdf файлът от тук

Георги Стефанов
WWF – „Световен фонд за дивата природа“ - България
http://wwf.bg
http://forthenature.org

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

8375 посещения

OFF

Последно качено » Новини