Календар

10 години от обявяването на Зелен коридор Долен Дунав

10 години от обявяването  на Зелен коридор  Долен ДунавРусе – Международната природозащитна организация WWF организира тържествено отбелязване на 10-ата годишнина от обявяването на „Зелен коридор Долен Дунав”. През 2000 г. правителствата на България, Румъния, Украйна и Молдова подписаха споразумението за тази най-голяма европейска инициатива за опазване и възстановяване на влажни зони и биоразнообразие.

Заповядайте на тържеството във вторник, 11 май 2010 г., от 16,30 ч. в панорамния ресторант на хотел „Рига” в Русе.

Ще присъстват Филип Уелър, генерален секретар на Международната комисия за опазване на река Дунав (МКОРД), Ирене Луциус, старши експерт по политиките в регионалния офис на WWF във Виена, Веселина Кавръкова, програмен ръководител на WWF в България.

Поканени са Министерство на околната среда и водите, областни управители, кметове, директори на басейнови дирекции, на регионални инспекции по околната среда и водите, на природните паркове Русенски Лом и Персина, представители на бизнеса.

Споразумението за Зелен коридор Долен Дунав предвижда опазването и възстановяването на над 1 милион хектара влажни зони по реката. България възстанови влажни зони в своя участък на Долен Дунав и създаде още 7 нови защитени територии, сред които Природен парк Персина и Защитена местност Калимок-Бръшлен. Зелен коридор Долен Дунав доведе до възстановяването на заливни гори по българските дунавски острови. По цялото течение на река Дунав беше защитена ценна природа чрез европейската екологична мрежа Натура 2000.

Опазването и възстановяването на влажни зони и ествествени крайречни територии не само спомага за опазването на редки и застрашени растителни и животински видове. То има и съществен принос за подобряване на условията на живот, защото предпазва от наводнения, подобрява рибните ресурси, качеството на питейната вода и условията за туризъм.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

4809 посещения

OFF

Последно качено » Новини