Календар

Европейският съюз забранява незаконната дървесина

Европейският съюз забранява незаконната дървесинаБрюксел, Белгия – Европейската комисия, парламент и съвет най-накрая постигнаха политическо споразумение за ново европейско законодателство за спиране на търговията с незаконна дървесина. То предстои да бъде одобрено от европейския парламент през месец юли тази година, а през есента и от правителствата на държавите от ЕС. Прилагането му ще започне от 2012 г.

Според Анке Шулмайстер, експерт по горската политика на WWF, «споразумението от днес павира пътя за ново европейско законодателство, с което се забранява незаконната дървесина на европейския пазар. Това трябваше да се случи преди много време. След години на тежки дебати WWF приветства забраната за незаконна търговия и въвеждането на системата за надлежна проверка за горската индустрия в ЕС. По този начин ще се стимулират фирмите, които искат законна дървесина и желаят да допринесат за опазване на ценните тропически гори.”

“Изключването на печатни продукти като книги или вестници от законодателството и преди всичко липсата на унифицирана европейска система за санкции създава риск от намаляване ефективността на забраната. Надяваме се, че държавите членки ще наложат стриктни накацания за онези, които нарушават закона.”

За редакторите:

През 2009 г. WWF и „Приятели на Земята” направиха проучване сред гражданите на 14 държави, според което:

* 93% от анкетираните считат, че е важно дървесината и продуктите от дървесина продавани в Европа да бъдат законно добити и търгувани;
* 92% от анкетираните искат в ЕС да се въведе законодателство срещу незаконната дървесина;
* 75% от хората не вярват или не знаят доколко продуктите от дървесина на европейските пазари са от законно добита и търгувана дървесина. Резултатите от проучването са достъпни на:

http://assets.panda.org/downloads/wwf_foe_poll_factsheet.pdf

- Според доклад на WWF “От 16 до 19% от дървесината внесена в ЕС през 2006 г. е от незаконни източници или между 26,5 и 31 млн. куб.метра.” Пълният текст на доклада е достъпен на:

http://wwf.panda.org/what_we_do/how_we_work/policy/wwf_europe_environment/initiatives/forests/forests_publications/?143421/Illegal-wood-for-the-European-market

- Според доклад на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), през 2005 г. 23% от вноса на продукти от дървесина в ЕС (включително хартия) е от страни с „висок риск” по отношение на незаконния дърводобив:

http://www.oecd.org/dataoecd/15/43/39348796.pdf

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

4015 посещения

OFF

Последно качено » Новини