Календар

Природозащитни презентации освежиха уикенда на жителите на Златица, Карлово и Попинци

Природозащитни презентации освежиха уикенда на жителите на Златица, Карлово и ПопинциПредставители на Коалиция „За да остане природа в България” посетиха Златица, Карлово и Попинци на 26 и 27 юни 2010, за да представят природозащитните дейности и кампании на коалицията и членуващите в нея организации.

Освен да запознае присъстващите с актуалните развития по знаковите кампании, като Иракли, Рила, Странджа, Витоша и др., основна цел на нашия екип беше да дискутира с тях най-сериозните местни проблеми и ако е възможно да даде съвети на местните инициативи за по-голяма ефективност на техните действия. В Златица присъстващите бяха силно развълнувани и търсеха помощ във връзка с продължаващото влошаване на тяхното здраве и състоянието на водите, въздуха и почвите от дейностите на четири гиганта в минно-добивната индустрия в района – Аурубис България, Асарел Медет, Челопеч майнинг и Елаците Мед. Многократните писма и сигнали на местните жители до Министерството на околната среда и водите и другите отговорни институции за това, че всички възможни компоненти на околната среда са постоянно замърсявани от медодобивните и златодобивните компании, остават месеци наред без разглеждане и отговор, а междувременно населението не получава никаква сигнализация при достигане на алармените прагове при високи концентрации на различни химически съединения във въздуха, водата и почвата. Институциите отказват извършване на анализ на ноктите и косите на жителите на Златица. Данни, предоставени от самото предприятие Аурубис, показват, че на 25.07.2009 г. концентрациите на серен диоксид в измервателните пунктове в Златица са били 1127 микрограма на кубичен метър, при алармен праг от 500 микрограма на кубичен метър. Друг проблем, за който гражданите на Златица споделиха, беше наскоро обявеното изключване на територии от Натура 2000 зоната „Средна гора” поради инвестиционен проект за разширяване на едно от хвостохранилищата на Елаците Мед АД. Изключването на приети от Министерски съвет и одобрени от Европейската комисия територии от границите на Натура 2000 зони е нарушение на европейското екологично законодателство, за което ще бъдат сигнализирани европейските институции, ако българските не се задействат сами.

В Попинци на срещата присъстваха най-активните участници в паметното опълчение от 2005 г. срещу проекта на канадската компания Дънди Прешъс Метълс за изграждане на инсталация за добиване на злато чрез цианидно излужване в непосредствена близост до селото. След дискусията в Попинци, като общ проблем в прилагането на мрежата Натура 2000 се очерта и липсата на точни карти и разясняване от страна на местните РИОСВ кои местности и имоти попадат в съответните Натура 2000 зони. В Карлово присъстващите споделиха, че в Национален парк „Централен Балкан” основните проблеми са свързани с изсичането на горите, а не толкова с изграждането на ски курорти, тъй като по южните склонове на Стара планина няма достатъчно снегозадържане, за да направи един ски курорт икономически рентабилен. Те проявиха интерес към темата за устойчивия туризъм, която беше представена от Михаил Михов, Българска асоциация за алтернативен туризъм.

Благодарим на всички активни хора с любов към природата, които ни поканиха и съдействаха за организирането на срещите на трите места!

Снимки: http://forthenature.org/gallery/284

Срещите бяха организирани от Българска фондация Биоразнообразие по проект "За да остане природа в България", финансиран от Фондация ЕкоОбщност посредством Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3964 посещения

OFF

Последно качено » Новини