Календар

Според МОСВ в района на къмпинг „Корал” няма нито едно блатно кокиче

Според МОСВ в района на къмпинг „Корал” няма нито едно блатно кокиче Това се казва в прессъобщение на Министерството след извършена проверка по разпореждане на министър Нона Караджова на документи и на място на територията на бившата Защитена местност „Находище на блатно кокиче в местността „Къмпинг Корал”. Повод за проверката е излъченият на 24 юни 2010 г. репортаж в новините на БНТ, свързан с искане на природозащитни организации да бъде възстановен природозащитният статус на тази територия.

Повече за бившия къмпинг "Kорал".

Из текста на прессъобщението:

Природна забележителност “Находище на блатно кокиче в местността “Къмпинг Корал”, землище на с. Лозенец, в района южно от селото, е обявена със заповед на министъра на горите и опазване на природната среда от 29 декември 1973 г. Защитената територия обхваща 0,5 хектара от Горско стопанство Мичурин (сега Държавно горско стопанство Царево) по Лесоустройствен проект от 1972 г.

Районът, в който се намира къмпинг „Корал”, не попада в границите на обявената защитена територия. Картният материал, използван за обявяване на природната забележителност, неправилно обозначава местоположението на къмпинга в района южно от селото. В действителност къмпинг „Корал” се намира на север от регулацията на село Лозенец. Наименованието на защитената територия остава „Находище на блатно кокиче в местността “Къмпинг Корал”, но всъщност не съответства на действителния терен, където е разположен къмпингът. Тази грешка за местоположението на къмпинг „Корал” е отстранена с Лесоустройствения проект от 2006 г. - три години, след като защитената територия вече е заличена от регистъра.

В досието на бившата защитена територия има документи от 1982 г., 1984 г., 1989 г., 2000 г., които отразяват лошото състоянието на находището на блатно кокиче, а през 2003 г. проверка в периода на цъфтеж на блатното кокиче /април-май/ е установила пълното изчезване на вида в границите на защитената територия. В резултат на констатираното изчезване на вида е проведена процедура по реда на Закона за защитените територии и е издадена заповед на министъра на околната среда и водите от 11 август 2003 г., с която природната забележителност е заличена от регистъра на защитените територии.

При последните проверки на място нито в границите на бившата защитена територия, нито в района на къмпинг „Корал” не е установен нито един екземпляр от вида блатно кокиче.

В резултат на констатациите от проверките МОСВ не намира основание да предприеме процедура за обявяване на защитена територия в района на къмпинг „Корал”, нито за възстановяване на статуса на бившата защитена територия южно от с. Лозенец.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

6260 посещения 6 коментара

Коментари

 1. ...
  2010-08-12 07:30:30

  Коментарът е премахнат

 2. ...
  2010-08-12 07:29:37

  Коментарът е премахнат

 3. Жител~Лозенец
  2010-08-12 07:29:11

  Ще се постарая да открия и покажа снимката на блатното кокиче от къмпинг "Корал", направена от мен през месец май 2010г.

 4. Възмутен
  2010-07-07 12:48:04

  Предложение: незабавно най-внимателно разследване на всички безобразия, вършени по времето на дългогодишния директор на РИОСВ Бургас, стария екомафиот Симеон Симеонов - има значителна роля по случая! Симеонов носи ОСНОВНАТА вина за прикриване на безброй далавери и посегателства върху защитената природа по южното черноморско крайбрежие от 1991 до 2009 година! Поради това успява да оцелее толкова време като директор. Сега този престъпник харчи припечеленото на спокойствие и консултира съмнителни личности, като кмета на Созопол (Симеонов е консултант по околна среда на общинския експертен съвет по устройство на територията в тази община) как да заобикалят законовите изисквания! Никой още не му е потърсил сметка за вършените ГРУБИ безобразия! СРАМОТА!!!

 5. ****
  2010-07-07 08:09:28

  Министерство на Частните интереси !

 6. Калин
  2010-07-06 15:16:17

  Заповеди, наредби, сгрешени карти... но все пак то е там!

  http://www.youtube.com/watch?v=mhkiqCxNYu0&NR=1

OFF

Последно качено » Новини